Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Fink slaat na de pilotfase een nieuwe weg in

Plaatsingsdatum 24-03-2017
Berichtdatum 16 maart 2017

Op 6 december 2016 heeft minister Kamp de Tweede Kamer laten weten dat Fink na de pilotfase een nieuwe weg inslaat. Fink biedt een basisvoorziening voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Zij kunnen met een beperkte set van gegevens contact krijgen met financiers en inzicht krijgen in hun financieringskansen. Fink is niet langer een platform voor contact tussen ondernemers en financiers, maar biedt wel een standaard die door de markt kan worden toegepast.

Financiers en platforms die de Fink-intake accepteren, kunnen worden opgenomen in het Fink-register. Het is de bedoeling dat de Fink-standaard en het Fink-register medio 2017 operationeel zijn. We bespreken met de Kamer van Koophandel over de rol bij de Fink-standaard en het Fink-register. Ook kijken we naar de samenhang met de Nationale Financieringswijzer. 

Voor de technische realisatie van de Fink financieringsaanvraag waren in de pilot softwareleveranciers aan zet om de markt te ondersteunen met oplossingen voor hun eindgebruikers (intermediairs en ondernemers). Om die reden is bij het benaderen van softwareleveranciers aangesloten bij partijen die al ervaring hadden met SBR. Hiervoor zijn softwareleveranciers in aanloop naar de pilot geïnformeerd en benaderd. Sommige partijen toonden wel interesse maar hebben vervolgens besloten niet deel te nemen. Daarnaast zijn bij de pilot betrokken partijen actief aan de slag gegaan met het betrekken van softwareleveranciers vanuit hun netwerk.

Dit heeft geresulteerd in vier softwareleveranciers die bereid waren om deel te nemen aan de pilot: Xbrl reports; Reeleezee; Synnofin en Caseware. Het is beperkt mogelijk om inzicht te krijgen in de exacte stromen/resultaten. Eén Software leverancier heeft system-to-system aanlevering gefaciliteerd tijdens de pilot. Een aantal ondernemers heeft ook van die mogelijkheid gebruik gemaakt bij het indienen van de financieringsaanvraag. Met andere woorden, in de pilot hebben de meeste ondernemers gebruik gemaakt van het portaal.

Implementatie van drie actielijnen
Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking en implementatie van de drie actielijnen die in de brief van de minister zijn vastgesteld:

 1. Open Fink-standaard voor intake; 
  Ondernemingen kunnen met de Fink-standaard met een beperkte set gegevens contact maken met financiers en een eerste inzicht krijgen in hun mogelijkheden. Het berichtenverkeer wordt aan de markt overgelaten.
     
 2. Fink-register van platforms en financiers; 
  Het Fink-register biedt een overzicht van partijen die de Fink-standaard accepteren en die aan een aantal basisvoorwaarden voldoen.
     
 3. Evaluatie en inventarisatie van mogelijke maatregelen; 
  Daarnaast wordt bezien welke mogelijke andere aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de mkb-financieringsmarkt mogelijk zijn.

 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL , ICT Innovatie
Bronvermelding Fink
Internet URL http://www.financieringslink.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED