Softwarepakketten.nl

White papers

Succesvolle dienstverlening met Integrated Financial Planning

Plaatsingsdatum 25-01-2016
Berichtdatum Januari 2016

De dienstverlening Financiële Planning wint aan populariteit binnen de accountancy branche. Accountants en vooral fiscalisten zetten hun eerste stappen op deze nieuwe dienstverlening. In de praktijk ervaart men dat het onderwerp wispelturig is en niet de gewenste revenuen geeft.

Dit artikel geeft inzicht in de praktijkproblemen en zoomt in op de oplossingen door toepassing van de gedragscode 'Integrated Financial Planning' die een regulerende werking kent.

Iedereen heeft wel een beeld wat er met Financiële Planning wordt bedoeld. Uit ervaring weet ik dat niet iedereen met haar/zijn beeld op dezelfde golflengte zit. Het is dus niet vanzelfsprekend dat uw beeld overeenkomt met het beeld van uw cliënt hetgeen teleurstellingen qua verwachting in de hand werkt. Ik ga middels een sterk vereenvoudigd voorbeeld de verschillende beeldvormingen in kaart brengen. Bedragen zijn bij dit voorbeeld niet opgenomen aangezien die niet relevant zijn.

Voorbeeld:
Tijdens de inventarisatie geeft cliënt X aan om op zijn 65-jarige leeftijd te willen stoppen met werken. U begroot gezamenlijk dat cliënt X dan een bepaald bedrag aan netto besteedbaar inkomen nodig heeft. Cliënt X is DGA en geniet een inkomen uit zijn onderneming. Volgens zijn pensioenregeling (Eigen Beheer bij zijn onderneming) ontvangt hij vanaf leeftijd 65 jaarlijks een periodieke pensioenuitkering. Hij geeft aan niet verder afhankelijk te willen zijn van zijn onderneming voor aanvullende inkomensvoorzieningen en dat hij aan risicospreiding wil doen.

De oplossing 'Integrated Financial Planning'
Om een onderscheid te maken tussen Doel-planningen en realistische planningen heb ik de term 'Integrated Financial Planning' in het leven geroepen. 'Integrated Financial Planning' beschouw ik primair als een gedragscode met een regulerende werking. Een gedragscode die o.a. voorschrijft dat een financiële planning een 'huidige situatie', 'situatie na advies' en 'vermogensvergelijkingen' moet bezitten als er aanvullende periodieke investeringen in het geding zijn. Tevens schrijft deze gedragscode voor dat de financiële planning een inflatiecorrectie dient te hebben, mogen ongedefinieerde termen als 'netto besteedbaar inkomen/NBI' niet voorkomen en zijn niet onderbouwde aannames uit den boze. Voldoet een financiële planning niet aan deze gedragscode dan zal de dienstverlening in de praktijk weinig continuïteit bieden. Immers, een financiële planning met hiaten zal weinig respons geven van uw cliënten en limiteren uw bedrijfsvoering.

De financiële toekomst voor een persoon kan niemand voorspellen. Ook ik niet. De hier geïntroduceerde gedragscode 'Integrated Financial Planning' geeft ons echter wel de mogelijkheid om – op basis van onderbouwde uitgangspunten die in samenhang met de cliënt zijn bepaald – een waarheidsgetrouwe en boekhoudkundig correcte financiële planning op te stellen. Een financiële planning die onder uw professionele begeleiding altijd door uw cliënt doorgrond kan worden en zodoende een grote toegevoegde waarde heeft.

Het uitwerken van een financiële planning op basis van de gedragscode 'Integrated Financial Planning' vraagt de nodige tijdsinvestering. Maakt u slechts enkele financiële planningen per jaar dan zal het nimmer een ervaren handeling worden. Pas als u deze dienstverlening veelvuldig uitvoert, kunt u tijdswinst boeken.

Verregaande automatisering

Verregaande automatisering – denk aan een koppeling met een boekhoudprogramma – zal m.i. het proces niet doen versnellen. 'Integrated Financial Planning' isnamelijk geen confectie doch maatwerk. Uw cliënt heeft dit maatwerk nodig om zich te kunnen overtuigen van de meerwaarde. U heeft dit maatwerk nodig zodat u zich kunt onderscheiden in de markt. Voor de verdere professionalisering van uw financiële planning dienstverlening is maatwerk zelfs een essentiële voorwaarde. Maatwerk is dus de kip; succesvolle revenuen zijn dan vanzelfsprekend de eieren!

De auteur Vincent van den Bogert heeft meer dan 25 jaar ervaring als financieel planner voor vermogende particulieren en ondernemers. Met zijn kennis en ervaring heeft hij financiële planning software ontwikkeld voor o.a. de Nederlandse markt. Hij is eigenaar van het adviesbedrijf Ondernemers Financieel In Beeld (kortweg www.OFIB.nl) dat samenwerkt met accountants en fiscalisten. U kunt hem per E-mail bereiken via info@ondernemersfinancieelinbeeld.nl.

Complete artikel
Lees het complete artikel "Succesvolle dienstverlening met Integrated Financial Planning" (PDF). 

 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Software advies, Soort > Belastingen, Juridisch en Subsidie, Soort > Beleggingen, Pensioen, Financiele planning
Bronvermelding Ondernemers Financieel in Beeld
Internet URL http://www.ondernemersfinancieelinbeeld.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED