Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Gevraagd naar ervaring met gegevensuitwisseling boekhoudsoftware en banken

Plaatsingsdatum 23-08-2015
Berichtdatum 23 augustus 2015

Voor een nieuw artikel over "boekhoudsoftware en de rol van banken", zoals de automatische bankkoppeling, SEPA en kredietrapportage via SBR, zijn we op zoek naar ervaringen van softwareleveranciers c.q. gebruikers.

Hebben de banken een remmende rol of stimuleren ze juist de gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken en hoe ervaren softwareleveranciers de toegankelijkheid van banken als het gaat om informatie en het maken van afspraken over betreffende gegevensuitwisseling?

Onder de noemer ‘automatische bankkoppeling’ bieden de drie grootbanken de mogelijkheid om elektronische rekeningafschriften automatisch in de boekhouding terecht te laten komen. Dit laatste in plaats van elektronische rekeningafschriften handmatig up- en downloaden. Betreffende banken hebben voor deze ‘automatische bankkoppeling’ echter geen uniforme oplossing. Ruim 70% van boekhoudpakketten voor ZZP en klein MKB biedt echter geen automatische bankkoppeling. Is dit laatste te wijten aan betreffende softwareleveranciers of is het de houding van de banken die daardoor een aantal spelers van boekhoudsoftware op achterstand zet?

SBR is een andere ontwikkeling waar de drie grootboek op ingezet hebben, alweer meer dan vijf jaar geleden. Wat is de status van SBR en dan in het bijzonder de gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken in relatie tot SBR?

En dan is er nog de invoering van de SEPA-standaard vanuit Europa. Is in de praktijk wel sprake van één standaard en wat is hiervan de status als het gaat om gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en banken.

Bent u leverancier van boekhoudsoftware of heeft u als gebruiker ervaring met een of meer van bovenstaande en/of andere onderwerpen in relatie tot boekhoudsoftware en gegevensuitwisseling met banken? En wilt u meewerken aan het artikel "boekhoudsoftware en de rol van banken" (voorlopige titel) neem dan contact op met:
Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne, mobiel 06 10069402, email gerard@gbned.nl.
  

Categorie(n) Branche > Financials, Soort > Treasury-, Cash en Payment management, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > ICT bedrijven, SEPA
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED