Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Gratis data-analyse?

Plaatsingsdatum 31-08-2017
Berichtdatum 31 augustus 2017

Door Joris Joppe

Discussies over een standaard aanpak voor accountants roepen vaak heftige emoties op. Helaas blijft de discussie daardoor vaak hangen in algemeenheden als maatwerk, ambacht en professionele oordeelsvorming. Natuurlijk, elke onderneming is uniek en heeft zijn eigen aandachtspunten. Dat neemt echter niet weg dat veel elementen van het werk van accountants wel te standaardiseren is. Dit is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk als je kwaliteit en efficiency hoog in het vaandel hebt staan.

Gelukkig wordt die standaardisatie steeds makkelijker. Twee belangrijke onderwerpen hebben de laatste paar jaar een vlucht genomen die hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

  1. Auditfiles worden steeds beter (meer standaard) en rijker gevuld – met dank natuurlijk aan de softwareleveranciers die de auditfiles beschikbaar stellen maar ook aan de Belastingdienst die sinds enige tijd actief kwaliteitsproblemen met auditfiles verzamelt en met de softwareleveranciers bekijkt hoe die opgelost kunnen worden.
  2. Het referentiegrootboekschema (“RGS”) wint aan populariteit. Zeker als RGS straks gekoppeld is aan de Nederlandse taxonomie, gaat dit diverse mogelijkheden bieden om kantoorprocessen te verbeteren.

Data-analyse is één van de domeinen die gaat profiteren van deze ontwikkelingen. Van unieke en dus kostbare analyses per onderneming, zullen we steeds meer waardevolle generiek bruikbare analyses kunnen ontwikkelen op bijvoorbeeld de XAF of XAS bestanden (auditfile financieel en auditfile salarissen). Dit werd al gauw gezien door het Auditfile Platform die het idee hebben opgevat om te komen tot een standaard set analyses op basis van de auditfiles en RGS.

Dit idee, omgedoopt tot de ‘AnalyticsLibrary’ heeft het levenslicht gezien als het eerste open source project in het domein van fiscalisten, accountants en administratiekantoren.

De gedachte is simpel. Op basis van ervaring of behoefte wordt bepaald welke generieke data-analyses nuttig zijn. Vervolgens worden deze analyses uitgewerkt voor een aantal gangbare analyse-tools. Die uitwerkingen worden vervolgens online gepubliceerd en zijn door iedereen gratis te downloaden.

Nou staat onze sector er niet om bekend dat we veel dingen gratis doen. Toch zijn de ‘economics’ in dit geval logisch (net als bij andere open source software). Als 10 mensen allemaal 5 analyses bijdragen, hebben ze allemaal 50 analyses terwijl ze maar hoefden te investeren in 5. Met andere woorden: het wiel hoeft maar één keer te worden uitgevonden. Een perfecte propositie voor kleine of middelgrote kantoren die serieus met data-analyse aan de slag willen.

Uiteraard vereist een dergelijke systematiek goede afspraken en versiebeheer, maar de tools daarvoor zijn allemaal beschikbaar en hebben zich al bewezen bij de succesvolle grote open source projecten zoals Linux, Wordpress en Android.

De tijd is dus rijp voor accountants om open source te omarmen. En data-analyse lijkt zich daar ideaal voor te lenen.

Het Analytics Library project is een privaat-publieke samenwerking en wordt gesteund door SBR Nederland. Zij zien data-analyse als belangrijke spin off en dus toegevoegde waarde van de Nederlandse standaardisatie initiatieven. Zij zorgen dan ook dat de centrale coördinatie en communicatie worden bekostigd. Een aantal enthousiaste professionals is al aan de slag gegaan en ongeveer 30 analyses zijn al uitgewerkt voor verschillende data-analyse oplossingen zoals ACL, Easy2Analyse en Lavastorm.

Alhoewel hiermee de eerste doelstelling van het project is gerealiseerd, zal het echte succes moeten blijken uit het gebruik van de analyses. Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Het is echter wel duidelijk dat de mogelijkheden onbegrensd zijn. Met de doorontwikkeling van auditfiles en RGS zullen we ook steeds meer waardevolle analyses kunnen standaardiseren.

Het streven is dan ook om het Analytics Library project oneindig te laten voort bestaan. Waardevolle standaard analyses kunnen worden ingebouwd in de boekhoudsoftware (uiteindelijk is toch het meest eenvoudige) en het project kan zich bijvoorbeeld focussen op branche specifieke analyses of analyses die bijvoorbeeld maar één keer of slechts incidenteel nuttig zijn. Zo behoudt de bibliotheek van analyses zijn waarde voor de praktijk.

Hoe snel die ontwikkeling gaat, is nog niet te voorspellen. Wel is duidelijk dat de eerste softwareleveranciers en accountantskantoren zijn aangehaakt. Zo leverden bijvoorbeeld de data-analisten van FACET Accountants & Adviseurs recentelijk de uitwerking van bijna 30 analyses voor de analyse-oplossing Lavastorm.

FACET, een middelgroot accountantskantoor in Capelle aan den IJssel, heeft de ambitie om voorop te lopen als het gaat om het toepassen van techniek bij hun werkzaamheden. Controleleider Thomas Boeren van Facet was dan ook deelnemer van het eerste uur. Hij is overtuigd van de meerwaarde van het project en zegt hierover: “Door het open source karakter, verwacht ik dat we onze tijdsinvestering op termijn meer dan terug gaan verdienen.” Hij voegt daaraan toe: “En ook wel lekker dat we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden.”

Ook Cor van Marle, partner bij FACET en verantwoordelijk voor de controlepraktijk, vindt dat een standaard set analyses een verrijking is voor de praktijk. Volgens hem is het ideaal voor beginnende data-analisten die snel kennis op kunnen doen.

Het verheugt Van Marle ook dat langs deze weg het gesprek over data-analyse met de leveranciers van boekhoudsoftware is geopend. Naast de kwaliteit van auditfiles is betere toegang en inzicht in de databases van boekhoudpakketten een stap voorwaarts. Ook op dit vlak gaat het project naar zijn verwachting effect sorteren. Hij is er van dan ook van overtuigd dat dit uiteindelijk de kwaliteit en efficiency in de praktijk ten goede gaat komen.

Het is duidelijk dat een geëngageerde groep van gebruikers en ontwikkelaars cruciaal is. Daar is een begin mee gemaakt maar meer is in dit geval beter. Iedereen die geïnteresseerd is, kan contact opnemen met info@analyticslibrary.nl. Meer informatie over het project is op de site van het project te vinden en de eerste analyses zijn uitgewerkt op github (het online platform voor open source software) en hier te vinden.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Audit, dossierbeheer en data analyse, XML Auditfiles, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding AnalyticsLibrary
Internet URL AnalyticsLibrary

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED