Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Onderzoek

Checklist softwareovereenkomsten: aandachtspunten bij de beoordeling van de rechtspositie van een softwaregebruiker

Plaatsingsdatum 30-08-2014
Berichtdatum Augustus 2014

Door De IT-Jurist,

In deze checklist, opgesteld door De IT-Jurist, is een aantal aandachtspunten opgenomen die moeten worden gebruikt bij de beoordeling van de rechtspositie van een softwaregebruiker. Het gaat daarbij om de inventarisatie van de reeds bestaande (contracts)verhoudingen tussen de softwaregebruiker en zijn leverancier. Aan de hand van de checklist kan vervolgens worden bepaald welke knelpunten er in een softwareovereenkomst zitten. Bij het toekennen van aandacht aan die knelpunten moet de mate waarin de gebruikte software bedrijfskritisch is, betrokken worden. Op die manier is het mogelijk om de ernst van de risico’s daadwerkelijk af te wegen.

In de checklist wordt eerst onderscheid gemaakt tussen een aantal verschillende (onderdelen van) softwareovereenkomsten. Vervolgens wordt een aantal algemene aandachtspunten dat bij de beoordeling van softwarecontracten moet worden betrokken, besproken. Daarna worden per categorie softwareovereenkomst de voor die categorie bijzondere aandachtspunten benoemd. Opgemerkt moet worden dat een softwareovereenkomst een combinatie van meerdere soorten overeenkomsten kan zijn. Er moeten daarom in de praktijk dan ook soms meerdere categorieën bijzondere aandachtspunten bij de beoordeling van de overeenkomst worden betrokken.

De checklist bevat een lijst van de gegevens welke in het kader van het beheer van softwarecontracten kunnen worden bijgehouden. Daarbij wordt ook besproken over welke functionaliteit een geautomatiseerd informatiesysteem waarmee deze registratiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, dient te beschikken.

Ten slotte wordt ingegaan op de aandachtspunten die moeten worden gehanteerd bij het beoordelen van de juridische aspecten van de software die een organisatie zelf heeft ontwikkeld.

Aan het gebruik van software kunnen verschillende soorten overeenkomsten ten grondslag liggen. In veel gevallen bevat een contractsverhouding tussen een softwaregebruiker en zijn leverancier zelfs een combinatie van meerdere soorten softwareovereenkomsten. Zo kunnen door de softwareleverancier bijvoorbeeld zijn algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op een SaaS-overeenkomst. Elk soort overeenkomst heeft zijn eigen bijzonderheden. Daarom moet eerst worden bepaald met wat voor overeenkomst men te maken heeft, voordat men naar de inhoud ervan kijken gaat.
1.Algemene voorwaarden
2.(Traditionele) licentieovereenkomst
3.Onderhoudsovereenkomst
4.ASP- / SaaS-overeenkomst
5.Escrow-overeenkomst
6.Overige softwareovereenkomsten

De complete "Checklist softwareovereenkomsten" is zowel in een online- als PDF-versie beschikbaar.
Naar Checklist softwareovereenkomsten...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, ICT & Recht, Branche > Financials, Softwareselectie, Branche > ICT bedrijven, Branche > Juridisch
Bronvermelding De IT-jurist
Internet URL http://www.it-jurist.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED