Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Niet langer handmatig cijfers rapporteren dankzij nieuwe functionaliteit

Plaatsingsdatum 09-08-2017
Berichtdatum Augustus 2017

Blog door Mark Harmsma, Twinfield

Fiscale, bedrijfseconomische én commerciële cijfers geautomatiseerd vanuit Twinfield.

Heb je als accountant te maken met meerdere waarderingsgrondslagen, dan heb je ook te maken met handmatig rapportagewerk. Ook al is de boekhouding van je klanten geautomatiseerd. Boekhoudsoftwareprogramma’s beperken je immers tot slechts één waarderingsgrondslag, bijvoorbeeld transacties geschikt voor fiscale doeleinden. Transacties die je dan vanuit het boekhoudpakket uitsluitend kunt exporteren naar het aangifte programma voor het samenstellen van de fiscale cijfers / fiscale jaarrekeningen, bedoeld voor de Belastingdienst.

Maar je klanten zijn ondernemers. En ondernemers hebben niet alleen fiscale cijfers nodig. Ondernemers hebben ook een bedrijfseconomische jaarrekening nodig voor de Kamer van Koophandel. En vragen misschien nog wel vaker om hun commerciële cijfers. Simpelweg omdat zij, of hun aandeelhouders, precies willen weten hoe ze ervoor staan. Alleen wijken die cijfers af van de fiscale cijfers waarvoor jij de administratie hebt ingericht. Dus wat doe je? Je werkt de cijfers handmatig (en extracomptabel) bij om ze voor andere doeleinden geschikt te maken.

Vanaf eind 2017 is dat niet langer nodig. Vanaf dan biedt Twinfield een nieuwe functionaliteit om de cijfers vanuit een en dezelfde bron op drie verschillende manieren (regimes) rechtstreeks vanuit Twinfield te rapporteren. Zowel voor fiscale doeleinden als voor bedrijfseconomische en commerciële doeleinden.

Afwijkende cijfers
De belastingwetgeving kent bepalingen die fiscaal invloed hebben op de winst van een onderneming. Hierdoor kan de winst die aan de Belastingdienst wordt opgegeven, afwijken van de winst die aan aandeelhouders wordt gepresenteerd. En aangezien de winst, of het verlies, de uiteindelijke afspiegeling is van het reilen en zeilen van een onderneming, betekent dit dat ook de onderliggende bedrijfseconomische cijfers afwijken van de fiscale cijfers. Afhankelijk van het doel van de cijfers, mag een onderneming over dezelfde periode verschillende cijfers rapporteren.

Zo presenteert een ondernemer de fiscus een jaarrekening conform de normen van de belastingdienst. En presenteert hij cijfers aan aandeelhouders en investeerders die de werkelijke waarde van zijn onderneming weergeven. Verschillen hierin ontstaan bijvoorbeeld doordat opbrengsten of kosten in de bedrijfseconomische jaarrekening in een ander boekjaar ‘genomen’ worden dan in het fiscale boekjaar. Of denk aan het afschrijven van een auto. Fiscaal mag een auto bijvoorbeeld afgeschreven worden over 5 jaar, bedrijfseconomisch over 3 jaar. Dit aspect vormt een extra complexiteit in het genereren van een tweede, en in sommige gevallen een derde (‘commerciële’) afgeleide versie van de jaarcijfers.

Extracomptabel
Afgeleide versies stel je als accountant ‘extracomptabel’ op. Extracomptabel is een mooie vakterm voor: ‘buiten de boekhouding om’. Je exporteert de cijfers vanuit het boekhoudpakket naar bijvoorbeeld Excel of een rapportgenerator en bewerkt ze voor de tweede en eventueel derde verslaglegging. Extra werk dus. En handmatig. Je creëert naast de online boekhouding, een tweede bron in bijvoorbeeld Excel en een apart document waarin je de verschillen vastlegt: de zogenaamde ‘brugstaat’. Als accountant moet je de verschillen immers altijd kunnen verklaren. Waardoor er twee verschillende bronnen en een verschillendocument ontstaan. Een ongewenste situatie vinden wij. Deze manier van werken kan veel efficiënter. Gewoon in het boekhoudpakket zelf. Daarom hebben wij Twinfield uitgebreid met een nieuwe functionaliteit van 'Meerdere regimes'. En bovendien met een nieuwe module 'Materiële Vaste Activa'.

Hoe werkt de nieuwe functionaliteit 'Meerdere regimes' van Twinfield
Met de nieuwe functionaliteit 'Meerdere regimes' kun je kiezen of je naast de 'gewone vastlegging', een transactie ook fiscaal, bedrijfseconomisch en/of commercieel wilt vastleggen. Vooraf kies je, per administratie, of je de transacties in meerdere regimes wilt vastleggen. Met de regimes functie ontstaat de mogelijkheid om fiscale -, bedrijfseconomische – en/of commerciële cijfers te rapporteren. Vanuit dezelfde bron, met dezelfde invoer. Zo zie je op de fiscale Balans en in de fiscale Resultatenrekening specifieke fiscale transacties terugkomen. Vraag je een bedrijfseconomische Balans en Resultatenrekening op, dan zie je automatisch de specifieke bedrijfseconomische transacties erop terug.

Omdat het vastleggen van transacties in meerdere regimes vooral geldt voor afschrijvingstransacties, introduceren we in Twinfield bovendien een nieuwe versie van de module 'Materiële Vaste Activa'. Een versie die naadloos verweven is met de nieuwe functionaliteit van de regimes.

De voordelen van de nieuwe functionaliteit 'Meerdere regimes'

  • Tijdwinst.
  • Hogere efficiency.
  • Geen externe bronnen en aansluitingsdocumenten meer nodig.
  • Minder kans op fouten.
  • Altijd en overal beschikking over drie soorten rapportages met 1 druk op de knop.
  • Je kunt je klanten eenvoudig helpen om ook op basis van commerciële en bedrijfseconomische cijfers te sturen.

Wat heb je aan deze nieuwe functie?
Met Twinfield faciliteren wij accountants en ondernemers niet alleen in veilig online boekhouden. Deze functionaliteit van meerdere regimes, is zo'n voorbeeld waarmee je met Twinfield slimmer kunt boekhouden. Twinfield is het enige online boekhoudpakket dat een dergelijke functionaliteit biedt. Met als belangrijkste voordeel dat je je klanten, of je directie, nog beter kunt adviseren aan de hand van de cijfers.

Wanneer komt deze functionaliteit?
Via een zogenaamde 'controlled release' is deze functionaliteit in gebruik genomen door een selecte groep accountants en komt eind 2017 beschikbaar voor alle gebruikers.

Hoe werkt het?
Bekijk de video 'Vaste activa - Regimes' (link: https://vimeo.com/218618192) hoe je straks de nieuwe functionaliteit in Twinfield kunt activeren en wat je ermee kunt.

Ga voor meer informatie naar de productblog (Link: http://blogs.twinfield.nl/product van Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Software advies, Branche > Financials, Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Twinfield
Internet URL Twinfield

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Big data: wat kan jouw kantoor ermee? [02-06-2016]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software
 

KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED