Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Wat houdt PSD2 in?

Plaatsingsdatum 06-04-2016
Berichtdatum 6 april 2016

De IT-jurist 

Bijdrage geschreven door De IT-jurist

PSD staat voor: Payment Service Directive (PSD2 is een actualisatie van PSD uit 2007) en betreft de regulering van betalingsdiensten binnen Europa. Deze richtlijn zal vanaf 2018 ook in Nederland gaan gelden. PSD2 moet innovatie, concurrentie en efficiëntie bevorderen op het gebied van betaaldiensten. Wat gaat er wijzigen?

Maximum vergoedingen

PSD2 bevat een verbod op het doorbelasten van kosten van betalingstransacties aan consumenten. Tevens regelt PSD2 maximum vergoedingen voor zogenaamde: Multilateral Interchange Fees. Dat zijn de kosten, die een webwinkelier betaalt aan een aanbieder van een pas als deel van een elektronische card-transactie. Aanbieders mogen nog maar 0,2 procent over het totaalbedrag van debitcard-transacties doorbelasten en 0,3% over de creditcard-transacties.

Derde partijen toegang tot rekeninginformatie

Vanaf invoering van PSD2 kunnen derde partijen (zoals Adyen en PayPal), die geen bank zijn, maar wel betaaldiensten leveren, toegang krijgen tot rekeninginformatie, mits de rekeninghouder daarvoor toestemming heeft verleend. Banken moeten hun medewerking verlenen aan dergelijke derde partijen (third party account information service providers).

Derde partijen mogen betalingen doen

In opdracht van rekeninghouders mogen deze derde partijen via hun internet-toepassing betalingen doen bij een bank. Banken moeten een dergelijke functionaliteit ondersteunen.

Invloed op webwinkels

De wijzigingen zullen er voor zorgen, dat er meer concurrentie zal komen op het gebied van betaaldiensten, wat effect zal hebben op de bancaire wereld. Voor webwinkels houdt de maximalisering van de vergoedingen in dat de kosten van het betalingsverkeer daalt. De meeste webwinkeliers zullen daar dus profijt van hebben.

Deze bijdrage van de IT-jurist wordt zo nodig in de toekomst uitgebreid.
 

Categorie(n) Branche > Juridisch, Branche > Accountantskantoren, PSD2, ICT & Recht
Bronvermelding De IT-jurist
Internet URL http://www.it-jurist.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Rapport Meldplicht datalekken: inleiding met een juridisch kader met aandacht voor de Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten [05-02-2016]

Een checklist voor informatiebeveiliging [10-08-2015]

Extended software lifecycle management [08-05-2015]

Bescherming van software door Auteursrecht en Octrooirecht [07-01-2015]

Rechtsgeldigheid van e-mail: hoe zit het? [02-11-2014]


Woensdag 12 december 2018
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk

Deze dag is volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en PEPPOL. Ook komt de FraudeInfodesk aan de orde, controle van inkomende facturen en robotic accounting. En er worden meerdere LIVE demonstraties verzorgd.
Meer informatie en aanmelden...


CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED