Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Primeur: eerste digitale jaarrekening met digitaal getekende accountverklaring ingestuurd via SBR

Plaatsingsdatum 22-07-2016
Berichtdatum 12 juli 2016

Op maandag 11 juli 2016 is voor het eerst een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aangeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (via CorpoData).

Het is een primeur dat de woningcorporatie een digitale jaarrekening voorzien van een digitaal getekende accountantsverklaring instuurt via SBR. Niet eerder is dit op deze manier gebeurd. Woningcorporatie Wooncompagnie, accountantskantoor PWC en de softwareleverancier SKARP hebben gezamenlijk met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit woningcorporaties hier hard aan gewerkt.

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de professionalisering van de corporatiesector als één van zijn speerpunten benoemd voor de sociale huursector. De grote diversiteit aan verantwoordingsrapportages die door verschillende uitvragende partijen worden uitgevraagd, maakt dat in de corporatiesector behoefte is aan het organiseren van gestructureerde, gestandaardiseerde en geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige gegevens tussen ketenpartijen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open (inter)nationale standaarden.

SBR draagt bij aan betere verantwoording, meer professionalisering en het levert ook een bijdrage aan lagere lasten. Dat is geld en menskracht die kunnen worden ingezet voor het primaire proces: het verhuren van woningen aan mensen met een laag inkomen”, aldus minister Blok.

Deze aanlevering is onderdeel van de pilot SBR voor woningcorporaties. De komende weken gaan de andere pilotdeelnemers ook een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aanleveren. Hierna wordt de pilot geëvalueerd. Bij een positief resultaat wordt de implementatie van SBR binnen het corporatiedomein op termijn uitgebreid naar andere verantwoordingsrapportages.

Op woensdag 31 augustus wordt de pilot SBR voor woningcorporaties feestelijk afgesloten met een bijeenkomst met minister Blok, de pilotdeelnemers en andere betrokken organisaties.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Overheid en semi overheid, SBR / XBRL , Soort > Externe verslaggeving
Bronvermelding SBR Programma en Woningwet2015.nl
Internet URL http://www.sbr-nl.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED