Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

White papers

White paper: op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Plaatsingsdatum 21-03-2017
Berichtdatum 21 maart 2017

We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR.
SBR staat voor Standard Business Reporting en ondersteund digitale rapportage door middel van standaard taxonomieën. Het aanleveren van een dusdanige rapportage vindt plaats system to system op basis van een SBR document (XBRL).

De gegevens die in een SBR document zijn opgenomen zijn niet leesbaar voor de meeste gebruikers. Hierdoor is er momenteel – als gevolg van de huidige transitie van een papier- georiënteerd verantwoordingsproces naar een digitaal verantwoordingsproces via Standard Business Reporting (SBR) – een duidelijke behoefte bij veel partijen aan het visualiseren van deze gegevens door middel van het renderen van deze gegevens naar een voor de mens leesbaar formaat.

De term ‘renderen’ kunnen we definiëren als: Het geautomatiseerd laten omzetten van gegevens in een SBR verantwoordingsrapportage in de vorm van een SBR document naar een digitale afbeelding door een computerprogramma.

Het SBR document is sterk afhankelijk van de taxonomie waarnaar deze verwijst. In de taxonomie zijn verscheidene technieken beschikbaar die gehanteerd kunnen worden tijdens het proces van rendering. Deze technieken zijn in NT11 (Nederlandse Taxonomie) en BT11 (Bankentaxonomie) belangrijk geoptimaliseerd. Voor ingewijden, met name de Table Linkbase en Formula zijn belangrijke wijzigingen in 2017.

Het is uiteraard wenselijk dat de output van het proces van rendering door verschillende computerprogramma’s uitgevoerd kan worden en dat deze output er op een vergelijkbare manier uit komt te zien.

Dit wordt dan weer Consistente Presentatie genoemd. Simpel vertaald naar, het realiseren van een voor u herkenbaar en
getrouw beeld van de jaarrekening.

Deze nieuwe werkwijze is een innovatie in een wereld waarin schriftelijke rapportages veelal nog de boventoon voeren.

SBR Webservices heeft met de SBR Viewer op een generieke wijze voor u gerealiseerd dat;

  • Een SBR document gerendeerd wordt, leesbaar getoond wordt;
  • Voor u een getrouw beeld wordt gerealiseerd met de voor u gewenste hantering van ‘accountancy regels’;
  • Voor u het SBR document ook technisch gecontroleerd wordt;
  • Het document zowel in HTML gepresenteerd wordt, maar u ook hiervan een PDF document kunt opmaken;

Generieke wijze houdt in dat alle mogelijkheden van een taxonomie en zijn technieken op een standaard wijze worden gebruikt. Hierdoor zullen alle rapporten opgemaakt uit verschillende taxonomieën altijd eenzelfde beeld tonen.

Opvragen volledige white paper (PDF)...

Categorie(n) GRC en Assuring, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding Accept Development
Internet URL Accept Development

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED