Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Digitaal PDF en SBR stukken ondertekenen: de standaard

Plaatsingsdatum 04-12-2016
Berichtdatum December 2016

Steeds vaker wordt er gevraagd om een formele elektronische handtekening. Ook verklaringen bij SBR verantwoordingen moeten volgens het SBR beleid van het NBA worden voorzien van een digitale handtekening. “Een logische ontwikkeling”, zegt Frank Jonker, directeur van CreAim. “Een formele elektronische handtekening waarborgt de integriteit van een document en de identiteit van de ondertekenaar.”

De digitalisering van werkprocessen (waaronder SBR) heeft gevolgen voor de werkzaamheden van de accountant. Met het verdwijnen van de papieren jaarrekening en de papieren kredietrapportage, verdwijnt ook de papieren verklaring en daarmee ook de ‘natte’ handtekening van de accountant die daarop geplaatst is. Om deze reden heeft de NBA een SBR Assurance oplossing ontwikkeld die aansluit op het nieuwe beleid. De oplossing houdt rekening met het digitaal verspreiden van zowel de jaarrekening, als de verklaring en de ondertekening.

Certificaten
Een elektronische handtekening komt tot stand met een PKIoverheid persoonsgebonden (beroeps) certificaat op een USB stick of een smartcard . Dit is een ander certificaat dan een PKIoverheid SBR certificaat die intermediairs gebruiken voor het versturen van SBR berichten (zoals jaarrekeningen en fiscale aangiften) naar Digipoort.

Het beroepscertificaat wordt naast de elektronische handtekening ook gebruikt voor authenticatie en vertrouwelijkheid/encryptie. Door een koppeling te maken met eHerkenning en Idensys (de opvolger van DigiD) kan op een zeer veilige wijze worden ingelogd bij onder
meer de overheid en zorginstellingen (denk aan patiëntendossiers). Tot slot kunnen berichten, waaronder e-mailverkeer, met behulp van een beroepscertificaat adequaat worden beveiligd.

Signing & linking
Voor het ondertekenen en het waarmerken van een document is specifieke software benodigd. KPN YouSign is speciaal ontwikkeld voor het ondertekenen en waarmerken van PDF en SBR documenten.

Hoewel in het proces voor het ondertekenen van de accountantsverklaring en het waarmerken van de jaarrekening een identieke technische handeling (hashen) wordt verricht, is de juridische betekenis van elke hash (controlegetal) verschillend. De verschillen
(ondertekening eigenschappen) zijn een belangrijk onderdeel van SBR Assurance. Van de ondertekening eigenschappen wordt vervolgens ook een hash vervaardigt. Dit maakt de handtekening uniek en rechtsgeldig.

Is dit een lastig proces?
Het gebruiken van het beroepscertificaat en de ondertekensoftware is eenvoudig en snel. De SBR verantwoording en verklaring dienen te worden opgesteld en vervolgens worden deze in de ondertekensoftware YouSign geüpload en ondertekend. De stukken zijn
vervolgens klaar om rechtstreeks of via een portaal te worden aangeleverd bij Digipoort of de banken.

Toekomst
Een aantal grote accountancy kantoren deponeerden dit jaar als eerste de jaarrekeningen in SBR met een digitale handtekening. In de nabije toekomst zal dit voor ieder kantoor de standaard worden.

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), SBR / XBRL , Branche > Accountantskantoren, Soort > ICT Beheer authenticatie en autorisatie, ICT & Recht, Branche > Juridisch
Bronvermelding CreAim
Internet URL http://www.creaim.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED