Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Onderzoek naar de informatiebeveiliging markt

Plaatsingsdatum 03-11-2015
Berichtdatum Augustus 2015

EEN VERKENNING VAN DE INFORMATIEBEVEILIGINGSMARKT VOOR INTERMAX

Voorwoord
Tussen september 2014 en juli 2015 heb ik in opdracht van Intermax Managed Hosting B.V. (Intermax) onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging markt zodat zij zich een goed beeld kon vormen van de kansen in deze markt. Het onderzoek diende tevens als dissertation zodat ik mijn MBA-studie kon afronden. Hierbij komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:

 • Wat is portfoliomanagement en hoe richt je dat in?
 • Wat is een propositie en hoe ontwikkel je een onderscheidende informatiebeveiliging propositie met hoge bruto marge?
 • Welke competenties zijn voorwaardelijk om de informatiebeveiliging propositie te leveren en wat betekent dat voor de medewerkers?
 • Op welke wijze kan Intermax de nieuwe informatiebeveiliging propositie implementeren binnen haar bestaande structuur en organisatievorm?
 • Welke factoren zijn van belang bij organisatieverandering?

Interviews
Op basis van interviews wordt antwoord gekregen op de volgende vragen:

M.b.t. Informatiebeveiliging propositie:

 1. Welke methode zou u volgen om een propositie vorm te geven?
 2. Welke informatiebeveiligingsaspecten zou u aan een dienstverlener uitbesteden?
 3. Waar voegt een informatiebeveiligingsdienstverlener het meeste waarde toe voor haar klanten?
 4. Hoeveel bent u bereid te betalen voor een veilig informatiesysteem? En op welke manier wil u daarvoor betalen (eenmalig/periodiek)?
 5. Kunt u aangeven of u het logisch en helder vindt als een hostingpartij informatiebeveiligingsdiensten zou gaan aanbieden? Waarom wel of niet?

M.b.t. Portfoliomanagement:

 1. Welke randvoorwaarden gelden er bij het inrichten van portfoliomanagement?
 2. Op welke wijze zou u portfoliomanagement inrichten binnen een organisatie zoals Intermax? Wat zijn de best practices?
 3. Welke instrumenten adviseert u bij het inrichten van portfoliomanagement?

Competenties

 1. In hoeverre wijken de competenties van engineers binnen een hostingbedrijf af van die van informatiebeveiligers?
 2. Welke competenties vind u van essentieel belang voor een informatiebeveiliger?
 3. Wat is naar uw mening de beste wijze om deze competenties te ontwikkelen?

Organisatievormen en –inrichting

 1. Welke organisatievorm en – inrichting vind u het beste passen bij een hostingbedrijf dat ook informatiebeveiligingsdiensten wil aanbieden?
 2. Vind u het logisch om de nieuwe diensten in een nieuwe juridische entiteit onder te brengen? Waarom wel of niet?

Veranderstrategie

 1. Wat zijn volgens u de succesfactoren voor een verandering binnen een organisatie?
 2. Welke veranderstrategie heeft uw voorkeur voor een hostingbedrijf dat ook informatiebeveiligingsdiensten wil aan gaan bieden? 

Complete rapport
Opvragen complete rapport "Een verkenning van de informatiebeveiligingsmarkt voor Intermax" (PDF).
 

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > ICT bedrijven, Soort > ICT Beheer en Beveiliging, Cybersecurity
Bronvermelding Jan Martijn Broekhof

Terug

 

CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED