Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

SBR op weg naar 2020: derde herijkte roadmap vastgesteld

Plaatsingsdatum 02-09-2017
Berichtdatum Augustus 2017

Toekomstvisie SBR: "Op weg naar 2020"
In de afgelopen jaren heeft het SBR-programma belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en is een breed draagvlak gecreëerd voor SBR als de rapportagestandaard voor gestructureerd digitaal gegevensverkeer. In juli 2014 publiceerde het programma onder leiding van rijksregisseur Rob Kuipers de SBR Roadmap met een breed gedeelde visie over de toekomst van SBR. In juli 2017 is de derde herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld.

Stip op de horizon
De Roadmap heeft primair als doel voor alle betrokken partijen helder te krijgen welke activiteiten cruciaal zijn om dit publiek-private samenwerkingsverband tot een succes te maken: de stip aan de horizon waar we gezamenlijk naar toe werken. Doordat alle partijen zich hieraan committeren, ontstaat een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren en daarmee ook een basis van onderling vertrouwen. Dat geeft een extra impuls aan het SBR-programma.

Verbreding
De Roadmap laat zowel verbreding als verdieping zien. SBR wordt al succesvol gebruikt in diverse informatieketens met grote aantallen berichten door betrokkenheid van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Centraal Bureau voor Statistiek, DUO/OCW en banken. Hier komen steeds meer uitvragende partijen bij en ook de huidige uitvragende partijen ontvangen en leveren steeds meer verschillende soorten gegevens (berichtstromen) met SBR.

SBR Roadmap herijkt
Bij het opstellen van de SBR Roadmap in 2014 is afgesproken dat deze jaarlijks wordt herijkt op basis van ontwikkelingen en bereikte resultaten. Het SBR Beraad heeft in juni 2015 de eerste herijkte roadmap vastgesteld en in juli 2016 de tweede herijkte versie. In januari 2017 is de tekst over de plannen van het FRC gecorrigeerd. In juli 2017 heeft het SBR Beraad de derde herijkte Roadmap vastgesteld.

Resultaten en ontwikkelingen
Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of succesvol afgerond, zoals:

  • Afsprakenstelsel: voorbereiding door de keten van de jaarverslaglegging voor Assurance en Preparer Extensions, waaronder de NBA-taxonomie.
  • Verdieping: de Referentie Grootboek Schema (RGS) taxonomie is opgeleverd, het beheer van RGS is goed ingeregeld en er zijn softwareontwikkelaars die RGS hebben ingebouwd.
  • Verbreding: micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen deponeren nu verplicht via SBR bij de KvK, CBS heeft eerste berichten ontvangen via SBR, succesvolle verbredingsgesprekken hebben plaatsgevonden.

Een aantal onderwerpen is gestart en loopt door:  

  • Verbreding: introductie van de vastgoedtaxonomie, de Volksbank is als nieuwe afnemer toegetreden binnen het FRC.

Een aantal andere onderwerpen is verschoven naar 2017: 

  • Wet- en regelgeving: onderzoek of het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving, voorzien kan worden van Taxonomie/Datamodel;
  • Relevante verwante trajecten: verbinden van het SBR-dossier met een aantal andere digitaliseringstrajecten, zoals eID en MijnOverheid voor ondernemers.
  • Verdieping: verdieping van de toepassing van SBR door uitbreiding NT met rapportages voor de ondernemer en verdieping NT van fiscale rapportage naar fiscale werkzaamheden.

Opvragen herijkte roadmap
Download herijkte roadmap in PDF...

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding logius
Internet URL logius

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED