Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

Gebruikt u nog wel boekhoudsoftware van deze tijd?

Plaatsingsdatum 08-07-2016
Berichtdatum Juli 2016

De keuze uit standaard boekhoudsoftware is omvangrijk te noemen zo toont de "Gids boekhoudsoftware 2016" aan die recent is verschenen. Gericht op Zzp en klein MKB is er een aanbod van 56 boekhoudpakketten, gericht op het middensegment (MKB) 20 pakketten en voor echt grote organisaties zijn 12 pakketten geteld.

Een belangrijke vraag is in hoeverre innovatieve functies en eigenschappen ondersteund worden door standaard boekhoudsoftware. Enkele van deze innovaties en de mate van ondersteuning komt hierna aan de orde. 

Ondersteuning van het Referentie grootboekschema (RGS); 
In het segment ‘Zzp en klein MKB’ wordt RGS ondersteund door 17 boekhoudpakketten. Als we deze leveranciers vragen naar de mate van ‘RGS Ready’, via het gelijknamige initiatief www.rgsready.nl, is dat aantal nog minder. Dat betekent dat RGS ondersteund wordt door maar 25% van de boekpakketten.

Elektronische factuurverwerking op basis van UBL; 
Steeds meer boekhoudpakketten ondersteunen UBL als het gaat om uitgaande facturen, maar ook bij elektronische factuurverwerking, oftewel het afhandelen van elektronisch ontvangen inkoopfacturen. In de praktijk gaat het dan om de combinatie van een factuur in UBL- en PDF-formaat. UBL om automatisch een boekingsvoorstel tot stand te brengen in de boekhouding en PDF als visuele weergave voor de gebruiker en om de factuur op te slaan in een factuurarchief. 

UBL wordt inmiddels ondersteund wordt door zo’n 50% van de aangeboden boekhoudsoftware, gericht op Zzp en klein MKB. In het MKB segment wordt UBL zelfs ondersteund door zo’n 75% van de aangeboden boekhoudsoftware.

Een belangrijk aandachtspunt bij het afhandelen van elektronische factuurverwerking is een goede workflow rondom de autorisatie van de ontvangen facturen. 

Jaarrekening deponeringsstukken in SBR; 
Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven, in de categorie micro en klein, de jaarrekening alleen nog elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017. 

Gericht op de genoemde categorie micro en klein zijn er nu zo’n 5 boekhoudpakketten die het deponeren van de jaarrekening op basis van SBR direct vanuit het pakket mogelijk maken en de verwachting is dat dit aantal zal toenemen. Veel boekhoudsoftware pretendeert te beschikken over een “jaarrekening functie”. In de praktijk wordt dan vaak bedoeld het kunnen opvragen (op papier of via PDF) van een balans en resultatenrekening. Dus geen jaarrekening met toelichting en SBR-functionaliteit. Dit laatste is nu dus wel het geval, zij het op bescheiden basis en gebaseerd op de categorie micro en klein.

Toekomst
Naar de toekomst toe is “Payment Service Directive 2” (PSD2) interessant om te volgen. Oftewel een nieuwe Richtlijn Betalingsdiensten voor de EU-betaalmarkt. Onderdeel van PSD2 is “Access to the Account” (XS2A). XS2A stelt derde partijen in staat toegang te krijgen tot betalingsinformatie met betrekking tot bankrekeningen. Het is dan voor veel meer leveranciers van boekhoudsoftware mogelijk een automatische bankkoppeling te realiseren. Dit laatste is nu slechts voorbehouden is aan enkele leveranciers, bepaald door de betreffende banken.

Het aanbod van standaard boekhoudsoftware is ruim te noemen, waarbij de meeste software via het SAAS-model wordt aangeboden. Op het gebied van functionaliteit zijn er behoorlijke verschillen tussen de aangeboden pakketten en innovaties worden lang niet door alle leveranciers direct opgepakt.  RGS Ready toont aan dat sommige leveranciers ‘afhaken’ als gevraagd wordt naar meer gedetailleerde eigenschappen. Het is dan ook verstandig bij de selectie van boekhoudsoftware deze zelf te bekijken en niet alleen af te gaan op een enkel vinkje, geplaatst door een leverancier.

Voor meer informatie over boekhoudsoftware wordt verwezen naar het gratis rapport “Gids boekhoudsoftware 2016” 

Complete artikel
Download het complete artikel "Gebruikt u nog wel boekhoudsoftware van deze tijd?" (PDF)...

Of ga naar de meest recente uitgave van de gratis "Gids boekhoudsoftware"...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

ERP en EDI: e-procurement berichtstandaarden en netwerken [31-07-2021]

Welke accountants hebben duurzaamheidsrapportages op de agenda staan [24-06-2021]

Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021 [18-06-2021]

Gids boekhoudsoftware 2021: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit [18-06-2021]

Software voor externe verslaggeving [18-03-2021]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software
 

KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED