Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Nieuw rapport scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking toont aan: aanbieders van scannen en herkennen omarmen elektronisch factureren

Plaatsingsdatum 24-06-2016
Berichtdatum 24 juni 2016

Aanbieders van scannen en herkennen omarmen elektronisch factureren

Vandaag is het nieuwe rapport “Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2016” verschenen met daarin het complete aanbod van toepassingen voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten. Na een daling in de twee voorafgaande jaren is sinds 2016 sprake van een stabiel aanbod op het gebied van deze toepassingen. Interessant hierbij te noemen is dat steeds meer leveranciers van boekhoudsoftware zelf functionaliteit voor scannen en herkennen leveren, al dan niet via een derde partij. Scannen en herkennen is weliswaar een tijdelijke oplossing, maar zal volgens Onderzoeksbureau GBNED zeker nog zo’n 3 tot 8 jaar aanhouden. Op termijn zal iedereen gebruik maken van elektronisch factureren op basis van de standaard UBL. 

Software voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten kan ook als opstap gebruikt worden voor elektronische factuurverwerking. Temeer als deze software ook functionaliteit bevat om inkomende documenten in PDF te verwerken en elektronische factuurverwerking op basis van UBL ondersteunt. Er is dan als het ware sprake van één oplossing voor meerdere verschijningsvormen van boekingsdocumenten. Op deze wijze kunnen kantoren scannen en herkennen van boekingsdocumenten uitrollen en tegelijkertijd ervaring opdoen met elektronisch factureren. 

Het nieuwe rapport “Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2016” toont aan dat (nagenoeg) alle software voor het scannen en herkennen van boekingsdocumenten inmiddels ook functionaliteit biedt voor elektronische factuurverwerking op basis van de UBL-standaard. Van de 27 aanbieders zijn er 26 die aangeven UBL te ondersteunen. Ten tijde van het samenstellen van dit rapport in juni 2016, blijken er van deze 26 nog wel een 7-tal leveranciers die ondersteuning van UBL (nog) niet hebben aangetoond door de UBL Ketentest te doorlopen. 

Het complete rapport “Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2016” telt ruim 80 pagina’s en bevat, naast een inleiding, een specificatie van oplossingen van 27 leveranciers en de praktijkervaring van enkele accountants- c.q. administratiekantoren. 
Meer informatie en opvragen gratis rapport...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Soort > (Elektronisch) factureren, UBL en Peppol
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED