Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Nieuw PIANOo marktdossier: Betaalautomaten en afrekensystemen

Plaatsingsdatum 08-04-2016
Berichtdatum 1 april 2016

PIANOo heeft een nieuw marktdossier Betaalautomaten en Afrekensystemen opgesteld. Doelmatig beleid en efficiënte inzet van middelen vraagt om goede marktkennis. Een afrekensysteem is een belangrijk middel om transacties op eenvoudige wijze af te wikkelen en te registreren. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een moderne systeem, kunnen daarnaast nog meer gegevens worden vastgelegd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in uw bedrijfsvoering, zoals ondersteuning van de logistieke processen, kascontrole of opbouw van statistische gegevens voor toekomstige aanbestedingen. Een betaalautomaat ondersteunt het elektronische betalingsproces. Een betaalautomaat is een apparaat dat betaalpassen of telefonische varianten daarop accepteert om elektronische betalingen uit te voeren.

Een betrouwbaar afrekensysteem en betaalautomaat ondersteunt de bedrijfsvoering en dienstverlening van aanbestedende diensten met haar financiële transacties met derden. Denk hierbij aan de betalingen bij de uitgifte van paspoorten, rijbewijzen en aktes. Hiernaast biedt een betrouwbaar betalingssysteem aanbestedende diensten waardevolle data en daarmee inzichten voor toekomstige exploitatieopdrachten zoals het gebruik van de bedrijfskantine, de gemeentelijke fietsenstalling en een toltunnel.

Overzicht en checklist
Dit marktdossier wijst u op de type afrekensystemen en betaalautomaten en de keuzes die u hierin kunt maken. Ook wordt u gewezen op de wettelijke eisen waaraan een afrekensysteem moet voldoen. Zo bieden wij u een praktische checklist aan. Deze checklist helpt u bij het beoordelen van de vraag of het afrekensysteem daadwerkelijk voldoet aan de wettelijke (administratieve) verplichtingen. Tevens kunt u gebruik maken van de online keuzehulp checkout.nl voor een overzicht van de beschikbare afrekensystemen en betaalautomaten die in Nederland te koop zijn.

Het marktdossier Betaalautomaten en afrekensystemen is opgesteld in samenwerking met de stichting Betrouwbare Afrekensystemen en stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. PIANOo ontvangt graag opmerkingen, verduidelijkingen en aanvullingen op dit marktdossier.

Naar marktdossier Betaalautomaten en afrekensystemen...

Categorie(n) GRC en Assuring, Branche > Detailhandel & Horeca
Bronvermelding PIANOo
Internet URL PIANOo

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED