Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Data-analyse software voor de auditfunctie

Plaatsingsdatum 20-01-2015
Berichtdatum Januari 2015

Update versie mei 2015

Data-analyse toepassen in de accountancy is zeker niet nieuw en wordt door auditors al decennia toegepast. Bijvoorbeeld bij controle van de jaarrekening. In de regel is dan sprake van een controle achteraf, die zelfs kan plaatsvinden ruime tijd nadat een boekjaar is afgesloten. Dat laatste is echter aan verandering onderhevig. Ondernemers, maar ook uitvragende partijen als een bank, willen steeds frequenter geïnformeerd worden over de financiële huishouding van een onderneming. Het gaat dan om ‘continuous monitoring’ en ‘continuous auditing’ dat te samen wordt aangeduid als ‘continuous Assurance’. Data-analyse in de accountancy vindt dan ook steeds frequenter plaats.

Data-analyse kan plaatsvinden met behulp van Excel of op basis van gespecialiseerde software, al dan niet als functionaliteit van andere software.

Bij de inventarisatie van data-analyse software voor de auditfunctie binnen de accountancy is een belangrijke tweedeling te constateren, namelijk:

 1. Software met de nadruk op de mogelijkheid om gebruikers eigen analyses te laten maken. Dit is met name de software die beschikt over een scripttaal voor analyses op maat, veelal ad hoc op basis van de onderliggende administratie. De praktijk leert dat de meeste van deze software een steile leercurve kent en met name gebruikt wordt door gespecialiseerde IT-auditors.
     
 2. Software met de nadruk op het aanbieden van kant-en-klare analyses. Deze software beschikt in de regel niet over een eigen scripttaal. Een (meer beperkte) optie voor eigen analyses is dan de export van een bestaand rapport naar Excel om daar zelf verder te analyseren. Deze software heeft min of meer de accountant(assist) als doelgroep en is betrekkelijk eenvoudig te bedienen.

Het rapport "Data-analyse voor de auditfunctie" geeft inzicht in:

 • Het landschap van data-analyse;
 • Gerelateerde onderwerpen: Process mining, Continuous assurance, Auditfiles en Management dashboards;
 • Beschikbare software voor data-analyse met inzicht in de aanwezige eigenschappen (zie hierna);
 • Ervaring met data-analyse in de accountancy/audit praktijk;
 • Selectiecriteria data-analysetools.

Bij de selectie van data-analyse software kan rekening gehouden worden met de volgende functies en eigenschappen.

 • Installatiemodel van de software; kan de software op een lokale server (of PC) geïnstalleerd worden? Wordt pakket aangeboden via een cloud model en is dan sprake van een public, private of hybride omgeving?
 • Ontsluiten van data; is daarbij sprake van een ODBC-koppeling en eventuele native koppelingen naar databases?
 • Data groeperen, selecteren, sorteren en samenvoegen.
 • Data calculaties; welke berekeningen kan de gebruiker zelf maken? Kan regressie analyse uitgevoerd worden?
 • Data bewerkingen; zoals tekst-, numerieke- en datum bewerkingen.
 • Meegeleverde data-analyses; zoals:
  ouderdomsanalyse, chi-kwadraat analyse, kansverdeling volgens Benford’s Law, negatieve kascontrole, BTW-analyse, analyse op de Geld-Goederenbeweging, risico analyse op basis van vooraf vast te leggen potentiële risico’s.
 • Zelf modellen en scripts toevoegen met behulp van een aanwezige scripttaal.
 • Data opslaan en exporteren; zoals naar Excel, PDF en XML.
 • Ondersteuning van Auditfiles; zoals de Auditfile Financieel, Auditfile Salaris en Auditfile Afrekensystemen.
 • Beveiliging; zoals dataprotectie van originele bestanden.
 • Archivering; van (geïmporteerde) bestanden en (tussentijdse) resultaten.
 • Logging en audittrails;
 • Koppelingen; met administratiesystemen.

Het rapport geeft uitgebreid inzicht in data-analyse software van de volgende leveranciers:

 • Analys.io
 • CaseWare IDEA
 • Coney Solutions (ACL)
 • Every Angle
 • Infine Software
 • Microsoft
 • Prosperius (Arbutus)
 • QDAC
 • Refine-IT (Qlikview)
 • UNIT4 

Gratis opvragen rapport
Het meer dan 100 pagina's tellend rapport is gratis beschikbaar in digitale vorm.

Gratis opvragen rapport "Data-analyse voor de auditfunctie". 


 

Tevens aanbevolen:

Rapport: Management dashboards
Managementinformatie is er volop en met Data analyses als onderdeel van Business Intelligence kunnen talloze rapporten met cijfers geproduceerd worden. Maar door vaak lijvige rapporten heen worstelen is niet efficiënt. Daarom krijgen Management dashboards, als onderdeel van Business Intelligence steeds meer belangstelling. Daarnaast maakt cloud computing de informatie eenvoudiger toegankelijk.
Meer informatie...

Categorie(n) Assuring > Data analyse, Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Assuring (incl. certificeren en compliance), Soort > Kwaliteitszorg (incl. BPM en WFM)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Terugblik kennisevent met: PSD2, Contracten cloud/saas, AVG-proof, UBL, RGS en APIs [10-10-2019]

APIs en administratieve software: het nieuwe ERP [27-09-2019]

Presentaties beschikbaar van praktijkdag: scan, herken en elektronische factuurverwerking 2019 [17-09-2019]

Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking [17-09-2019]

Rapport: Elektronisch factureren en auditfuncties [25-08-2019]


Woensdag 9 oktober 2019
Kennisevent administratieve software
Aan bod komen ontwikkelingen als PSD2, AVG-proof, RGS, UBL, PEPPOL en APIs.
Afgestemd op leveranciers van administratieve software en andere geïnteresseerden.
Meer informatie en aanmelden...


Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED