Softwarepakketten.nl

Onderzoek

KvK: Standard Business Reporting voor het deponeren van jaarrekeningen

Plaatsingsdatum 16-07-2014
Berichtdatum 16 juli 2014

De Kamer van Koophandel gebruikt voor het deponeren van jaarrekeningen Standard Business Reporting (SBR), een exclusieve inlevermethode.  Dit betekent dat financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met Standard Business Reporting kunnen deponeren en niet meer op papier of via e-mail.

Rechtspersonen zoals bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn wettelijk verplicht elk boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekeningen worden gepubliceerd in het Handelsregister en zijn daar voor iedereen opvraagbaar.
 
John Sloof van de Kamer van Koophandel vertelt: “Vooralsnog kunt u op meerdere manieren een jaarrekening deponeren, maar dit gaat veranderen. Vanaf boekjaar 2016 wordt het voor financieel intermediairs verplicht om hiervoor SBR te gebruiken. Deze werkwijze biedt veel voordelen voor financieel dienstverleners, maar brengt ook de nodige aanpassingen aan procedures en systemen met zich mee. Wij raden u dan ook aan nog in 2014 te starten met de voorbereidingen van de overgang naar SBR.
 
Wat is SBR?
SBR (Standard Business Reporting) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van financiële rapportages. Ondernemingen leveren gegevens uit hun financiële administratie. Niet alleen aan de Kamer van Koophandel (jaarrekening), maar ook aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en het CBS. SBR zorgt ervoor dat deze gegevens digitaal kunnen worden ingeleverd; het hoeft of mag dan niet meer op papier. Om digitale uitwisseling voor alle ondernemingen mogelijk te maken is het belangrijk dat er goede, sluitende afspraken zijn over de wijze waarop deze gegevens worden uitgewisseld. SBR zorgt voor deze standaard.
 
Waarom is er SBR?
SBR stoelt op 5 belangrijke pijlers die met elkaar samenhangen en elkaar versterken:

 • Uniformiteit. Door (financiële) begrippen eenduidig te formuleren, hanteert iedere partij dezelfde definitie. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens op dezelfde manier worden verzonden en gemakkelijker kunnen worden verwerkt in applicaties.
    
 • Efficiëntie. Door het gebruik van standaarden is het sneller leveren van gegevens mogelijk. Het digitaal laten verlopen van het uitwisselen van gegevens zorgt voor tijdwinst en het voorkomt ook menselijke fouten.
    
 • Transparantie. Door het eenduidig definiëren van begrippen, worden (financiële) cijfers inzichtelijker en beter vergelijkbaar, bijvoorbeeld voor benchmarking.
     
 • Veiligheid. Het digitaal inleveren van de gegevens is omgeven met zekerheden omtrent de afzender, de ontvanger en het feitelijk ingeleverd hebben.
     
 • Kwaliteit. De verschillende standaardiseringsafspraken verhogen de kwaliteit van de informatie zelf, maar ook van het proces van aanleveren en verwerken.

SBR is een toekomst vaste standaard die ook internationaal wordt gebruikt, Sinds 2013 is SBR de enige zogeheten system-to-system inlevermethode voor diverse aangiftes bij de Belastingdienst.
 
SBR bij de KvK
Sinds enkele jaren is Standard Business Reporting de norm voor het digitaal deponeren van jaarrekeningen van kleine rechtspersonen. SBR wordt per 1 januari 2015 ook de norm voor het digitaal inleveren van jaarrekeningen in de bedrijfsklassen (middel)groot. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor het vanaf boekjaar 2016 verplicht is om via SBR te deponeren.
 
Voor financieel dienstverleners:  hoe gaat u aan de slag met SBR?
 
De voordelen van SBR voor de jaarrekening:

 • Snellere rechtszekerheid door onmiddellijke bevestiging van deponering;
 • Ontvangst van een extra bevestiging via e-mail inclusief een digitale weergave van de jaarrekening in pdf;
 • Minder handelingen omdat niet meer per post verzonden hoeft te worden.

Voorbereidingen

Software en Certificaat
Het berichtformat van SBR is XBRL. Essentieel is dus dat de rapportagesoftware die u gebruikt voor het samenstellen van de jaarrekening, XBRL ondersteunt. Het softwarepakket heeft daarnaast idealiter een koppeling met de Digipoort, zodat de jaarrekening direct vanuit het softwarepakket kan worden verstuurd. Als uw softwarepakket geen directe koppeling met de Digipoort heeft, dan kunt u de XBRL-jaarrekening via een webportal versturen naar de Digipoort. Informeer voor deze zaken bij uw softwareleverancier en/of kijk op www.sbrsoftwarecheck.nl
 
Naast de juiste software moet u voor de berichtenuitwisseling via Digipoort beschikken over een PKIoverheid services certificaat. Zeer waarschijnlijk beschikt u al over een certificaat, omdat u al belastingaangiften doet via SBR.
 
Softwarecheck
SBR Software Check is een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants- en administratiekantoren en fiscaal intermediairs. Met de SBR Software Check bieden zij gestructureerde informatie aan over de wijze waarop binnen softwarepakketten wordt omgegaan met SBR. Via de website www.sbrsoftwarecheck.nl is te zien welke softwarepakketten klaar zijn voor aanlevering van de jaarrekening via SBR.
 
Investeringen
Investeringen die nodig zijn voor de overgang op SBR, hangen af van verschillende factoren, zoals software, verzendmodules en certificaten. Het kan zijn dat u al certificaten en de juiste software heeft. Uw softwareleverancier kan hier meer duidelijkheid over geven.
 
Hoe kunt u als financieel intermediair jaarrekeningen deponeren?

SBR
Op dit moment kunt u met SBR alleen jaarrekeningen voor rechtspersonen in bedrijfsklasse klein deponeren. Vanaf begin 2015 kan dit ook voor middelgrote en grote rechtspersonen.
 
Papier en Post
Tot en met boekjaar 2015 kunt u op papier en via de post een jaarrekening deponeren:
Kamer van Koophandel Team Deponeringen, Postbus 106, 3440 AC  Woerden.

E-mail
Zolang SBR niet beschikbaar is voor rechtspersonen middelgroot en groot kunt u jaarrekeningen ‘middelgroot’ mailen naar jaarrekening.middelgroot@kvk.nl en jaarrekeningen ‘groot’ naar jaarrekening.groot@kvk.nl. (tot begin 2015)
 
Hoe kunnen ondernemers zelf jaarrekeningen deponeren?

John Sloof van de Kamer van Koophandel legt uit: “Ondernemers kunnen tot en met boekjaar 2015 hun jaarrekening nog zelf op papier deponeren. Daarna gaan ook zij over op digitaal deponeren. Hiervoor is de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ begin dit jaar opengesteld. Maar ondernemers kunnen er ook voor kiezen om het opstellen en/of deponeren van de jaarrekening uit te besteden aan een financieel intermediair.”

Met de online service kunnen ondernemers de jaarrekening van hun bv (of nv) in de bedrijfsklasse klein invoeren en zelf deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze online service is alleen bedoeld voor ondernemers die hun gegevens van de jaarrekening handmatig willen invoeren. De online service verstuurt de jaarrekening digitaal. Om in te loggen kan de ondernemer zijn eHerkenningsmiddel (minimaal niveau 2) of zijn KvK-toegangscode gebruiken. U kunt als intermediair geen gebruik maken van de online service. 
 
Online service Zelf Deponeren Jaarrekeningen:

 • Handmatige invoer van gegevens;
 • Alleen voor ondernemers van kleine rechtspersonen;
 • Alleen voor jaarrekening op commerciële waarderingsgrondslag;
 • Inloggen met een  eHerkenningsmiddel of KvK-toegangscode.
   
Categorie(n) Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), Soort > Externe verslaggeving, SBR / XBRL, Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Kamer van Koophandel Nederland
Internet URL http://www.kvk.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

KvK kamerkrant thema: slim online boekhouden [03-02-2007]


Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED