Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Verplicht elektronisch aanbesteden nabij

Plaatsingsdatum 03-03-2016
Berichtdatum Februari 2016

Door Antoinette Vriend en Gert Walhof

Europees aanbesteden werd ingevoerd om marktwerking te stimuleren, ondernemers eerlijke kansen te bieden op overheidsopdrachten en transparantie te bevorderen. e-Aanbesteden kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Bovendien levert het aanbestedende diensten en ondernemers efficiencywinst op. Zo snel mogelijk invoeren is de conclusie!

De laatste Europese richtlijnen worden nu vertaald naar wetgeving. Uiterlijk 18 april 2016 moeten de wijzigingen ook in de Nederlandse aanbestedingswet worden doorgevoerd. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de voorgenomen wijzigingen op de wet opgeschreven en ter consultatie voorgelegd. Iedereen die een mening had en bereid was deze op te schrijven mocht reageren. In totaal zijn er 41 reacties binnen gekomen afkomstig van aanbestedende diensten, inschrijvers en belangenverenigingen. In 20 wordt ingegaan op aanpassingsvoorstellen die betrekking hebben op e-Aanbesteden.

In de voorgenomen wetswijzigingen staat dat e-Aanbesteden, direct als de wet op 18 april 2016 in gaat, verplicht wordt. In ieder geval voor Europese aanbestedingen. Daar zijn een aantal partijen die hebben gereageerd tijdens de consultatieronde het niet mee eens. Wij maakten een inventarisatie van de reacties waar het gaat om e-Aanbesteden. En we vroegen de leveranciers van aanbestedingssoftware, waarvan we geen reactie vonden, naar hun mening over een aantal onderwerpen.

Alle partijen geven aan dat een goed werkend en stabiel basissysteem een belangrijke voorwaarde is om e-Aanbesteden in april 2016 voor Europese aanbestedingen te kunnen invoeren. TenderNed, het platform van de Nederlandse overheid, heeft deze kwaliteiten nog niet. Met name de technische betrouwbaarheid (storingen, uitval), ontbrekende functionaliteiten (zoals erkenningsregeling) en uitval worden hierbij genoemd.

Voor het MKB worden het behalen van doelstellingen met betrekking tot toegankelijkheid en lastenverlichting als belangrijke randvoorwaarden benoemd. Meerdere partijen noemen de verplichte e-Herkenning om toegang te krijgen tot TenderNed als voorbeeld van lastenverzwaring.

Lees het complete artikel "Verplicht elektronisch aanbesteden nabij" (PDF)...

Dit artikel werd voor het eerst in Deal! oktober 2015 gepubliceerd.

Categorie(n) Branche > Overheid en semi overheid, Soort > Inkoop & Purchase to pay
Bronvermelding E-proQure
Internet URL http://www.e-proqure.nl

Terug

Gerelateerde berichten

e-Procurement Vendor Landscape 2016 [20-05-2016]

Onderzoeksrapport E-procurement software Benelux [12-12-2013]


Woensdag 18 april 2018
SEMINAR ROBOTIC ACCOUNTING
Op 18 april a.s.wordt voor de tweede maal het "Seminar Robotic accounting" georganiseerd. Het doel van dit seminar is geïnteresseerden inzicht bieden in innovaties op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Robotic proces automation (RPA), PSD2 (met Access to the Account - XS2A), Blockchain, Artificial Intelligence (AI) met machine learning en E-factureren o.b.v. UBL.
Meer informatie en aanmelden...


CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED