Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Terugblik en presentaties praktijkdag Salaris en HR innovaties

Plaatsingsdatum 21-10-2014
Berichtdatum 21 oktober 2014

Op 15 oktober 2014 vond in Expo Hoevelaken de eerste praktijkdag "Salaris en HR innovaties" plaats. Met aandacht voor: de Werkkostenregeling (WKR) in salaris- en boekhoudsoftware, de switch van administrateur naar adviseur en standaardisatie in gegevensuitwisseling met uitvragende partijen als de Belastingdienst en Pensioenfondsen.

Van deze bijeenkomst zijn de volgende presentaties beschikbaar:

De werkkostenregeling optimaal in uw software
Werner Willemsen van Exact Software heeft laten zien hoe de WKR bijgehouden kan worden via  boekhoud- en salarissoftware. 
Highlights presentatie:
- Korte geschiedenis WKR
- Korte uitleg WKR a.d.h.v. schema
- Hoe beginnen met de WKR
- Demo WKR in zowel salaris- als boekhoudsoftware
- RIchtlijnen juni 2014.
Opvragen presentatie Exact Software...

Jeroen Huismans heeft aanvullend een presentatie gegeven hoe Centric de WKR heeft opgelost in haar software.
Highlights presentatie:
- Zo'n 30% is over op de WKR
- Toelichting aparte gratis tool voor WKR met uitgebreide onderverdeling naar kostensoorten  
- Oplossing concernregeling via fiscale eenheid en daaraan gekoppelde LB-nummers
- Relatie grootboekrekeningen.
Opvragen presentatie Centric...

Van (salaris)administrateur naar adviseur
Dennis Bos van VWGNijhof HRM diensten heeft zijn ervaring gedeeld hoe de transitie van een (salaris)administratiekantoor naar advieskantoor in de praktijk verloopt bij VWGNijhof.
Highlights presentatie:
- Waarom een cloud-oplossing
- Mogelijkheden salarisverwerking (laten doen, zelf doen, samen doen)
- De toekomst (ESS en andere cloud aanbieders)
Opvragen presentatie VWGNijhof...

Pensioenfondsen en de Uniforme Pensioenaangifte
Durk Heidbuurt van Syntrus Achmea heeft een presentatie gegeven over de implementatie en status van de 'Pensioenaangifte' en de relatie met UPA. 
Highlights presentatie:
- Historie Syntrus Achmea
- Pensioenaangifte gebaseerd op de Loonheffing Belastingdienst
- Pensioenaangifte als basis voor de UPA (Uniforme pensoenaangifte)
Opvragen presentatie van Durk Heidbuurt...

Standaardisatie gegevensuitwisseling en salarissoftware: een kijkje in de keuken
Jouke Sjaardema van UNIT4 is actief betrokken als deelnemer in meerdere werkgroepen als het gaat om standaardisatie.
Highlights presentatie:
- De wijze waarop de 'Pensioenaangifte' is geïmplementeerd in (salaris)software.
- De Uniforme Pensioenaangifte (UPA) en (salaris)software;
- De Auditfile Salaris (naast de Auditfile financieel voor boekhoudsoftware);
- De overgang van BAPI naar Digipoort voor de Loonheffing (verplicht vanaf 1-1-2017);
Opvragen presentatie van Jouke Sjaardema...

Standaardisatie in de HR-Keten
Manus van Oosterum en Gerlinde Smink van Arbeidsplein hebben een toelichting gegeven over het initiatief 'Employee Benefits'.
Reynout Burgers van Deloitte heeft een toelichting gegeven over het initiatief 'Standaard HR'.
Opvragen presentatie Employee Benefits...

Marktanalyse salarissoftware
Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED heeft een korte toelichting gegeven op de nieuw verschenen Marktanalyse salarissoftware met inzicht in alle beschikbare standaard salarissoftware in Nederland en een aantal daarbij behorende eigenschappen. Deze "Marktanalyse salarissoftware 2014" is gratis beschikbaar.

 

Categorie(n) Soort > Loon- en salarisadm. en HRM, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Terug


Onerzoeksbureau GBNED