Softwarepakketten.nl
Exact Software

Onderzoek

Referentie grootboekschema (RGS): succes of SBR moloch?

Plaatsingsdatum 31-12-2015
Berichtdatum 31 december 2015

Het eerste openbare (werk)document over RGS dateert van 18 mei 2012 en kent de volgende inleiding: “Eind 2011 hebben enkele bestuurlijke vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het ministerie van EL&I, Logius/SBR en het CBS van gedachten gewisseld over een idee met betrekking tot een gecoördineerd referentieschema voor grootboekrekeningen, kortweg aangeduid als referentie grootboekschema. De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en lagere kosten.”

Krijgt u ook een déjà vu bij het lezen van de laatste alinea en komen daarbij de termen 'SBR, XBRL en lastenvermindering' naar boven borrelen in uw geheugen?

Ruim 3,5 jaar later maken we de balans op van RGS, waarvan de ontwikkeling nog in volle gang is en als positief wordt ervaren door de markt. Puntsgewijs zetten we bereikte resultaten op een rij:

 • De eerste versie van RGS (1.0) is op 27 mei 2014 officieel is gepresenteerd. Op 29 januari 2015 gevolgd door versie RGS 1.1. Er is sprake van zo’n 2.000 rekening, onderverdeeld naar hoofdrubriek, rubriek, rekening en mutatie.
    
 • In november 2015 is vanuit de RGS Beheer- en Expertgroep is de eerste alfa versie van de RGS Taxonomie vrijgegeven, gebaseerd op XBRL. Een belangrijke vraag is of deze XBRL-versie omarmd gaat worden door softwareleveranciers die zich tot heden gebaseerd hebben op de Excel- en/of XML-versie van RGS. 
    
 • Bij het tot stand komen van de (op dit moment meest recente) versie 3.2 van de XML Auditfile Financieel (XAF) is een voorziening opgenomen om ook de RGS-codering mee te geven. XAF bevat dan zowel de grootboekrekening waarop geboekt is als de bijbehorende RGS-codering.
     
 • De XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) is bedoeld om gegevens uit kassasystemen te ontsluiten voor rapportage- en controledoeleinden. Net als XAF is XAA uitgebreid met een RGS-codering.
     
 • Er is een UBL-RGS pilot uitgevoerd die heeft aangetoond dat een RGS-codering per factuurregel opgenomen kan worden. De technische haalbaarheid hiervan is aangetoond. De mate waarin de RGS-code opgenomen kan worden in UBL facturen op een wijze die automatisch boeken op de juiste rekening(en) mogelijk maakt behoeft nog wel nader onderzoek.
     
 • Verscheidene leveranciers van boekhoud- en rapportagesoftware hebben RGS inmiddels omarmd en ingebouwd in hun software. Opvallend hierbij is wel dat al snel geroepen wordt dat de software ‘RGS’ ondersteund, zonder dat de gebruiker precies weet wat met dit laatste wordt bedoeld. Want met alleen een RGS-codering opgeven in een vrij tekstveld binnen het grootboek komt de gebruiker niet ver. RGS moet ondersteuning bieden in de rapportageketen(s) waaraan de boekhouding ten grondslag ligt.

Potentieel en aandachtspunten
Wat is het potentieel van RGS en naast bereikte resultaten kent RGS aandachtspunten. We hebben daarvoor een aantal betrokkenen de volgende twee vragen voorgelegd:

 1. Wat zie je als grootse potentieel van RGS?
 2. Wat zie je als belangrijkste aandachtspunt c.q. valkuil bij de ontwikkeling van RGS?

Potentieel RGS:
Wat mij betreft zit het potentieel van RGS binnen de administratie aan zowel de inkomende als uitgaande zijde: RGS slaat de brug tussen het cliëntenrekeningschema en de rapportageschema’s die verderop in de keten worden gebruikt. De aanwezigheid van een nationaal erkend referentieschema biedt de mogelijkheid om het mappen helemaal aan het begin van de informatieketen te doen i.p.v. in een rapportagepakket of fiscaal pakket. Aan de inkomende zijde biedt RGS perspectief voor het verregaand automatiseren van het boekingsproces, doordat inkomende transacties al gecodeerd zijn voor eenduidige vastlegging”.

Aandachtspunt(en):
Zoals met alle nieuwe ontwikkelingen is de voornaamste valkuil de implementatie. Wie neemt de regie om dit in gang te zetten, zodat de hele keten in beweging komt en aansluiting zoekt”.
Door Menno Kooreman, SRA.

Op genoemde vragen zijn ook de antwoorden ontvangen van:
- Ran van den Boom, CBS
- Arco van Nieuwland, Yuki
- René Otten, Reeleezee
- Sascha Dusseljee, MUIS Software
- Remco Frühauf, Informer Software
- Peter Renders, Lenssen
- Gerjan de Weerd, COUNTIF
- Arjaan van den Berg, zelfstandig adviseur. 

Valkuil
De grootste valkuil is dat de overheid RGS gebruikt als toverwoord voor ‘lastenvermindering’ en er van alles bij gaat betrekken, waardoor RGS een onbeheersbare moloch wordt. Laten we er met z’n allen voor hoeden dat dit laatste niet gebeurd. Zodat een mooi initiatief als RGS na tien jaar niet de zelfde ‘onvoltooide’ status op het gebied van ‘lastenvermindering’ heeft als SBR op dit moment.
Bovenstaande informatie is voor een belangrijk deel ontleend aan het gratis alles omvattende rapport “RGS: uniform rekeningschema”.

Complete artikel
Lees het complete artikel "Referentie grootboekschema (RGS): succes of SBR moloch? " (PDF) met uitgebreide antwoorden op de hiervoor genoemde vragen.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Branche > Financials, Soort > Externe verslaggeving
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021 [18-06-2021]

Gids boekhoudsoftware 2021: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit [18-06-2021]

Software voor externe verslaggeving [18-03-2021]

De complete gids Elektronisch factureren 2021 [27-02-2021]

ICT Accountancy softwaregids 2021: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy [26-02-2021]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...
 AFAS Software


Visma Software


MUIS Software


RADAR Software


TecknowOnerzoeksbureau GBNED