Softwarepakketten.nl
Exact Software

Onderzoek

ICT Accountancy softwaregids 2018: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy

Plaatsingsdatum 30-10-2017
Berichtdatum November 2017

De "ICT Accountancy softwaregids 2018" biedt een uitgebreid overzicht van (nagenoeg alle) softwarepakketten die verkrijgbaar zijn voor de accountancybranche. De ervaring leert dat er toch elk jaar weer nieuwe softwarepakketten op de markt verschijnen en bestaande software regelmatig wordt aangepast met nieuwe functies.

Bij de inventarisatie van softwarepakketten in de gids is de volgende onderverdeling in (installatie)modellen gehanteerd:

 1. Lokaal (dus op uw eigen server); inclusief software die door de intermediair via terminal server op afstand wordt gebruikt.
 2. SAAS webbased (dus via een webbrowser).
 3. SAAS web enabled (via terminal server); waarbij dit model door de leverancier van de software wordt aangeboden.

Het aanbod van softwarepakketten in de gids is als volgt gerubriceerd:

 1. Boekhoudsystemen, onderverdeeld in:
  1.1 Boekhoudsoftware
  1.2 (Scannen en) herkennen van boekingsdocumenten
    
 2. Salaris- en HRM systemen
    
 3. Rapportagesoftware
  3.1 Managementrapportages
  3.2 Management dashboards
  3.3 Jaarrekening rapportagesoftware
  3.4 Strategische software
    
 4. Data Analysesoftware
    
 5. Fiscale software
    
 6. Relatiebeheer, digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s
  6.1 Systemen die werkprogramma’s ondersteunen
  6.2 Systemen met de nadruk op CRM voor de accountancy
  6.3 Overige systemen ter ondersteuning van audit werkzaamheden door de
         accountant
    
 7. Urenregistratie- en declaratiesystemen
    
 8. Kwaliteitszorg
  8.1 Business Process Management (BPM-)software
  8.2 Overige systemen voor kwaliteitszorg
    
 9. Pensioen-, actuariële- en financiële planning software
     
 10. Portaalsystemen
     
 11. Overige toepassingen
  11.1 Toepassingen voor authenticatie en autorisatie
  11.2 Tools voor SBR/XBRL.


In onderstaande tabel is het aantal softwarepakketten per toepassingsgebied in kaart gebracht met daarbij het verloop in het aanbod over 3 jaar.

Functioneel toepassingsgebied 2016 2017 2018
 Boekhoudsoftware 23 22  23 
 Scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 26 31  32 
 Salaris- en HRM-software 21 20  21 
 Managementrapportage nnb 18  15 
 Management dashboards 13  16  12 
 Jaarrekening software  13 13  13 
 Strategische software
 Data analyse 11 12 
 Fiscale aangiftesoftware IB+VpB
 Relatie- en digitaal dossierbeheer met ondersteuning  werkprogramma’s
 CRM (relatiebeheer) nnb  10 
 Urenregistratie- en declaratiesoftware 26  27  25 
 Procesanalysesoftware
 Pensioen-, actuariële- en financiële planning software
 Portalsoftware 12  14  15 
 Authenticatie, o.a. gericht op PKIoverheid 5
 Tools voor SBR/XBRL 5

(nnb: deze oplossingen zijn voor het eerst in de uitgave 2017 in kaart gebracht).

Conclusies
Enkele conclusies op basis van de ICT Accountancy softwaregids 2018 zijn:

 • De meeste softwareleveranciers focussen zich op klassieke kantoorfuncties binnen de accountancy met hun standaard software op het gebied van onder meer: online boekhouden, scannen-, herkennen en elektronische factuurverwerking en salarisadministratie. Ook het aanbod van uren- en declaratiesoftware is onveranderd groot. Dergelijke oplossingen gaan wel mee met hun tijd op het gebied van verdere digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling, zoals elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking op basis van UBL.
     
 • Het aanbod van standaard software ter ondersteuning van advisering door kantoren aan klanten is juist afgenomen. Het gaat dan om software voor managementrapportages, managementdashboards en strategische software (met al een beperkt aanbod). Zo blijkt ook uit bovenstaande tabel. Voor dit laatste zijn meerdere verklaringen aan te wijzen: 1) nu de recessie voorbij is hebben kantoren weer volop werk en lijkt de roep om vooral snel om te schakelen naar advieskantoor minder relevant. 2) steeds meer boekhoudsoftware biedt zelf functies als een management dashboard.
     
 • Voor het samenstellen (en deponeren) van jaarrekeningen lijkt het aanbod van standaard software op het eerste gezicht onveranderd. Maar schijn bedriegt, want als ingezoomd wordt op deze software zien we dat relatief weinig leveranciers van standaard jaarrekeningsoftware de jaarrekening middelgroot in combinatie met SBR Assurance ondersteunen. Dit laatste is een aandachtspunt voor accountantskantoren die dergelijke software overwegen en te maken hebben of krijgen met het regime "middelgroot" als het gaat om het deponeren van jaarrekeningen.

Softwarematrix
De gids bevat een handige matrix waarmee in één oog opslag duidelijk is welke softwareleveranciers standaard software bieden voor de hiervoor genoemde rubricering.

Verder bevat de gids een (promotionele) bijlage met informatie door softwareleveranciers.

GRATIS opvragen ICT Accountancy softwaregids 2018
De complete "ICT Accountancy softwaregids 2018" telt ruim 100 pagina's en is gratis beschikbaar.
Naar opvragen van de laatste versie van de ICT Accountancy softwaregids...   

Toekomstige ontwikkelingen en visie
Om dubbelloop met deze uitgave te voorkomen en accountants- en administratiekantoren een handvat te bieden bij verdere digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling, gericht op de toekomst, stelt onderzoeksbureau GBNED gratis het rapport "ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst" beschikbaar. 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren > Software advies, Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, Soort > Beleggingen, Pensioen, Financile planning
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

APIs en administratieve software: het nieuwe ERP [27-09-2018]

Presentaties beschikbaar van praktijkdag: scan, herken, elektronische factuurverwerking en robotic accounting 2018 [20-09-2018]

Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking op basis van robotic accounting [18-09-2018]

Waarom is het ReferentieGrootboekschema (RGS) na 6 jaar nog niet van de grond gekomen: wij zochten het voor u uit [31-08-2018]

Robotic accounting: welke boekhoudpakketten ondersteunen dat echt? [17-07-2018]


Woensdag 31 oktober 2018
ICT Accountancy jaarcongres

Met als centraal thema "Real-time accountancy" en op het programma onder meer: Instant Payments, beoordelen veiligheid (web)applicaties, Data driven mindset, 3.0 Boekhouding, API-ontwikkeling en administratieve software, de ICT Accountancy softwaregids 2019 en de ICT Accountancy award in het teken van robotic accounting binnen boekhoudsoftware.
Meer informatie en aanmelden...CreAim


AFAS Software


Visma Software

Tecknow


Onerzoeksbureau GBNED