Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Terugblik en presentaties praktijkdag RGS en SBR op 20 april 2016

Plaatsingsdatum 21-04-2016
Berichtdatum 21 april 2016

Presentaties  RGS en SBR en "Rapport Externe verslaggeving" beschikbaar!

Op 20 april 2016 vond de "Praktijkdag RGS en SBR" plaats met aandacht voor het elektronisch deponeren van de jaarrekening, SBR en banken kredietrapportage, SBR in de accountantspraktijk, uitvragen van CBS via SBR, RGS en SBR in de administratiepraktijk, SBR assurance, het nieuwe rapport "Software voor externe verslaggeving" en tot slot  RGS Ready en boekhoudsoftware.

SBR en banken kredietrapportage
Per 1 januari 2017 stellen de ABN AMRO, ING en Rabobank SBR als aanleverstandaard voor kredietrapportages van ondernemers en/of hun intermediairs. Zo geeft het FRC (het Financieel Rapportage Cooperatief, samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING en Rabobank en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de SBR Bankeninfrastructuur) een extra stimulans aan het gebruik van SBR in Nederland. Het is voor intermediairs dus belangrijk om hun processen en hun software daarop voor te bereiden, zodat zij hun klanten optimaal kunnen blijven bedienen.

Tijdens deze presentatie is door drs. Erik van der Klei RA, CIA, dagelijks bestuur FRC ingegaan op de laatste stand van zaken en de 5 aansluitstappen voor het digitaal aanleveren van kredietrapportages via SBR naar de ING, ABN AMRO of Rabobank. 
Opvragen presentatie: SBR en banken kredietrapportage...

SBR in de accountantspraktijk
Elektronische aangiftes BTW, IB en VpB worden in de praktijk via SBR afgehandeld. Maar ook anders SBR-stromen, zoals het elektronisch deponeren  van de jaarrekening, is al operationeel. Mr. André Bos AA RB, directeur van de Bos Adviesgroep en Bos Aviation Services (accountants, belastingadviseurs en juristen), deelt zijn praktijkervaring met onder meer het elektronisch deponeren van de jaarrekening via SBR. André koppelt dit aan zijn ervaring met finance toepassingen en een intern kwaliteitssysteem in de cloud en deelt zijn visie over nog meer efficiency binnen de accountantspraktijk waar SBR aan kan bijdragen.
Opvragen presentatie: SBR in de accountantspraktijk (Bos Adviesgroep)...     

Uitvragen van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) via SBR
Ondernemers kunnen sinds enige tijd enkele uitvragen van CBS via SBR beantwoorden. Daar werd echter nauwelijks gebruik van gemaakt. Na overleg met publieke en marktpartijen heeft CBS haar aanpak gewijzigd. Met die nieuwe aanpak wil CBS ervoor zorgen dat ondernemers en intermediairs meer gemak en nut ervaren. Gemak doordat het versturen van informatie aan CBS met een druk op de knop zal kunnen, met daarbij een belangrijke rol voor RGS (Referentie GrootboekSchema). Nut doordat die ondernemers en intermediairs als stimulans informatie van CBS op een presenteerblaadje krijgen; informatie waar zij wat aan hebben bij het ondernemen.

Inmiddels hebben softwareleveranciers, intermediairs, bedrijven en CBS de eerste ervaringen opgedaan met deze aanpak die tijdens de praktijkdag gedeeld is door drs. C.H.J. (Ran) van den Boom van het CBS. Ook is ingegaan wat dit CBS voornemen betekent voor accountants- en administratiekantoren?
Opvragen presentatie: Uitvragen van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) via SBR...

RGS en SBR in de administratiepraktijk
De eerste ervaringen met RGS in combinatie met SBR in de praktijk zijn een feit. Benno Zanting, eigenaar van het gelijknamige kantoor Zanting administratie-adviezen, heeft via een live demo getoond hoe binnen zijn kantoor RGS is gekoppeld aan het grootboek en daarmee automatisch de basis is gelegd voor SBR rapportages.Aanvullend is dan ook het samenstellen van een SBR jaarrekening getoond. Dit laatste heeft Benno Zanting al langer ervaring mee.  

SBR Assurance & RGS
De NBA houdt zich nadrukkelijk bezig met SBR en dan met name gericht op SBR assurance. Voor RGS heeft de NBA het voorzitterschap van zowel de Expertgroep als de beheergroep op zich genomen. De expertgroep RGS is verantwoordelijk voor het bepalen van de prioriteiten, keuzes rondom het architectuur, en de aansturing van het RGS initiatief. De beheergroep RGS is verantwoordelijk voor het voorbereiden van inhoudelijke voorstellen over de RGS taxonomie, de mapping en architectuur.

Tijdens deze presentatie door Jacques Ulrus van de NBA is met name ingegaan op de pijlers van de SBR Assurance oplossing, te weten: 1) NBA verklaringen taxonomie, 2) Normatieve presentatie en 3) Linking & signing. Ook is RGS aan de orde gekomen.
Opvragen presentatie: SBR Assurance & RGS...

Toelichting nieuw rapport "Software voor externe verslaggeving".
Dit rapport is er met name op gericht inzicht te geven in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt kort inzicht gegevens in het digitaal deponeren van de jaarrekening en kredietrapportages, assurance en tot slot de relatie met andere processen. Er is een toelichting gegeven door Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED, zijnde de auteur van het rapport.
Opvragen presentatie: Toelichting rapport Software voor externe verslaggeving...

Complete rapport
Meer informatie en gratis aanvragen complete rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer"...

RGS Ready
Tot slot is RGS Ready aan de orde geweest. 
Belangrijk is wanneer software eigenlijk RGS Ready is? Alleen een RGS-code koppelen aan een vrij veld binnen het rekeningschema zonder dat de RGS-codering verder wordt gebruikt is natuurlijk niet de bedoeling. Met boekhoudsoftware als uitgangspunt heeft Onderzoeksbureau GBNED een opsomming van RGS functionaliteit en eigenschappen opgesteld die aanwezig moet zijn om het stempel ‘RGS Ready’ te mogen voeren.
Opvragen presentatie: RGS Ready... 

Categorie(n) Soort > Externe verslaggeving, GRC en Assuring, SBR / XBRL, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED