Softwarepakketten.nl
Exact Software

Onderzoek

Onderzoek naar het koppelen van het grootboek(rekeningschema) aan het RGS

Plaatsingsdatum 14-10-2016
Berichtdatum Oktober 2016

Met Standard Business Reporting (SBR) is een standaard ontwikkeld voor het digitaal versturen van financiële gegevens. Om verdere efficiëntie en automatisering te realiseren, is een standaard grootboekrekeningschema voor de financiële administratie ontwikkeld, het Referentie Grootboekschema (RGS). CBS stagiair Jan Jonkman heeft in het kader van zijn afstudeerstage Accountancy van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het koppelen van grootboekrekeningschema’s aan het RGS, het zogenaamde 'mappen'.

Reden om Jan in te schakelen voor het onderzoek is omdat CBS wil aansluiten bij de ontwikkeling van standaardisatie in informatiestromen tussen financiële administraties en uitvragende partijen zoals banken en overheden. Het doel was om te onderzoeken hoe het mappen in de praktijk uitpakt. Als ondernemers, administrateurs en accountants uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) gaan werken met RGS en dat op de juiste manier toepassen, wordt het voor hen mogelijk om de uitvraag door CBS automatisch in te vullen. Bijkomstig voordeel is dat voor ondernemers analyses van hun bedrijfsvoering makkelijker worden en er minder vertaalslagen nodig zijn voor het maken van rapportages.

Om het mappen in de praktijk te toetsen, heeft Jan gebruik gemaakt van zes grootboekrekeningschema’s. Deze grootboekrekeningschema’s bestrijken verschillende branches, zodat een grote variatie aan grootboekrekeningen gemapt konden worden.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het mappen niet veel tijd in beslag neemt. Het aantal rekeningen waardoor het mappen meer tijd kost is beperkt: gemiddeld 5% per boekhouding. De meeste en verdere issues zijn simpel op te lossen.

De belangrijkste oorzaken voor het niet kunnen mappen zijn:
1. De grootboekrekening heeft geen RGS equivalent.
2. Een grootboekrekening is algemener dan het RGS, waardoor deze meerdere RGS codes omhelst.
3. Er vallen meerdere grootboekrekeningen onder één RGS code.

Oplossingen hiervoor kunnen zijn:
1. Contact opnemen met de RGS gremia om grootboekrekeningen toe te voegen
2. Rekeningen uitsplitsen; dit vergt het meeste tijd
3. Extensies toevoegen aan de RGS code
Overigens: met gezond verstand bij het mappen kom je al een heel eind.

Mocht u interesse hebben in het onderzoek met daarin alle issues en oplossingen dan kunt u hier het onderzoeksverslag downloaden.

Meer informatie over CBS en SBR is te vinden op http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/sbr 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding CBS
Internet URL http://www.cbs.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


AFAS Software


Visma Software


Tecknow


Onerzoeksbureau GBNED