Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Is een IT-dienstverlener aansprakelijk voor verlies van data door een crash?

Plaatsingsdatum 10-08-2015
Berichtdatum Juli 2015

De IT-Jurist

Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam een relevante uitspraak gedaan inzake de aansprakelijkheid van een IT-dienstverlener voor verlies van data door een crash. Een producent van stalen trappen is een overeenkomst aangegaan met een IT-dienstverlener. Deze dienstverlener levert een computerserver, software en onderdelen en draagt daarnaast zorg voor onderhoud en beheer van dit computersysteem en dient de nodige service te verlenen. Dit laatste houdt ook in dat de dienstverlener op afstand wekelijks onderhoud verzorgt van de server.

Op enig moment crasht de geleverde server en de trappenproducent stelt de dienstverlener aansprakelijk voor de schade als gevolg van de crash en het daarmee samenhangende verlies van data.

De trappenproducent geeft aan, dat de dienstverlener tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en stelt ook dat de dienstverlener een zorgplicht heeft jegens hem. De dienstverlener betwist niet dat hij een dagelijkse back-up zou maken, maar hij stelt dat de trappenproducent zelf verantwoordelijk was voor de inhoud van de back-up. Hij geeft voorts aan, dat hij volgens de overeenkomst slechts gehouden is ruimte ter beschikking te stellen op zijn server en dat de trappenproducent zelf bepaalt welke bestanden hij wil bewaren.

Het hof oordeelt, dat er in de overeenkomst inderdaad geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de inhoud van de back-up. Voorts stelt hij dat het beroep op zorgplicht te algemeen van aard is, nu deze zorgplicht tijdens de zitting niet nader is gespecificeerd door de trappenproducent. Het hof wijst het beroep op aansprakelijkheid dan ook af, net zoals de rechtbank in eerste instantie had gedaan.

Neemt u diensten af van een IT-dienstverlener en wilt u dit soort situaties voorkomen, kijk dan goed wat er inhoudelijk in het contract is afgesproken ten aanzien van back-ups.

Categorie(n) GRC en Assuring, Branche > Juridisch, Branche > Accountantskantoren, Branche > ICT bedrijven, ICT & Recht
Bronvermelding De IT-jurist
Internet URL De IT-jurist

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED