Softwarepakketten.nl
 
FiscaalOnline
Exact Software
VISMA E-accounting

Onderzoek

Software voor externe verslaggeving en audit

Plaatsingsdatum 01-12-2023
Berichtdatum 1 december 2023

Deze uitgave is een vervanging van drie afzonderlijke rapporten over externe verslaggeving en audit software voor de accountancy, maar ook gericht op de CFO die zelf externe rapportages samenstelt. De gids kent in relatie tot samenstel- en controle werkzaamheden een nieuw procesmodel waarin digitaal dossierbeheer, workflow en werkprogramma's samen tot uitdrukking komen.

Het rapport geeft inzicht in standaard software voor externe rapportages en auditfuncties. Bij externe rapportages gaat het om de jaarrekening, aangifte IB en VPB, kredietrapportage, Country by Country (CbC) reporting en duurzaamheidsrapportage. Al dan niet aangevuld met functionaliteit voor interne rapportages.

En er wordt uitgebreid aandacht besteed aan software voor audit werkzaamheden in het rapport. Waarbij ingegaan wordt op werkprogramma's, digitaal dossierbeheer en data-analyse voor samenstellen en controle.

Externe verslaggeving is het gehele proces om externe belanghebbenden van een organisatie (meestal aangeduid als ‘stakeholders’) inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. Dit geheel wordt aangeduid als ‘financial accounting’ als tegenhanger van het begrip ‘management accounting’ dat juist is gericht op interne rapportages.

Bij (verantwoordings)rapportages, zoals een te deponeren jaarrekening aan de Kamers van Koophandel of het verstrekken van een kredietrapportage aan een bank wordt een zekere mate van kwaliteitsborging verwacht. Zo speelt voor informatieverschaffing aan de Belastingdienst Horizontaal Toezicht (HT) een rol. De Belastingdienst vertrouwt als het ware op de rapportages, zoals opgesteld door een intermediair (dat gaat dan om aangiftes, zoals voor de BTW, Loonheffing en VPB). In alle gevallen is het essentieel dat een intermediair de uitgevoerde werkzaamheden om te komen tot een rapportage moet kunnen verantwoorden. Voor dit laatste is audit software op de markt. We hebben het dan over de audit werkzaamheden door accountants en administratiekantoren.

Inhoud rapport

De inhoudsopgave van het rapport is als volgt:

 1. Inleiding
    
 2. Externe verslaggeving
  2.1 Inleiding
  2.2 Jaarrekening
        2.2.1 Jaarrekening deponeren bij de KvK
        2.2.2 Jaarrekening beursgenoteerde ondernemingen
        2.2.3 Jaarverslag effecten uitgevende instellingen in de EU
  2.3 Aangiftes Belastingdienst
  2.4 Kredietrapportage
  2.5 CBS Statistiekopgave
  2.6 Country by Country (CbC) reporting
  2.7 Duurzaamheidsrapportage
    
 3. Audit
  3.1 Inleiding
  3.2 Werkprogramma’s
  3.3 Digitaal dossierbeheer
  3.4 Data-analyse
    
 4. Standaard software
  4.1 Inleiding
  4.2 Toelichting van eigenschappen
  4.3 Softwarematrix
        4.3.1 AFAS Software
        4.3.2 CaseWare Nederland
        4.3.3 De Wielick
        4.3.4 Easy2Analyse
        4.3.5 Exact
        4.3.6 Fiscaal-online.nl
        4.3.7 Infine
        4.3.8 Intrapricing
        4.3.9 LexisNexis Risk Solutions / Nextens
        4.3.10 Pro Management
        4.3.11 Sdu
        4.3.12 SmartTrackers
        4.3.13 Speedbooks
        4.3.14 Tecknow
        4.3.15 Visma Connect
        4.3.16 Visma | MLE
        4.3.17 Visma | Silverfin
        4.3.18 Visma | Visionplanner
  4.4 Specificatie per softwarepakket

 5. Relatie met andere processen c.q. systemen
  5.1 Inleiding
  5.2 Digitaal ondertekenen
  5.3 Practice management
  5.4 Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM

Bijlagen

 • I Bronnen
 • II SBR en SBR Assurance
 • III RGS
 • IV De invloed van ICT op de audit functie
 • V Invulsjabloon voor nieuwe software.
     

Complete rapport
Het complete rapport is gratis beschikbaar in digitale vorm (PDF).
Naar aanvragen rapport "Software voor externe verslaggeving en audit".

 

Categorie(n) Soort > Externe verslaggeving, Branche > Accountantskantoren, Softwareselectie, Duurzaamheid, Branche > Financials, Horizontaal toezicht, SBR / XBRL, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED