Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Datakwaliteit: basis voor gezonde bedrijfsvoering en kostenbesparing

Plaatsingsdatum 24-02-2015
Berichtdatum februari 2015

Datakwaliteit

Basis voor gezonde bedrijfsvoering en kostenbesparing: een win-winsituatie

Ronald Jonker RE RA en Eric Pols MSc RE

'Data' en 'datakwaliteit' als onderwerp voor een artikel: wie is daar nu in geïnteresseerd? Data staan aan de basis van beslissingen die bedrijven en instellingen dagelijks nemen. Beslissingen waarmee vaak grote financiële belangen zijn gemoeid, zoals beslissingen over grote aankopen, of over focus op nieuwe markten. Regelmatig verschijnen artikelen in kranten en bladen over organisaties die last hebben van data van slechte kwaliteit. Er is één specifieke soort data die in dit verband cruciaal is: de masterdata (stamgegevens). In dit artikel willen wij een praktische handreiking bieden aan bedrijven en instellingen die inzicht willen verkrijgen in de kwaliteit van masterdata, mogelijke kostenbesparingen en de wijze waarop datakwaliteit daadwerkelijk kan worden verbeterd.

Naast de hierboven genoemde financiële belangen kunnen beslissingen op basis van verkeerde data ook een ingrijpende invloed hebben op het welzijn van mensen. Een ziekenhuis gaf drie jaar lang een te hoge dosis chemotherapie: de hoeveelheid van het middel dat wordt gegeven, wordt gemeten in milliliters of in internationale eenheden. Bij het omrekenen naar milliliters zou in september 2008 een fout zijn gemaakt. Die fout werd pas ontdekt toen in 2012 van leverancier werd veranderd.

Masterdata (stamgegevens) zijn data die eenmaal in een systeem worden vastgelegd om daarna in afzonderlijke bedrijfstransacties te worden gebruikt. Denk hierbij aan leveranciers-, klant- en productgegevens. Ook referentiedata worden hiertoe gerekend, zoals een tabel met wisselkoersen waaraan wordt gerefereerd als een inkoopcontract in het systeem wordt vastgelegd. Onvolledige of onjuiste masterdata kunnen een enorme impact hebben op de operationele bedrijfsvoering. Dit brengt onnodig hogere kosten van de bedrijfsvoering met zich mee. Zonder masterdata kunnen bedrijfstransacties namelijk niet in systemen worden ingevoerd. Onjuiste masterdata kunnen leiden tot logistieke problemen (afleveradres onjuist), inefficiënties (foutieve data die moeten worden hersteld), of aansturingsproblemen (verkeerde financiële of operationele rapportages). Door de masterdata op orde te brengen, worden dit soort problemen voorkomen en kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden.

We richten ons in dit artikel in eerste instantie op degene die verantwoordelijk is voor het beheer van data en datakwaliteit: de datamanager. Voor de leesbaarheid hebben we het in dit artikel daardoor steeds over de datamanager. Deze term moet niet worden verward met de in de IT gebruikte functiebenaming ‘databasebeheerder’, die verantwoordelijk is voor het logische beheer van data in de (veelal) relationele databases. Wij hebben niet zozeer een specifieke functie op het oog als wel een rol die vooral actief is in de primaire bedrijfsprocessen van de organisatie. Het is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van data-lifecycleprocessen, die zich richten op het verkrijgen, verrijken, verwerken, distribueren en archiveren van data. En verder houdt deze rol zich bezig met het toezicht op de kwaliteit van deze data.

In dit artikel wordt eerst stilgestaan bij de vraag waarom een datakwaliteitsonderzoek belangrijk is en hoe een dergelijk onderzoek uitgevoerd kan worden. Vervolgens gaan we in op hoe het vervolg eruitziet.

Opvragen complete artikel
Het complete (12 pagina's tellend) artikel kan direct gedownload worden.
Opvragen artikel "Datakwaliteit: basis voor gezonde bedrijfsvoering en kostenbesparing".

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Soort > Kwaliteitszorg (incl. BPM en WFM), Assuring > Data analyse

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED