Softwarepakketten.nl

Bijdrage van Bloggers (blogs)

SBR/XBRL en de nieuwe samenstelverklaring door de NBA: een goed huwelijk of niet?

Plaatsingsdatum 03-03-2015
Berichtdatum 3 maart 2015

Door Roos Timmermans van UNIT4.

De oorspronkelijke titel van deze blog is "De bizarre situatie rondom herziene standaard 4410 en bijbehorende samenstelverklaring".

De laatste weken komen er veel vragen binnen over de vernieuwde samenstelverklaring. Gek is dat niet want de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) beveelt de toepassing van harte aan. Maar wat schetst mijn verbazing: de dringende aanbeveling van de NBA wordt niet ondersteund door de taxonomie versie 1.1. Wat is je punt, zult u denken. Wacht even, nu komt het mooie. De taxonomie versie 1.1 is een product van… (drie keer raden) de NBA zelf. Hoe kun je als NBA nu aanbevelen om de nieuwe standaard alvast te omarmen als de taxonomie nog niet op orde is? Dat staat gelijk aan vertrouwen op bescherming van een paraplu met gaten, terwijl het giet. De herziene Standaard 4410 gaat gelukkig pas officieel in op 1 januari 2016. Vanuit dat perspectief is er nu maar één samenstelverklaring mogelijk, namelijk de oude. Of zo u wilt, de huidige.

Als softwareleverancier streef je er naar voorop te lopen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Maar wat te doen in deze situatie? De NBA promoot nu een halve oplossing. Ik wil niet huilie huilie doen, maar door nu voorop te lopen, zul je zeker struikelen. Wel heb ik even getwijfeld. Vooroplopen door twee, technisch totaal verschillend opgebouwde, samenstelverklaringen aan te bieden in één model met het risico dat er aansluitingsverschillen ontstaan verderop in de keten? Of toch maar normaal blijven doen en gewoon de huidige wet- en regelgeving volgen?

Ik kies dan toch voor duidelijkheid én bovenal volledigheid. Ik hoor u denken ‘in KvK-publicatie klein wordt toch helemaal geen samenstelverklaring uitgevraagd?!’ Dat klopt, maar vanaf versie 9 van de Nederlandse Taxonomie kun je ook een inrichtingsrapport volgens SBR aanmaken en deponeren. Helaas is daarin ruimte gereserveerd voor maar één soort samenstelverklaring. Dat is de huidige verklaring. Willen we de wet- en regelgeving volgen en alle SBR/XBRL stromen succesvol ondersteunen, dan is medewerking van ketenpartners vereist. Overigens moet voor het gebruik van de nieuwe samenstelverklaring de ‘herziene Standaard 4410’ ook al zijn toegepast. Nu zijn de verschillen ten opzichte van de gangbare praktijk minimaal, maar ik meld het toch even voor de volledigheid.

Commentaar:

Redactie Softwarepakketten.nl / ICT Accountancy.nl:

Op de website van de NBA staat “De herziene Standaard 4410 gaat in op 1 januari 2016 waarbij eerdere toepassing wordt aanbevolen.”

De reactie van de NBA op bovenstaande blog is als volgt:
"De definitieve tekst en de structuur van de nieuwe samenstelverklaring is tot stand gekomen tijdens de consultatie periode van de huidige NBAT 1.1 taxonomie. Deze ligt nu ter implementatie bij Digipoort en de KvK. Pas als dit is gerealiseerd, zal door de NBA een nieuwe versie van de verklaringen taxonomie worden gepubliceerd met daarin opgenomen de nieuwe samenstelverklaring".

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL, Soort > Externe verslaggeving
Bronvermelding UNIT4
Internet URL http://www.unit4.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED