Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer

Plaatsingsdatum 26-11-2017
Berichtdatum 27 november 2017

Externe verslaggeving is het gehele proces om externe belanghebbenden van een organisatie (meestal aangeduid als ‘stakeholders’) inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. Dit geheel wordt aangeduid als ‘financial accounting’ als tegenhanger van het begrip ‘management accounting’ dat juist is gericht op interne rapportages.

Verreweg de bekendste vorm van externe verslaggeving is het opstellen van de jaarrekening - als onderdeel van de jaarstukken - , waarvan het resultaat uiteindelijk gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Deponeringsstukken genoemd. Vaak weer als afgeleide van de jaarrekening voor intern gebruik, aangeduid als inrichtingsstukken.

Andere vormen van externe verslaggeving zijn de aangifte Vennootschapsbelasting, kredietrapportage aan de bank, het aanleveren van statistiekinformatie aan het CBS en Country by Country (CBC) reporting.
 
Bij het verschaffen van informatie aan stakeholders speelt digitalisering, en dan met name elektronische gegevensuitwisseling, een steeds belangrijker rol.

Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in de soorten van externe verslaggeving, assurance en tot slot de relatie met andere processen.

SBR Assurance Softwarematrix
Het aanbod van standaard software om de jaarrekening elektronisch te deponeren voor bedrijven, in de categorie middelgroot bij de Kamer van Koophandel, in het gewenste formaat en met de juiste (accountants)verklaring en ondertekening is soms lastig te doorzien. Daarom is de SBR Assurance Softwarematrix samengesteld als onderdeel van het rapport, zodat de accountant weet wat er in de markt beschikbaar is. Temeer ook omdat je als accountant al snel te maken kan krijgen met oplossingen van meerdere leveranciers en dus meerdere contractpartners.
De “SBR Assurance Softwarematrix” is onderverdeeld naar software voor:

  1. Het opstellen van een SBR jaarrekening in het XBRL formaat;
  2. Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s;
  3. Het opstellen van de juiste verklaring door de accountant in XBRL formaat;
  4. Het valideren en presenteren van de SBR jaarrekening;
  5. Signing en linking;
  6. Het afhandelen van de elektronische verzending van de jaarrekening, verklaring en ondertekening naar Digipoort.

Country-by-Country reporting
Sinds 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen de Country-by-Country (CbC) reporting. Zijnde een voortvloeisel uit het OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project.
De rapporterende entiteit van de multinationale onderneming moet jaarlijks een landenrapport aanleveren bij de belastingdienst in het land waarvan deze entiteit fiscaal inwoner is. In tegenstelling tot de meeste (verplichte) externe verslaggeving vindt de CbC reporting niet plaats in SBR/XBRL, maar in een eigen XML-formaat. Hoewel de CbC reporting bij de Nederlandse Belastingdienst slechts geldt voor tussen de 100 en 200 multinationals is er voor de volledigheid en inzicht apart aandacht aan besteed in dit rapport. 

De inhoudsopgave van het rapport is als volgt:

1. Inleiding

2. Externe verslaggeving
    2.1 Jaarrekening
          2.1.1 Jaarrekening deponeren bij de KvK
                   2.1.1.1 Inleiding
                   2.1.1.2 Digitaal deponeren
                   2.1.1.3 De wet en digitaal bewaren en publiceren van jaarrekeningen
          2.1.2 Jaarrekening beursgenoteerde ondernemingen
                   2.1.2.1 Inleiding
                   2.1.2.2 Deponeren bij de AFM
          2.1.3 Jaarrekening internationaal
                   2.1.3.1 Inleiding
                   2.1.3.2 IFRS
    2.2 Aangifte Vennootschapsbelasting
          2.2.1 Inleiding
          2.2.2 Digitale aangifte
    2.3 Kredietrapportage
          2.3.1 Inleiding
          2.3.2 Digitaal aanleveren
    2.4 Overige vormen van externe verslaggeving
          2.4.1 Inleiding
          2.4.2 CBS Statistiekopgaven
          2.4.3 Country by country reporting

3. Assurance
    3.1 Inleiding
    3.2 SBR Assurance
    3.3 Digitaal ondertekenen

4. Standaard software
    4.1 Inleiding
    4.2 Beschikbare software
          4.2.1 Specifieke (externe) rapportage software
          4.2.2 Boekhoudsoftware met functie voor externe verslaggeving
          4.2.3 SBR ondersteunende software

5. Relatie met andere processen c.q. systemen
    5.1 Inleiding
    5.2 Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s
    5.3 Auditfuncties en ICT
    5.4 Portaaltoepassingen
    5.5 Consolidatie

Bijlagen:

I. Bronnen
II. Begrippen

Complete rapport
Het complete (ruim 100 pagina's tellende) rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer" is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).
Naar aanvragen volledige rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer"...

 

Categorie(n) Soort > Externe verslaggeving, Branche > Accountantskantoren, Softwareselectie, Branche > Financials, Horizontaal toezicht, SBR / XBRL, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

De complete gids Elektronisch factureren 2021 [27-02-2021]

ICT Accountancy softwaregids 2021: overzicht van standaard software van meer dan 100 leveranciers gericht op de accountancy [26-02-2021]

Snel aan de slag met elektronisch factureren: checklist voor gebruikers [17-01-2021]

ICT Accountancy QuickScan productontwikkeling en innovatie [02-01-2021]

Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking [23-10-2020]


Seminar RPA en robotic accounting

Voorjaar 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software

MUIS Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED