Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Voor leveranciers die factureren aan de overheid in Italie of Spanje is het alle hens aan dek

Plaatsingsdatum 03-02-2015
Berichtdatum 3 februari 2015

Waar men zou denken dat elektronisch factureren in Zuid-Europe nog ver weg is, geven de overheden van Spanje en Italië flink gas en maken zij efacturatie zelfs een verplichting om in 2015 nog zaken te kunnen doen met de publieke sector. In Italië is de deadline voor efacturatie aan de overheid recent nog naar voren geschoven naar 31 maart 2015 en in Spanje is dit zelfs gesteld op 15 Januari 2015.

Met de invoering en uitwerking van de Europese richtlijn voor B2G (Business to Government) efacturatie zijn Italië en Spanje in ieder geval een stuk vooruitstrevender als hun buurlanden zoals Portugal (2016) en Frankrijk die 2017 als datum voor efacturatie door grote bedrijven en 2020 voor MKB leveranciers van de overheid  nastreeft. Het is altijd afwachten hoe hard de overheid uiteindelijk het spel speelt als het gaat om afdwingen van elektronisch facturen, maar de eerste voortekenen zijn serieus te noemen. Waar de Nederlands overheid bijvoorbeeld een doelstelling van 10% inkomende efacturen wel mooi vond en daarna de teugels liet vieren, spreekt men in Italie concreet over niet meer in behandeling nemen van facturen die op papier binnenkomen.

Voor leveranciers aan de publieke sector in deze landen betekent dit dat er serieus haast gemaakt moet worden met de implementatie van elektronisch facturen. In verhouding tot Nederland is de technisch invulling van efacturatie echter wel een stuk complexer. Zo is er in beide landen sprake van verplicht gebruik van een gecertificeerde digitale handtekening, waarbij in Italie de XML factuur zelf getekend moet worden, en dus PDF facturen met digitale handtekening niet voldoen.
 Gelijk aan Nederland dient er gekoppeld te worden aan een centraal connectiepunt via webservices, die de factureren naar de verschillende overheidsentiteiten verstuurt. In Nederland is dit Digipoort, in Italië is dit Sogei en in Spanje, kunnen dat er meerdere connectiepunten (FACe) zijn voor verschillende overheidsorganen, om het makkelijk te maken….

Toelichting elektronisch factureren in Italië en spanje:

Italie: Deadline efacturatie vervroegd naar 31 Maart 2015

Per 6 juni 2015 is efacturatie verplicht voor facturatie aan o.a. Italiaanse ministeries en de Belastingdienst met een 3 maands overgangsperiode. Overige publieke instellingen en hun leveranciers zijn uiterlijk per 31 Maart 2015 verplicht elektronisch facturen uit te wisselen. Deze deadline was eerder  ook gesteld 6 juni 2015.

De Italiaanse overheid stelt een aantal eisen aan de elektronsiche factuur die verder gaan dan wat er door overheden in de Benelux of Scandinavie vereist is. Bepaald is dat de factuur aan de volgende vereisten moet voldoen:

  • De factuur dient in FatturaPA XML formaat zijn (andere formaten niet geaccepteerd);
  • De autenticiteit en integriteit moet gewaarborgd zijn door een gecertificeerde elektronische handtekening. Hierbij dient de XML factuur voorzien zijn van een digitale handtekening;
  • De bestandsnaam moet voldoen aan een specieke opbouw ondeer andere bestaande uit landcode, verzendercode en progressieve unieke bestandscode);
  • De facturen dienen aangeboden te worden bij 1 centraal ontvangstpunt (Sogei)

Naast de technische implicaties zelf zitten hier een paar adertjes onder het gras. Recent is een nieuwe versie van het FatturataPA XML 1.1 opgeleverd, deze wordt verplicht per 2 februari 2015. Echter de oude versie is de enige die officieel voldoet. Dat die versie niet afdoende werkt, blijkt uit het feit dat bijna 30% van de efacturen aan de overheid wordt afgewezen omdat die niet voldoen aan de vereisten wat betreft inhoud en formaat.  Daarnaast zullen leveranciers die tot nu gebruik maakten van PDF facturen voorzien van digitale handtekening nu een apart proces moeten implementeren om ook een XML voorzien van handtekening naar de overheid te sturen. Makkelijker kunnen we het helaas niet maken..

Spanje: Vanaf 15 Januari 2015 verplichte efacturatie B2G

In Spanje gaat de deadline voor efacturatie aan de overheid al in op 15 Januari 2015. Als vereisten aan de efactuur wordt gesteld:

  • Één uniek factuur formaat: Facturae XML 3.2.1;
  • Aanleveren van facturen via een overheidshub (FACe);
  • Gebruik digitale handtekening;
  • Traceerbaarheid van facturen.

Knelpunten in Spanje zijn naast welke versie van Fakturae er gebruikt dien te worden vooral naar wie moet ik waar versturen. Elke Spaanse nationale, regionale of lokale publieke instelling mag zijn eigen koppelpunt ontwikkelen, mits die voldoet aan technische standaarden. In theorie zou dit kunnen betekenen dat men straks aan een tiental Spaanse “Digipoorts” moet afleveren als men zaken doet met verschillende publieke instellingen. 

Bijdrage door Jeanpaul Jonker, Basware.

Over Basware
Basware ondersteunt B2G efacturatie Europeeswijd!

Leveranciers die aangesloten zijn bij Basware kunnen direct gebruik maken van Basware’s Europese netwerk. Naast koppeling naar alle belangrijke Europese overheidsplatformen heeft Basware ook 80+ connecties naar partner efactuurplatformen waardoor u ook uw europese leveranciers en klanten kunt bereiken. 

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Soort > (Elektronisch) factureren, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Basware
Internet URL Basware

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

5 dingen die u over e-invoicing moet weten [05-10-2016]


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED