Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Verslag Overleg XML Platform t.a.v. Auditfiles (XAA, XAF en XAS)

Plaatsingsdatum 30-06-2015
Berichtdatum juni 2015

Op 17 juni 2015 heeft een overleg plaatsgevonden van het XML Platform t.a.v. Auditfiles (XAA, XAF en XAS). Vanuit dit overleg met meerdere marktpartijen is een uitgebreid verslag beschikbaar met interessante zaken voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de (XML) Auditfiles.

Het volgende is overgenomen uit het verslag:

Nieuwe Auditfile specificaties zullen via XML-platform bijeenkomsten worden besproken en in concept vastgesteld worden. Daarna vindt publicatie voor consultatie plaats. De publicatie loopt via www.oswo.nl, community auditfiles.

Aan gebruikers van administratieve software wordt een functie aangeboden om een gecontroleerde extract te maken van uit te wisselen (audit-) data.

De auditfile kan gebruikt worden voor:

 • Interne beheersing (data analyse / monitoring);
 • Afleggen van verantwoording;
 • Uitwisselen van transactie gegevens:
  - binnen de eigen organisatie
  - met de Fiscale Dienstverlener
  - met de Belastingdienst/overheid
 • Migreren van transactie gegevens naar nieuwe software versies of andere systemen.

De volgende Auditfiles worden onderkend:

 • Auditfile Financieel (XAF);
 • Auditfile Salaris (XAS);
 • Auditfile Afrekensystemen (XAA);
 • Auditfile Board Computer Taxi (XAB);
 • Auditfile Ritregistratiesystemen (XAR);
 • Auditfile Logistiek/Voorraad (XAV);
 • Auditfile Containerterminal (XAC);
 • Auditfile Toegangscontrole (XAT).

Het grootste probleem met XAF is dat de nieuwe versie (3.2) nog zeer beperkt wordt gebruikt. Verder valt het op dat de velden zeer verschillend geïnterpreteerd en gevuld worden door de verschillende softwarepakketten. Dit maakt het geautomatiseerd verwerken van XAF bestanden vanuit verschillende leveranciers ingewikkeld.

Wensen
De volgende wensen zijn geformuleerd in het verslag:

 • Breidt de documentatie uit met een duidelijke omschrijving hoe een veld geïnterpreteerd moet worden en wat de verwachte vulling zal zijn. Bijvoorbeeld: niet alleen ‘datum’ maar ook welke datum verwacht wordt;
    
 • User-ID. Het toevoegen van een User-ID bij alle boekingen wordt als nuttig gezien. Het uitbreiden van de specificatie zodat een volledige audittrail mogelijk wordt (dus alle aanpassingen aan een boeking registreren) wordt als nuttig gekwalificeerd, maar een brug te ver voor de specificatie op dit moment;
    
 • De behoefte is om zowel de datum + user van de creatie van de boeking en ook de datum + user van de laatste mutatie op de boeking vast te kunnen leggen. De stamgegevens van de gebruikers worden dan opgenomen in Basics;
       
 • Het zou tevens mogelijk gemaakt moeten worden om aan te geven uit welk systeem de transactie afkomstig is (System-ID);
    
 • ZekerOnline normenkader strikter maken en vereisen dat de recente versie van XAF wordt gebruikt.

Lees het complete zeer uitgebreide verslag met o.a.:

 • Auditfiles;
 • Terugkoppeling Workshop XAF;
 • Terugkoppeling Workshop XAS (jaarcyclus);
 • Terugkoppeling Workshop XAA. 

Download het complete uitgebreide verslag XML Platform t.a.v. Auditfiles 17-6-2015... (PDF)

Categorie(n) XML Auditfiles
Bronvermelding XML Platform
Internet URL http://www.auditfiles.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED