Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Het accountantskantoor van morgen

Plaatsingsdatum 01-10-2015
Berichtdatum 2015

Dit onderzoeksrapport is een onderdeel van  mijn eindscriptie welke het resultaat is van een onderzoek naar tijdige en toekomstgerichte advisering in de accountancy op basis van continu bijgewerkte rapportages. Met de eindscriptie zal ik de studie HBO SPD Bedrijfsadministratie afronden.

Onderzocht is welke (nieuwe) producten en diensten er op de markt zijn, gericht op de (al dan niet toekomstige) dienstverlening van MKB accountantskantoren. Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat producten als het maken van prognoses, Continuous Monitoring/Auditing en Alerting, Cashflow analyses en Dashboarden de toekomst hebben.

Deze tijdigheid en volledigheid moeten versneld worden door gebruik te maken van digitale samensteldossiers en werkprogramma’s en online samenwerken met de klant door gebruik te maken van portalen.

De veranderingen kunnen voor kantoren en hun medewerkers en een enorme impact hebben. Er wordt een andere manier van werken verwacht van de medewerkers. Zij moeten pro actiever en meer adviseur richting klant worden. Hiertoe moeten zij gestimuleerd worden door participatie in en informatie over het veranderproces en door opleidingen. In het veranderproces is ondersteuning van IT specialisten en bedrijfskundigen noodzakelijk.

Geconcludeerd wordt dat veranderingen enkele jaren in beslag kunnen nemen. Producten moeten worden ingepast. Veel klanten zijn nog niet overtuigd dat zij hun administratie op een andere manier moeten aanleveren en/of verwerken. Pas nadat deze stappen zijn genomen kan er over worden gegaan op toepassing van toekomstgerichte producten zoals Cashflow analyses, Dashboarden en Continuous Monitoring/Auditing en Alerting.

Ten slotte is het voor de werkgever belangrijk dat het veranderproces door de gehele organisatie gedragen wordt. Door de medewerkers die de nieuwe werkwijze moeten uitvoeren maar zeker ook door kantoorpartners.

Op verzoek van Gerard Bottemanne, eigenaar van onderzoeksbureau GBNED, wordt het onderzoeksrapport beschikbaar gesteld aan derden, vanwege de volgens Gerard Bottemanne toegevoegde waarde voor met name accountantskantoren in het MKB.

"Dit onderzoeksrapport, geschreven door Hans Schillemans, mocht wat mij betreft zeker niet in een bureaulade of digitaal archief verdwijnen. Omdat ik vind dat dit onderzoek van toegevoegde waarde is voor de accountancysector. Ik ben daarom bijzonder verheugd dat Hans er direct open voor stond om dit rapport met u te delen via ICT Accountancy. Ik kan u dan ook van harte aanbevelen dit rapport te downloaden en door te nemen", Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED.

Download rapport
Opvragen rapport "Het accountantskantoor van morgen" (PDF-formaat).

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT
Bronvermelding Hans Schillemans

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED