Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Onderzoek

Twee ERP onderzoeken: van zelf doen naar uitbesteden en Vlaanderen voorop in ERP gebruik

Plaatsingsdatum 26-04-2017
Berichtdatum April 2017

ERP: Van zelf doen naar uitbesteden

Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van een ERP-oplossing. 38 procent van de ERP-software draait op de eigen locatie. Dit percentage blijft gestaag dalen. In 2012 gaf nog meer dan de helft van de ERP-gebruikers aan dat het pakket on premise draaide. Dezelfde dalende lijn is ook zichtbaar voor remote-gebruik van de ERP-oplossing. Daaronder vallen ERP-oplossingen die op een zuster- of moederlocatie in Nederland of in het buitenland draaien. Dit percentage is van 43 procent van de ERP-gebruikers teruggelopen naar 31 procent. Steeds meer organisaties kiezen voor een hostingpartner voor de ERP-applicatie. Dit percentage is vanaf 2012 gegroeid met meer dan 400 procent. Inmiddels geldt voor bijna 3 op 10 locaties dat de gebruikte ERP-toepassing draait in een datacenter van een externe dienstverlener. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van ongeveer 6.000 interviews met ICT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van bedrijfsapplicaties.

Verder blijkt dat 6 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen ERP uit de cloud gebruikt. De cloud-oplossingen betreffen in hoofdzaak AFAS, Exact en SAP.

ERP-vendoren
Voor de Nederlandse markt is SAP met 30 procent nog altijd de meest voorkomende ERP-leverancier. SAP dankt haar nummer 1-positie met name aan haar positie in het publieke segment, maar nog meer aan haar aanwezigheid bij multinationals. In dit laatste segment geeft net iets meer dan 60 procent van de locaties aan gebruik te maken van SAP. Bij national enterprises ligt Microsoft een neuslengte voor op SAP. In het medium sized businesses-segment is het een nek-aan-nekrace tussen Microsoft en Exact. Ook maatwerk ERP-software heeft nog altijd een aanzienlijke gebruikersbase in Nederland. Circa 7 procent van de locaties met ERP heeft een eigen ontwikkeld (intern of extern) pakket in gebruik.

Voor de meeste ERP-leveranciers is een redelijk gelijkblijvende penetratie waarneembaar. Zo ligt het percentage SAP-gebruikers de laatste vijf jaar net boven de 30 procent. 2017 lijkt een daling met enkele procentpunten te laten zien ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Microsoft schommelt iets, maar de lijn over de afgelopen zeven jaar is toch duidelijk stijgend. Namelijk van net onder de 15 procent in 2010 tot net onder de 19 procent nu. Exact handhaaft haar positie in de laatste vijf jaar. Oracle kende eerst een aantal jaren van groei, maar lijkt die de laatste drie jaar weer langzaam prijs te moeten geven. Maatwerk is tot slot duidelijk aan het afnemen. In 2010 bedroeg dit nog 14 procent. Dit loopt lineair terug naar de huidige 7 procent.

ERP-ontwikkeling
De penetratiegraad van ERP-software is in Nederland de laatste jaren nauwelijks aan verandering onderhevig. Dit blijkt ook uit de weergave van het ERP-gebruik per branche voor 2011 tot nu. De meeste commerciële sectoren kennen een kleine groei in deze periode. De overheid is hierbij de uitschieter. Er vond bij overheidsinstanties de afgelopen jaren een grote consolidatieslag plaats. Dit lijkt de daling in 2017 te veroorzaken.


Vlaanderen voorop in ERP gebruik

Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan het begin van 2017 circa 64 procent aan dat men gebruik maakt van een ERP pakket. Dit percentage kende de afgelopen jaren slechts beperkte veranderingen. In de periode 2010 tot nu zag Computer Profile telkens een ERP gebruik dat tussen de 61 en 66 procent lag. Wel is er een duidelijk verschil zichtbaar tussen de verschillende gewesten. Vlaanderen kent daarbij het hoogste ERP gebruik. Het gebruik van ERP software ligt daar op 68 procent van de bedrijfsvestigingen, dat is inclusief de publieke sector.Het is ook juist in die publieke sector waar grote verschillen optreden tussen de gewesten. Met name in de zorg en onderwijs ligt het gebruik van ERP pakketten in Vlaanderen veel hoger dan in Brussel en Wallonië. Naast de verschillen tussen de regio’s worden ook de verschillen tussen branches zichtbaar. De handel en industrie blijven de segmenten die het meest gebruik maken van ERP software. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 4.000 gesprekken die zijn gevoerd met Belgische bedrijfsvestigingen over het gebruik van applicatie software.

Indeling naar grootteklasse laat de voor de hand liggende correlatie zien. Grotere bedrijfslocaties maken vaker gebruik van ERP dan kleinere locaties. Bij locaties met 50 tot 100 medewerkers zien we een ERP penetratie van 60 procent dit loopt vervolgens per werknemersklasse op tot een penetratie van circa 74 procent bij 1.000+ locaties.

SAP dubbel zo groot
De meest genoemde ERP oplossing betreft de software van SAP. Bij 45 procent van de locaties die aangeven ERP software te gebruiken draaien één of meerdere SAP ERP onderdelen. Daarmee is de aanwezigehid van SAP op de Belgische markt (50+ werknemers) meer dan dubbel zo groot als de nummer 2, Microsoft Dynamics. Eén op vijf van de locaties met ERP draait een Dynamics oplossing. Voor zowel SAP als Micrososft geldt dat zij haar positie uit blijven bouwen. In 2010 gaf 31 procent van de ERP gebruikers aan SAP te gebruiken. Dat percentage is elk jaar met circa 2 procentpunt gestegen tot de huidige 45 procent. Microsoft kende in dezelfde periode een groei van iets meer dan 15 procent in 2010 tot de huidige 20 procent.

Naast de twee koplopers zijn er slechts 5 vendoren die een penetratie kennen boven de 1 procent van de ERP gebruikers. Dat zijn Oracle ERP met 6 procent, KPD met 3 procent, Infor eveneens met 3 procent, Exact met ruim 2 procent en Unit4 met ruim 1 procent. Omdat deze partijen relatief beperkte penetraties kennen is het lastig een duidelijke trendlijn te zien voor de jaren 2010 tot 2017. Voor Oracle, KPD en Unit4 lijkt te gelden dat zij ongeveer gelijk zijn gebleven. Exact lijkt een stijgende lijn te pakken te hebben (van 1 procent in 2010 naar 2,5 procent in 2017) en Infor lijkt in deze periode wat terrein prijs te moeten geven (van 6 procent in 2010 naar 3 procent nu), maar de laatste 3 jaren lijken daarbij stabiel te blijven. Nog niet benoemd, maar met 15 procent nog altijd de derde meest gebruikte ERP toepassing, betreft intern en extern ontwikkeld maatwerk. De maatwerkoplossingen zijn wel duidelijk aan slijtage onderhevig. In 2010 gaf een kwart van de bedrijven met ERP software nog aan dat men hierbij maatwerkoplossingen gebruikte.

Hosted ERP (beperkt) in opkomst
“Cloud’ is een van de buzz words van de afgelopen jaren. Voor de Belgische ERP markt is de impact van cloud vooralsnog zeer beperkt. Bij slechts 2 procent van de bedrijfsvestigingen met ERP software zien we een ERP cloud oplossing terug komen. Dat percentage is nauwelijks veranderd in de afgelopen jaren. Onder cloud verstaan we in deze context wel “public cloud” oplossingen. ERP in een private cloud omgeving valt hier in de category “Hosted ERP”. Onder hosted ERP verstaan we alle situaties waarbij de gebruikte ERP oplossing niet meer binnen de eigen organisatie draait maar wordt gehost in een data center omgeving van een externe dienstverlener. Het gebruik hiervan is wel duidelijk aan het stijgen. Van 6 procent in 2010 tot de huidige 16 procent. Het gebruik van ERP software on premise (Local) is in deze periode gedaald. Het gebruik van ERP software in een remote situatie, wel binnen de eigen organisatie-niet op de eigen locatie, lijkt te schommelen maar niet duidelijk te dalen of stijgen.

Het opmerkelijke aan de weergave naar locatie zit eigenlijk niet zozeer besloten in de cijfers in de figuur zelf, maar meer in de vergelijking met vergelijkbare cijfers voor de Nederlandse markt. Voor de Nederlandse ERP gebruikers (eveneens bedrijfsvestigingen met 50+ werknemers) geldt dat “on premise” gebruik nog voorkomt bij 38 procent van de ERP gebruikers, “remote” gebruik bij 31 procent, “hosted ERP” bij 29 procent en “cloud ERP” bij 6 procent van de gebruikers. De hosted categorie is op de Nederlandse markt de afgelopen jaren meer dan verviervoudigd. 


Over Computer Profile
Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de 150.000 beslissers en de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door de inzet van Lead Nurturing en Demand Generation.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

Categorie(n) Branche > Financials, ICT Innovatie, Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek, Soort > ERP, Soort > Logistiek
Bronvermelding Computer Profile
Internet URL Computer Profile

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

SAP voorop in markt voor CRM- en ERP-oplossingen [01-10-2015]

Onderzoek naar DBMS: lokale databasemanagementsystemen (DBMS) neemt af [28-07-2015]

Cloudapplicaties ingezet bij 35 procent bedrijven [08-05-2014]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software
 

KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED