Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Onderzoek: zoektocht naar e-factureren afgelopen jaren fors gegroeid!

Plaatsingsdatum 30-05-2016
Berichtdatum 30 mei 2016

Onderzoek naar Internet op basis van meer dan 100 miljoen zoekopdrachten verdeeld over 130 termen over de periode 2011 tot en met april 2016, toont de groeiende behoefte van het publiek naar e-factureren en laat zien hoe men e-factureren benadert.

Arnhem 30 mei 2016 - Platform E-factureren, het grootste samenwerkingsplatform in de Benelux op het gebied van elektronisch factureren en factuurverwerking- heeft haar tweejaarlijkse onderzoek naar de zoekbehoefte naar e-factureren afgerond. Uit onderzoek van meer dan 100 miljoen zoekopdrachten blijkt onder andere dat de behoefte naar e-factureren en daaraan verbonden termen opnieuw is gegroeid.

Friso de Jong, oprichter van het Platform E-factureren, vertelt: “We wilden een antwoord krijgen op de vraag 'hoe kijkt het Nederlands publiek aan tegen e-factureren?' En in plaats van de zoveelste theoretische bureaustudie af te leveren, wilden wij over zoveel mogelijk praktijkgegevens beschikken. Dankzij Google en Twitter konden we meer dan 100 miljoen zoekopdracht verdeeld over 130 zoektermen uit de periode 2011 tot en met april 2016 met elkaar vergelijken en bepalen hoe men op Internet e-factureren benadert.”

Onderzoeksresultaten
Het onderzoek heeft een enorme hoeveelheid gegevens opgeleverd, waaruit veel interessante conclusies te trekken zijn voor onder andere beleidsmakers en marketing managers. Een aantal hoofdlijnen: 

 1. Uit de gegevens blijkt onder meer dat de zoekbehoefte in de periode 2011 tot en met april 2016 jaarlijks met bijna 6% is gestegen.
       
 2. Ook blijkt dat men geen onderscheid maakt tussen de term ‘elektronisch factureren’ en ‘digitaal factureren’.
       
 3. Sterker nog, de zoekbehoefte naar de term ‘digitaal factureren’ is juist opnieuw gestegen ten opzichte van ‘elektronisch factureren’. Dit in tegenstelling tot sommige beleidsmakers en dienstverleners die van mening zijn dat een dergelijk onderscheid van belang is. Het internetpubliek ziet dat klaarblijkelijk niet zo en ervaart een dergelijke onderscheid als verwarrend. Dat belemmert de adoptie van e-factureren.
        
 4. Uit het onderzoek kom ook naar voren dat men meer behoefte heeft aan PDF en Online facturen dan in facturen in bijvoorbeeld XML en UBL. Dat blijkt ook uit een grotere trendrapportage gemeten over 15 jaar, waaruit blijkt dat de zoekbehoefte naar PDF exponentieel is gegroeid, terwijl XML nauwelijks een groei laat zien. Gelukkig is de conversie van PDF naar bijvoorbeeld UBL tegenwoordig een peulenschil.
     
 5. Uit het onderzoek blijkt verder dat de factuur steeds meer als een ‘enabler’ wordt beschouwd, als onderdeel van een groter proces. Denk daarbij aan purchase-to-pay, order-to-cash en supply chain finance. Dat blijkt uit het feit dat de zoekbehoefte naar deze termen duidelijk is gegroeid.
       
 6. Het UBL formaat, als opvolger van PDF, voor een efficiëntere verwerking van e-facturen neemt rap in belangstelling toe. Dat geldt ook tools om PDF facturen te kunnen omzetten naar UBL.

Een samenvatting van het onderzoek wordt op verzoek toegezonden.

Over Platform E-factureren
Platform E-factureren is het grootste en meest actieve platform voor professionals op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Platform E-factureren heeft als missie om de penetratiegraad van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren.

Een belangrijk aandachtspunt is het wegwerken van een knelpunten die grootschalige adoptie van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking tegenhouden. Platform E-factureren werkt zoveel mogelijk samen met haar deelnemers en met vele andere partners en stakeholders, zoals publieke organisaties en branchevertegenwoordigers.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > (Elektronisch) factureren, Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Overheid en semi overheid, UBL en Peppol, Kennisplatform Administratieve software
Bronvermelding Platform E-factureren
Internet URL Platform E-factureren

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED