Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

IT in het mkb: wat moet je er mee? - De mogelijkheden van IT en IT-audit in de mkb-jaarrekeningcontrole

Plaatsingsdatum 15-10-2015
Berichtdatum Oktober 2015

Dit artikel is gebaseerd op het gelijknamige afstudeerreferaat van de auteur over de mogelijkheden om bij de mkb-jaarrekeningcontrole gebruik te maken van IT en IT-audit. Het blijkt dat dit vaak beperkt mogelijk is, omdat de accountant de IT-omgeving in het mkb als weinig volwassen inschat. Verder blijkt dat als die mogelijkheden er wél zijn, de accountant deze niet altijd benut. Een afgeleide vraag is, in welke mate de accountant in staat is een goede inschatting van de IT-omgeving te maken. Dit artikel is geschreven om de mkb-accountant handvatten aan te reiken om deze situatie te verbeteren.

In dit artikel wordt de rol van IT en IT-audit in de jaarrekeningcontrole geschetst. Aangegeven is wat de accountant zou moeten doen en in welke mate de accountant in werkelijkheid aan-dacht aan IT en IT-audit besteedt. Vervolgens zijn verklaringen gezocht voor de verschillen tussen de theorie en de praktijk. De hoofdconclusie is dat het kennisniveau binnen het contro-leteam met betrekking tot IT vergroot zou moeten worden.

De bevindingen in dit artikel, en de geformuleerde oplossingsrichtingen daarbij, zijn omvangrijk te noemen. Sinds de inaugurele rede van Starreveld zijn we inmiddels ruim een halve eeuw verder, maar desondanks is er voor de accountant nog genoeg te doen op het gebied integratie van IT en IT-audit in de jaarrekeningcontrole. Het traject tot het optimaal gebruik maken van IT en IT-audit in de jaarrekeningcontrole belooft een lang traject met risico’s en kansen te worden. Zij die hiermee aan de slag gaan zullen daarom een lange adem moeten hebben, indachtig het gezegde ‘En de boer hij ploegde voort’.

Waarneembaar is dat mkb-bedrijven blijven investeren in IT, waardoor de accountant nu en in de nabije toekomst in steeds grotere mate bedrijven zal bedienen die hun administratie (deels) in de cloud hebben staan, die gebruik maken van elektronische facturen of die zijn aange-haakt bij andere IT-trends. Het in 2014 verschenen studierapport ‘Jaarrekening controle in het mkb: IT audit geïntegreerd in de controle-aanpak’ start niet voor niets met: ‘De tijden van een papieren administratie zijn voorgoed voorbij, ook in het mkb. Niet langer kan de accountant zich veroorloven zijn controle “om de computer heen” uit te voeren’. De accountantsorganisatie zal hierin mee moeten gaan. In het NBA visiedocument mkb-accountant 2020 staat dan ook: ‘In alle bedrijfsmodellen zal automatisering van het kantoor en van de klant een grote rol spelen. (...) De controlepraktijk kan in de toekomst bijna niet meer om IT-audit heen. De nog veel voorkomende werkwijze met fysieke documenten bij de klant en op het accountantskantoor zal verdwijnen. Dit vereist een personeelsbestand dat bereid is om in zichzelf te investeren.’

De praktijk is weerbarstiger. De mkb-accountant die bij zijn jaarrekeningcontrole actief gebruik wil maken van IT en automatisering kan een drempel ervaren door bijvoorbeeld gebrek aan kennis. Ook kan hij beperkingen ervaren door collega’s en leidinggevenden die geen zin of interesse hebben in deze werkwijze of opzien tegen de investering en op oude voet ‘langs de computer’ willen controleren.

Opvragen complete artikel
Download het complete artikel: IT in het mkb: wat moet je er mee? (in PDF-formaat)...

Over de auteur:
Drs. A.A.J. (Anco) Bruins RA EMITA werkt sinds voorjaar 2014 als IT-auditor bij Mazars Management Consultants. Daarvoor heeft hij veertien jaar in de mkb-controlepraktijk van grote en middelgrote ac-countantsorganisaties gewerkt, waarbij hij zich steeds verder is gaan specialiseren in IT-audit als on-derdeel van de jaarrekeningcontrole. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Dit artikel is eerder in de IT Auditor gepubliceerd. Zie http://www.deitauditor.nl/financiele-audit-ondersteuning/it-in-het-mkb-wat-moet-je-ermee/.

Categorie(n) GRC en Assuring, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Drs. A.A.J. (Anco) Bruins RA EMITA

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

 


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED