Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Versie RGS 3.0 tweede helft van september verwacht

Plaatsingsdatum 04-09-2017
Berichtdatum 4 september 2017

De RGS Beheergroep treft de laatste voorbereidingen voor de publicatie van de consultatieversie van RGS 3.0, die de tweede helft van september verwacht wordt. Jacques Urlus, voorzitter van de RGS Beheergroep is tevreden: “Het heeft even geduurd, maar binnenkort hebben we een RGS-versie waar we voorlopig mee verder kunnen. RGS 3.0 geeft antwoord op een aantal behoeftes uit de markt. Hierdoor kunnen softwareontwikkelaars en intermediairs verder met de implementatie van RGS.”

Er is veel belangstelling voor RGS 3.0 en wij willen daarom in de aanloop naar de publicatie wat meer vertellen over de aankomende wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen in RGS 3.0 ten opzichte van de vorige versie:

 1. RGS 3.0 sluit aan op de Nederlandse taxonomie versie 12. De Nederlandse taxonomie is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. De vakinhoudelijke aanpassingen zijn in NT12 al beoordeeld en worden verwerkt in RGS 3.0.
   
 2. De bestaande codestructuur van RGS 1.0 en 2.0 is optimaal in stand gehouden; de bestaande codestructuur wijzigt slechts marginaal.
   
 3. RGS 3.0 krijgt een logische indeling conform het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ). Hiermee kan de softwareleverancier een logische tabel aan de gebruiker aanbieden, waarbij de volgorde van de RGS-codes gelijk is aan de volgorde van de jaarrekening posten.
    
 4. RGS 3.0 krijgt filter eigenschappen zodat de softwareleverancier en/of gebruiker logische filters kan instellen om het koppelschema meer op maat op te bouwen. Denk hierbij aan de aard van de juridische structuur, zoals een BV, eenmanszaak en VOF, of aan het toepassen van sectorale eigenschappen, zoals agro, bouw en horeca.

  De filters sturen RGS ook meer aan in het gebruik van bijvoorbeeld:
  • Werkkostenregeling: ja/nee
  • Gebruik van detailrekeningen (niveau 5 – dimensies): ja/nee
  • Gebruik van onderdelen met een uitbreiding naar 5 detailmogelijkheden: ja/nee
    
 5. Naast het omschrijvingsveld van een RGS-code komt er een extra veld met een verkorte omschrijving. Tevens zijn de omschrijvingen meer herkenbaar.
    
 6. RGS wordt uitgebreid met “Tussenrekeningen” omdat dit vaak in boekhoudapplicaties wordt gebruikt. Ook het gebruik van de indeling van de omzet en kostprijs van de omzet wordt beter toepasbaar gemaakt.
    
 7. Posten die in aanmerking komen voor een mogelijke omslag worden breder opgebouwd, omdat omslag per detail beoordeeld wordt op debet- of credit-presentatie. Hiertoe zijn in eerste instantie per onderdeel vijf detailmogelijkheden opgebouwd. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld meerdere schulden en vorderingen op groepsmaatschappijen afzonderlijk op te nemen. 
    
 8. Om een bredere dekking te bieden voor een vennootschap onder firma of maatschap wordt in RGS 3.0 de mogelijkheid van vijf vennoten of leden van een maatschap opgenomen.
    
 9. RGS ondersteunt transparantie in de keten, uitwisselingen tussen verschillende softwareapplicaties én standaardisatie ten behoeve van SBR- rapportages. Op basis van RGS 3.0 wordt een RGS-taxonomie opgemaakt om SBR-rapportages te maken voor onder andere KvK, Belastingdienst, CBS of banken. 
    
 10. RGS 3.0 garandeert de juiste ondersteuning van andere initiatieven zoals Referentieset Data Analyse, UBL en RGS, RGS en automatische boekingsgangen.
     
 11. Indien productie op maat nodig is ten opzichte van RGS 1.0 of 2.0, wordt de juiste informatie aangereikt.

 12. Er komt een handleiding of 'best practice' voor zowel de softwareleverancier als de eindgebruiker.
    
 13. RGS 3.0 is vooralsnog alleen in het Nederlands.

Hoe nu verder?

De consultatieversie van RGS 3.0 komt de tweede helft van september beschikbaar op www.referentiegrootboekschema.nl. Daarna volgt een consultatieperiode van vier weken en zal RGS 3.0 definitief gemaakt worden.

De Beheergroep werkt aan het inregelen van de RGS-taxonomie parallel aan de alfa-beta-definitief cycli van NT en BT, zodat begin januari 2018 een RGS 3.0 inclusief taxonomie en aansluiting op de NT/BT12 is gerealiseerd.

Alle partijen die in de administratieve keten werkzaam zijn en profijt kunnen hebben van een breed geïmplementeerd RGS worden opgeroepen de komende maanden opmerkingen en ideeën over RGS en de consultatieversies door te geven.

Tevens verzoeken wij u in de roadmap van 2018 ruimte te maken om noodzakelijke voorzieningen in software c.q. implementatiewerk te kunnen oppakken en uitvoeren.


Meer weten over RGS?

Via het onafhankelijke gratis rapport "RGS: Uniform rekeningschema voor alle bedrijven".

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, XML en EDI, RGS (ReferentieGrootboekSchema), SBR / XBRL , Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding RGS Beheergroep
Internet URL http://www.referentiegrootboekschema.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED