Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

ICT Accountancy softwaregids 2021: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy

Plaatsingsdatum 26-02-2021
Berichtdatum 26 februari 2021

De "ICT Accountancy softwaregids" biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche. De ervaring leert dat er toch elk jaar weer nieuwe softwarepakketten op de markt verschijnen en bestaande software regelmatig wordt aangepast met nieuwe functies of van de markt verdwijnt.

Bij de inventarisatie van softwarepakketten in de gids is de volgende onderverdeling in (installatie)modellen gehanteerd:

 1. Lokaal (dus op uw eigen server); inclusief software die door de intermediair via terminal server op afstand wordt gebruikt.
 2. SAAS webbased (dus via een webbrowser).
 3. SAAS web enabled (via terminal server); waarbij dit model door de leverancier van de software wordt aangeboden.

Het aanbod van softwarepakketten in de gids is onderverdeeld volgens het ICT Accountancy software landschap:

 1. Administratiefabriek
  1.1 Boekhoudsoftware
  1.2 (Scannen), herkennen boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking
  1.3 Salaris- en HRM systemen
  1.4 Portaalsystemen

 2. Externe verslaggeving
  2.1 Jaarrekening rapportagesoftware
  2.2 Fiscale aangiftesoftware
  2.3 Overige externe verslaggeving software

 3. Auditpraktijk
  3.1 Dossierbeheer en werkprogramma’s
  3.2 Data Analysesoftware
  3.3 Overige audit software

 4. Adviespraktijk
  4.1 Pensioen-, actuariële- en financiële planning software
  4.2 Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM

 5. Governance, Riks en Compliance (GRC)
  5.1 GRC-systemen
  5.2 Authenticatie en autorisatie
  5.3 Digitaal ondertekenen
   
 6. Practice management

 7. Overige toepassingen 

In onderstaande tabel is het aantal softwarepakketten per toepassingsgebied in kaart gebracht met daarbij het verloop in het aanbod over de afgelopen jaren.

Functioneel toepassingsgebied Uitgave
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Boekhoudsoftware 23 22 23 24 23 21
 Scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 26 31 32 28 19 19
 Salaris- en HRM-software 21 20 21 21 25 24
 Portaalssystemen 12 14 15 8 8 11
 Jaarrekening rapportagesoftware  13 13 13 14 10 13
 Fiscale aangiftesoftware IB+VpB 6 6 6 5 7 7
 Overige externe verslaggeving nnb nnb nnb nnb nnb 2
 Digitaal dossierbeheer en  werkprogramma’s 8 9 8 7 8 7
 Data analyse 9 11 12 8 8 7
 Pensioen-, actuariële- en financiële planning software 4 5 6 6 5 5
 Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM nnb 18 15 14 18 19
 GRC-systemen 4 4 5 4 3 7
 Authenticatie en autorisatie 5 6 7 9 12 7
 Digitaal ondertekenen nnb nnb nnb nnb 7 8
 Practice management nnb 9 10 11 17 16

Toelichting tabel:
- nnb = nog niet bekend;
- Scan, herken en eFactureren vanaf 2020 alleen zelfstandige toepassingen;
- Portalsoftware vanaf 2019 excl. portalfuncties in boekhoudsoftware;
- Jaarrekening rapportagesoftware vanaf 2020 alleen zelfstandige toepassingen;
- Data analyse vanaf 2019 alleen zelfstandige toepassingen;
- Practice management vanaf 2020 breder dan alleen CRM (oa. urenregistratie);
- GRC-systemen vanaf 2021 breder (voorheen alleen BPM).

Softwarematrix
De gids bevat een handige softwarematrix waarmee in één oog opslag duidelijk is welke softwareleveranciers standaard software bieden voor de hiervoor genoemde rubricering.

GRATIS opvragen ICT Accountancy softwaregids 
De complete "ICT Accountancy softwaregids" telt het aanbod van meer dan 120 softwareleveranciers en is gratis beschikbaar.
Naar opvragen van de laatste versie van de ICT Accountancy softwaregids...    

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Softwareselectie, Branche > Accountantskantoren > Software advies, GRC en Assuring, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED