Softwarepakketten.nl

Onderzoek

e-Procurement Vendor Landscape 2016

Plaatsingsdatum 20-05-2016
Berichtdatum Mei 2016

Onafhankelijke Marktonderzoek "e-Procurement Vendor Landscape 2016", editie Benelux, door E-proQure.

Het onderzoek maakt voor bestaande en nieuwe gebruikers inzichtelijk welke bedrijven er in de Benelux markt e-Procurement (ook wel inkoopsoftware) oplossingen aanbieden en over welke functionaliteiten deze beschikken. Het rapport bevat in totaal 40 aanbieders van inkoopsoftware, zowel nationaal als internationaal.

Het aanbod van inkoopsoftware is, zoals de hele IT-markt, sterk in beweging en ontwikkeling. Dit is te zien aan het groeiend aantal bedrijven dat e-Procurement oplossingen kan leveren en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een geactualiseerde vragenlijst gebaseerd op de laatste kennis over het inkoopproces. De ondersteuning door software is daarbij verdiept naar meer dan 100 functionaliteiten!

Belang van het onderzoek
Dit onderzoek geeft een actueel overzicht van het aanbod van inkoopsoftware en vergroot daarmee de transparantie van deze markt voor de gebruiker. Het onderzoek biedt een compleet overzicht van de in de Benelux beschikbare softwaretoepassingen ter ondersteuning van de inkoopfunctie. Het rapport biedt alle functionarissen binnen de profit en non-profit verantwoordelijk voor de inkoopfunctie of voor de ROI van inkoop- en aangrenzende processen veel houvast.

Gebruikers zijn, met het resultaat van deze marktverkenning, eenvoudig in staat een long- en shortlist op te stellen van interessante leveranciers in de Benelux. Zowel “starters” als ervaren gebruikers, toe aan de “next step”, hebben hier veel baat bij, zo blijkt uit reacties op eerdere versies van dit EproQure rapport.

Inhoud
Deze marktverkenning biedt u inzicht in de ontwikkeling en beschikbaarheid van inkoopgerelateerde (e-Procurement) oplossingen binnen de Benelux. Dit inzicht helpt u onder meer bij de samenstelling van een long list tijdens het selectieproces. Uit reacties op eerdere versies van het onderzoek blijkt dat lezers vooral geïnteresseerd zijn in de overzichten met gegevens van de leveranciers. In deze uitgave geven wij dan ook beknopt de bevindingen van het onderzoek weer. Meer uitgebreide informatie is beschikbaar via onze publicaties.

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op concurrentievoordelen die met e-procurement zijn te bereiken. 

De bevindingen van de marktverkenning naar e-Procurement systemen binnen de Benelux zijn samengevat in hoofdstuk 2.

Aan de hand van het E-proQure Systems Lifecycle Management wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan op het selectieproces, gevolgd door afsluitende opmerkingen omtrent implementatie, gebruik en onderhoud van systemen.

In hoofdstuk 4 zijn achtereenvolgens een klantcasus (jCatalog: P2P-ontwikkeling bij de Oostenrijkse Spoorwegen), het overzicht met functionaliteiten van de deelnemende eprocurement oplossingen en de gegevens per systeem (de “fact sheets”) weergegeven.

De in het rapport gehanteerde functionaliteiten en andere begrippen zijn toegelicht in hoofdstuk 5.

Afsluitend vindt u meer informatie over E-proQure en onze dienstverlening.

Raad van advies
Om de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen heeft een deskundige Raad van Advies het onderzoek kritisch gevolgd en voorzien van advies. De Raad van Advies wordt gevormd door leden die, naast hun bijdragen binnen de (internationale) inkoopwereld, hun specifieke en complementaire kennis en ervaring hebben ingebracht.

De leden van de Raad van Advies zijn:

  • Sander van de Broek, eigenaar Inkopers-cafe.nl
  • Jan Snijder, o.a. ex-voorzitter Nevi, ex-directeur concern-Inkoop Stork N.V.
  • Gert Walhof, lector inkoopmanagement Hanzehogeschool Groningen 

Gratis exemplaar beschikbaar
Een gratis exemplaar van de nieuwste versie is als download beschikbaar via www.e-proqure.nl.

Over E-proQure en de onderzoekers
Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs Wim Vriend en drs Antoinette Vriend, beiden Kennispartner bij E-proQure. Beiden werkten al eerder samen aan het 1e Marktonderzoek naar e-Procurement software (maart 2013).

E-proQure is gericht op het bevorderen van inkoopprofessionalisering door inzet van e-Procurement. Daartoe verricht zij onafhankelijk onderzoek naar en geeft trainingen over de adoptie, selectie en implementatie van eprocurement.

Categorie(n) Branche > Financials, Soort > Inkoop & Purchase to pay
Bronvermelding E-proQure
Internet URL http://www.e-proqure.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED