Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

UBL Ketentest: wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren?

Plaatsingsdatum 02-12-2014
Berichtdatum 2 december 2014

Wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren?

Al meer dan 40 softwareleveranciers en andere organisaties hebben zich aangemeld

De afgelopen periode hebben zes bekende leveranciers van boekhoudsoftware met groot succes en minimale inspanningen het mogelijk gemaakt om onderling UBL e-facturen uit te wisselen. Hoewel bedoeld als eenmalig initiatief, krijgt de UBL Ketentest vanaf 2015 een vervolg.

In deze uitnodiging leest u achtereenvolgens over de achtergrond van de UBL Ketentest, voor wie het bedoeld is, wat het voor u betekent om deel te nemen en hoe u uw interesse kenbaar kunt maken.

1. Achtergrond
Nu in steeds meer landen UBL als standaard berichtformaat wordt gebruikt om elektronische factureren uit te wisselen lijkt een echte doorbraak van elektronisch factureren niets meer in de weg te staan.

In Nederland hebben de afgelopen maanden zes bekende leveranciers van boekhoudsoftware enthousiast meegedaan aan een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED om onderling elektronisch facturen in UBL-formaat uit te wisselen én te zorgen voor automatische boekingen in de administraties. Meegedaan hebben:
- Asperion
- Exact Software
- MUIS Software
- Reeleezee
- UNIT4
- VISMA (AccountView)

Tijdens het uitwisselen bleek sprake van maar kleine interpretatieverschillen, zoals het gelijk houden van namen van attachments en een juiste file extensie. De zes leveranciers hadden dan ook snel overeenstemming om deze kleine plooien glad te strijken. Kortom, een groot praktijksucces!

2. Het vervolg
Gerard Bottemanne van GBNED en Friso de Jong van Platform Elektronisch Factureren zijn enorm enthousiast over de inzet en behaalde resultaten van de betrokken leveranciers  en  reacties van andere leveranciers om mee te doen.

Daarom hebben Gerard en Friso de handen in elkaar hebben geslagen om de “UBL Ketentest” een goed vervolg te geven. Met als ambitieuze doelstelling dat eind 2015 de meeste softwaresystemen met de standaard UBL overweg kunnen en dat er geen belemmeringen meer zijn om elektronisch factureren verder uit te rollen in de markt.

3. Voor wie is het bedoeld?
Alle leveranciers van boekhoudsoftware, ERP-software, scan- en herkentoepassingen, elektronische factuurtoepassingen, BSP’s en andere software c.q. oplossingen in de keten om facturen elektronisch uit te wisselen, kunnen in 2015 deelnemen aan de UBL-ketentest.

4. Wat betekent het om mee te doen?
Aan de UBL Ketentest zijn geen kosten verbonden voor de betreffende leveranciers. De ketentest kan door betreffende leveranciers zelf uitgevoerd worden op basis van (UBL) voorbeeldbestanden die beschikbaar zijn. De belangrijkste tegenprestatie die wordt gevraagd is om zelf ook weer een of meer voorbeeldbestanden beschikbaar te stellen voor nieuwe toetreders of bestaande deelnemers die verder willen testen.

Begin 2015 zal informatie op internet openbaar beschikbaar zijn, zoals:
- Voorbeeldbestanden
- Links naar de UBL-standaarden
- Links naar partners in de ketens (denk aan BSP’s)
- Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ); eerste versie is al beschikbaar.
- Uiteraard een overzicht van softwareleveranciers die (willen) meewerken aan de UBL Ketentest.

Verder worden zo nodig  een of meer bijeenkomsten georganiseerd om kennis uit te wisselen en om eventuele interpretatieverschillen onderling op te lossen.

5. DOET U MEE?
Wilt u in 2015 meewerken aan de UBL Ketentest en UBL implementeren? Of hebt u UBL misschien al geïmplementeerd?

Stuur dan even een mail aan gerard@gbned.nl met vermelding van uw contactgegevens (bedrijfsnaam, naam, telefoon). U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden en in de gelegenheid gesteld om mee te doen.

Geen enkel probleem als u pas later in 2015 wilt aanhaken bij dit initiatief, maar laat u nu alvast even weten of u interesse hebt om mee te doen?

De meest gestelde vragen en antwoorden over dit initiatief vindt u terug in een document met "veelgestelde vragen".

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED of Friso de Jong van Platform Elektronisch factureren.


De complete gids Elektronisch factureren
Ruim 200 pagina's met alles wat u wilt weten over Elektronisch factureren.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids...

Categorie(n) Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay, Soort > (Elektronisch) factureren, UBL en Peppol, Branche > Accountantskantoren, XML en JSON, Branche > Financials, Soort > Boekhoudsoftware, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding UBL Ketentest

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED