Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Nieuwe Europese kernfactuur en de implementatie daarvan in UBL

Plaatsingsdatum 19-05-2017
Berichtdatum 19 mei 2017

Onder de noemer "EN 16931-1" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018. En dat laatste kan wel eens sneller zijn dan u denkt.

Hierna gaan we uit van UBL, de alom geaccepteerde factuurstandaard in Nederland (en vele andere landen).

UBL al geïmplementeerd
De meeste softwareleveranciers hebben UBL al geïmplementeerd in hun (boekhoud- en/of factuur)software op basis van de standaard UBL 2.0 of 2.1 en daaruit de factuurelementen die van toepassing zijn op de meeste facturen in Nederland. Voorbeelden van deze facturen zijn terug te vinden in de Wiki UBL

Voor facturen in UBL spelen nog twee standaarden een belangrijke rol, te weten:

 1. ISO-standaarden die gebruikt worden voor de aanduiding van land- en valutacodes. UBL zelf is ook vastgelegd als ISO norm, te weten: UBL (V2.1) onder de standaard ISO/IEC 19845:2015.

  ISO standaarden die gebruikt worden binnen UBL zijn:
  1. ISO 3166: t.b.v. landencodes.
  2. ISO 4217 Alpha; t.b.v. valutacodes.

 2. UN/ECE standaarden (codelijsten) voor de aanduiding van BTW-codes, betalingsmethoden, toeslagen- en kortingsredenen.
  Zie de Wiki UBL voor een nadere verwijzing naar de codelijsten.

Verreweg de meeste softwareleveranciers hebben zich gehouden aan deze standaarden.

Europese kernfactuur volgens de EN 16931-1 norm
Dat de Europese kernfactuur de UBL-syntax ondersteunt is natuurlijk fantastisch en onderschrijft het belang van UBL als standaard voor elektronisch factureren. 

Op 18 mei 2017 heeft dr. Ir. Fred van Blommestein, Lead editor van de nieuwe Europese norm voor een elektronische factuur, een uitgebreide toelichting gegeven over het gebruik van de kernfactuur, kwamen veel voorkomende scenario’s aan de orde en is ook stilgestaan bij uitbreidingen voor specifieke gevallen. Zo is onder andere het volgende aan de orde geweest:

 • De nieuwe standaard wordt volgende maand (juni 2017) officieel gepubliceerd;
 • Creditnota's is een issue; de veel gehanteerde werkwijze in Nederland, waarbij factuurtotalen (LegalMonetaryTotals) in beginsel negatief blijven (totaal excl. VAT, VAT en Factuurbedrag), wordt gehandhaafd. Naast het alternatief van een aparte documenttype voor de creditnota, waarbij de bedragen positief zijn. Deze laatste methodiek is in sommige andere landen aan de orde. Zie ook Wiki UBL, onderdeel Creditnota's.
 • Er kan gewerkt worden met extensies, maar die zijn niet verplicht voor de ontvanger.
 • Op dit moment is er geen rekening gehouden met Verzamelfacturen. De standaard UBL biedt voor dit laatste echter wel een oplossing, ZIe ook Wiki UBL, onderdeel Verzamelfacturen.

De presentatie door Fred van Blommestein is beschikbaar (PDF).

Voorbeeldfactuur in Nederland openbaar beschikbaar in UBL volgens nieuwe Europese factuurstandaard EN 16931-1
Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED en initiatiefnemer van de UBL Ketentest heeft nu als eerste in Nederland een bestaande UBL voorbeeldfactuur van de UBL Ketentest omgebouwd naar de norm van de Europese kernfactuur EN 16931-1 (Referentiefactuur 20170102).
Naar voorbeeldfactuur EN 16931-1

Categorie(n) Soort > (Elektronisch) factureren, Branche > Financials, UBL en Peppol, Standaardisatie, (open)standaarden, XML en JSON
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED