Softwarepakketten.nl

Onderzoek

De Business case voor business process management

Plaatsingsdatum 28-02-2015
Berichtdatum Februari 2015

Onderstaand de belangrijkste voordelen voor process management:

Snelheid
Process management maakt processen inzichtelijk en maakt het mogelijk om deze te stroomlijnen, zodat de doorlooptijd verkort wordt en de complexiteit beperkt blijft.

Kwaliteit
Process management zorgt voor de juiste opzet van processen en een goede onderlinge samenhang. Tevens stelt procesmanagement medewerkers in staat processen op de juiste manier uit te voeren.

Efficiëntie
Process management stelt men in staat mensen en middelen optimaal in te zetten, waardoor kostenbeheersing mogelijk is. Key performance indicatoren (KPI’s) maken het bovendien mogelijk (bij) te sturen op rendement.

Onderzoek
Uit onderzoek van Gartner (2009) blijkt onder andere dat:

  • 100% van de ondervraagden een productiviteitsstijging heeft behaald door de inzet van business process management;
  • Gemiddeld 57% verbetering werd behaald;
  • Bij 82% van de ondervraagden de doorlooptijd met gemiddeld 65% reduceerde.

Waarom is business process management (dan) niet vanzelfsprekend?
Na het voorgaande vraagt u zich waarschijnlijk af waarom business process management nog niet in elk bedrijf standaard is ingevoerd en waarom niet iedere organisatie een hoge procesvolwassenheid heeft.

Helaas constateert men nog vaak een groot gat tussen de missie ‘de klant voorop’ en de uitvoering van deze missie. De essentie van een werkstroom is niet de stroming van het werk, maar dat het werk wordt uitgevoerd. Geen nadruk op allerlei activiteiten die door het bedrijf heen pingpongen, maar nadruk op getting it done. Daarnaast is het van belang te beseffen dat business process management geen doel op zich is, maar een middel tot het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. De belangrijkste valkuil hier is dat wanneer de doelstellingen niet helder zijn (omschreven), het middel niet optimaal kan worden ingezet, waardoor verwachte voordelen niet gehaald worden.

Lees complete artikel: De 'Business case' voor business process management.
 

Categorie(n) Soort > Kwaliteitszorg (incl. BPM en WFM), Branche > Financials
Bronvermelding International Management Forum
Internet URL http://www.imf-online.com

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED