Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Midden- en kleinbedrijven hebben weinig vertrouwen in aanbieders van ICT- diensten

Plaatsingsdatum 29-01-2016
Berichtdatum 26 februari 2016

MKB-bedrijven vertrouwen aanbieders van online diensten, zoals softwareleveranciers, maar in geringe mate. Meer kennis, betere informatie en daarnaast een keurmerk 'cybersecurity' zou MKB-bedrijven helpen bij het kiezen en vertrouwen van een online dienst. Dit blijkt uit een onderzoek onder werknemers en eigenaren van midden- en kleinbedrijven dat is uitgevoerd in opdracht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, in samenwerking met CentERdata.

67% van de respondenten heeft geen vertrouwen in aanbieders van online diensten. 25%  daarvan is formeel verantwoordelijk voor de digitale veiligheid binnen het bedrijf. Voor bedrijven is het vaak moeilijk te beoordelen wat zich achter de schermen afspeelt en of een dienstverlener veilig omgaat met de (gevoelige) gegevens van het bedrijf. Ruim 40% van de respondenten geeft aan dat het veiligheidsaspect bepalend is bij het kiezen voor een online dienst. Functionaliteit van de dienst, financiële afwegingen, naamsbekendheid of beoordelingen van andere gebruikers zijn minder relevant.

Meer kennis en informatie
Het onderzoek laat zien dat ruim 60% van de respondenten behoefte heeft aan meer kennis en duidelijkere informatie (handleidingen, instructievideo’s, brochures) over wat werknemers binnen een bedrijf wel en niet mogen doen, hoe werknemers getraind kunnen worden op het herkennen van phishing of het inrichten van beleid voor de omgang met USB-sticks.

Keurmerk cyber security
Een keurmerk ‘cybersecurity’, waaraan bedrijven kunnen zien dat de aanbieder van ICT-diensten voldoet aan een set van basis veiligheidsvoorwaarden, helpt ondernemers bij het kiezen en vertrouwen van een ICT-aanbieder. 78% van de respondenten geeft aan dat zo’n keurmerk een essentiële reden zou zijn om voor een online dienst te kiezen.

Over het onderzoek
In totaal hebben 446 respondenten werkzaam binnen het MKB in de positie van eigenaar of werknemer aan het onderzoek meegedaan. Het onderzoek is onderdeel van een afstudeeropdracht van een student van de NHL Hogeschool en is uitgevoerd met ondersteuning van CentERdata, een instituut voor dataverzameling en -onderzoek met een breed panel van huishoudens door heel Nederland. Ook op internationaal gebied is CentERdata een vooraanstaand aanbieder van infrastructuren voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek en dataverzameling.

Project Cyber secure MKB van ECP
In 2016 gaat ECP, in samenwerking met verschillende partijen, verder aan de slag met concrete plannen om een kennisbijdrage te leveren om het midden- en kleinbedrijf tot een ‘safer place to do business’ te maken. Belangrijk doel daarbij is om het MKB te ‘ontzorgen’ en informatie op een begrijpelijke, laagdrempelige manier aan te bieden. Samen met de Haagse Hogeschool, de gemeenten Zoetermeer en Den Haag en brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland wordt gewerkt aan een lokale aanpak voor bedrijven in de regio Den Haag/Zoetermeer.

Veiliginternetten.nl en Alert Online
De website Veiliginternetten.nl biedt voor ondernemers informatie en praktische stap-voor-stap uitleg over wat zij kunnen doen en laten om veilig zakelijk te internetten. De website is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie / Nationaal Cybersecurity Centrum, en het bedrijfsleven. Daarnaast vindt dit jaar weer de landelijke campagne Alert Online plaats (oktober). Overheid en bedrijfsleven slaan tijdens deze campagne de handen ineen om bewustwording te creëren rondom cybersecurity en om cyber secure gedrag te vergroten, bij Nederlandse consumenten en burgers en bij het MKB. De organisatie van Alert Online is in handen van ECP.


Zie ook:

Een checklist voor informatiebeveiliging
De IT-jurist krijgt doorgaans veel vragen op het gebied van informatiebeveiliging. Dat is ook logisch omdat het werkveld van een IT-jurist standaard ligt op het grensvlak van IT, recht en informatiebeveiliging. In deze checklist wordt een overzicht gegeven van aandachtspunten, die kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van eventuele verborgen risico's en het vergroten van het beveiligingsbewustzijn.
Naar checklist...

Categorie(n) ICT & Recht, Branche > ICT bedrijven, Mobile computing, Cybersecurity, Branche > Accountantskantoren, Soort > ICT Beheer en Beveiliging, SAAS, Cloud Computing, ZZP'ers en klein MKB, Kennisplatform Administratieve software
Bronvermelding ECP
Internet URL http://www.ecp.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED