Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Gesteggel over betrouwbaarheid van boekhoudsoftware leidt tot ongenuanceerde uitspraken

Plaatsingsdatum 23-02-2015
Berichtdatum 23 februari 2015

Net als ieder ander wil ik graag met betrouwbare boekhoudsoftware werken. Ik kan me voorstellen dat bettrouwbaarheid van software dan ook regelmatig reden voor discussie kan zijn. Maar zeker niet, voor in mijn ogen, ongenuanceerde uitspraken. Met als in mijn ogen meest beschamende uitspraak: "Het aantal keurmerken verspreid zich sneller dan het ebola-virus".

Mijn interesse voor boekhoudsoftware is groot. Met meer dan gemiddelde belangstelling volg ik dan ook een initiatief als Zeker Online. Zo ook het uitgebreide artikel "Digitale keurmerken: zekerheid of schijn", in de uitgave december 2014 van het blad Accountant. Mijn persoonlijke mening is dat uitspraken in betreffend artikel meer kwaad dan goed doet als het gaat over het aan de orde brengen van de betrouwbaarheid van (online) boekhoudsoftware. Dit laatste is mjn persoonlijke mening die ik als volgt wil onderbouwen:

 1. Allereerst vind ik het onduidelijk over welke boekhoudsoftware het precies gaat.

  Naar mijn persoonlijke mening is online boekhoudsoftware te onderscheiden door de aanwezigheid van de volgende kenmerken:

  1. Er is sprake van een '1 to many' installatie;
  2. Werkt via een webbrowser, zowel onder Windows als de besturingssystemen van Apple (iOS) en Google (Android);
  3. Is ingespeeld op BYOD (Bring Your Own Device); werkt bijv. ook op een tablet-PC.
  4. Kan via webservices naadloos communiceren met andere on-line toepassingen;
        
 2. In het artikel staat: "Als een boekhoudpakket op grond van COS 3402 wordt gecontroleerd is het voor alle partijen duidelijk dat een ondernemer kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, zoals bewaren en dergelijke. Verder zitten er in administraties gevoerd met een dergelijk pakket geen rare verrassingen", aldus Hugo van Campen, vaktechnisch medewerker mkb bij de NBA.

  Het gaat bij COS 3402 (volgens mij gebaseerd op ISAE 3402) om betrouwbaarheid en dan specifiek van financiële rapportages. Hoewel ik de standaard (COS of ISAE) 3402 niet uitputtend heb bestudeerd, kan ik me wel voorstellen dat aspecten van deze standaard betrekking kunnen hebben op boekhoudsoftware en dat controle daarop bijdraagt tot betrouwbaarheid. 

  De uitspraak "Verder zitten er in administraties gevoerd met een dergelijk pakket geen rare verrassingen" vind ik in dit verband een brug te ver. Dit laatste wil ik onderbouwen met enkele eigenschappen die in mijn ogen van goede boekhoudsoftware verwacht mag worden:
  1. Elektronisch factureren, zowel uitgaand als inkomend; op basis van standaards als PDF en UBL;
  2. Het kunnen archiveren van brondocumenten, zoals inkoopfacturen, in meerdere formaten;
  3. Een geïntegreerde functie voor afschrijvingen;
  4. Ondersteuning van de werkkostenregeling.

  Ik zeg bewust enkele eigenschappen die louter zijn bedoeld als voorbeeld. Mijn punt is dat de standaard (COS of ISAE) 3402 geen rekening houdt met dergelijke functionele eigenschappen en je dus wel degelijk tegen 'rare verrassingen' kan aanlopen als een bepaalde functie ontbreekt.

  Verder zegt volgens mij een standaard als (COS of ISAE) 3402 niets over het zo effectief en efficiënt mogelijk werken, hetgeen in mijn ogen iets anders is dan 'betrouwbaarheid'. Met een boemeltrein kan ik betrouwbaar vanuit mijn woonplaats Coevorden naar Den Haag, maar of dat zo efficiënt is?

  Ik laat me wat betreft bovenstaande uitspraken betreft graag corrigeren door deskundigen op het gebied van een standaard als (COS of ISAE) 3402.

 3. Op de vraag, in het artikel, waarom de NBA niet zelf eek keurmerk introduceert antwoordt van Campen dat dit niet de taak van een publiekrechtelijke organisatie is en dat NBA wel de regels opstelt waaraan accountants zich moeten houden, maar de ontwikkeling die van deze regels zijn afgeleid een zaak is van marktpartijen. De NBA organiseert zelf ook opleidingen en laat dat niet alleen aan marktpartijen over. Dus waarom niet zelf een keurmerk introduceren, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. De controle op het keurmerk kan dan aan marktpartijen overgelaten worden. 
   
 4. Directeur Bas van der Veldt van AFAS stelt bewust van het keurmerk te hebben afgezien omdat het schijnzekerheid zou bieden. De eerste vraag die bij mij opkomt is of AFAS eigenlijk wel online boekhoudsoftware levert volgens de kenmerken die ik eerder heb toegedicht aan dergelijke software. De tweede vraag is dan natuurlijk welke kenmerken door Zeker-Online worden toegedicht aan dergelijke software. En dan is mijn derde vraag of de software van AFAS uberhaupt wel in aanmerking komt voor een dergelijk keurmerk. Van der Veldt verwijst naar het feit dat AFAS elke maand 1,6 miljoen loonstroken verzorgd. Waarachtig een zeer prijzenswaardig aantal als je het mij vraagt. Maar ik zie alleen de relatie met een keurmerk voor online boekhoudsoftware niet.
         
 5. De uitspraak "Wees een vent en vraag het keurmerk aan" die Tuinsma doet in het artikel richting AFAS vind ik niet handig. Een dergelijke uitspraak draagt volgens mij niet bij aan een positieve uitstraling van het keurmerk.
      
 6. Tot slot vind ik de uitspraak "het aantal keurmerken verspreid zich sneller dan het ebola-virus" die van der Veldt doet in het artikel zeer ongepast.

Mijn persoonlijke mening dat uitspraken in betreffend artikel meer kwaad dan goed doet als het gaat over het aan de orde brengen van de betrouwbaarheid van (online) boekhoudsoftware, heb ik hiervoor proberen te onderbouwen. Dit is nogmaals mjn persoonlijke mening.

Heeft u een duidelijke mening over bovenstaande dan plaats ik dat graag in een aparte blog.

U kunt ook reageren via LinkedIN.

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, GRC en Assuring, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED