Softwarepakketten.nl

Software nieuws

B2G E-factureren en SBR niet meer onder hoede van Economische Zaken

Plaatsingsdatum 25-11-2017
Berichtdatum 25 november 2017

Na meer dan twaalf jaar verdwijnt de portefeuille e-factureren bij Economische Zaken. Computable meldt namelijk dat e-factureren en SBR (Standaard Business Reporting) niet langer onder verantwoordelijk van het Ministerie van Economische Zaken (en Klimaat) zal vallen.

Deze en andere e-diensten komen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te vallen. BZK zal ook het gebruik van eFactureren en SBR (Standaard Business Reporting) door de overheid gaan stimuleren.

In feite komt de volledige digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het pakket aan voorzieningen en beleidsontwikkeling bevat namelijk:

  • Ondernemersplein,
  • Berichtenbox voor Bedrijven,
  • Digipoort,
  • eDelivery Gateway,
    Mijn Overheid voor Ondernemers,
  • Standaarden voor digitale informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijven.
  • eFactureren,
  • SBR (Standaard Business Reporting),
  • Digitale identificatie door burgers en bedrijven, waaronder eHerkenning en Idensys) en het gedeelte van de Europese Eidas-verordening dat over elektronische identiteiten gaat, en de afstemming van het Europese beleid hierover.

BZK wordt voor deze voorzieningen opdrachtgever van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Logius, Dienst ICT Uitvoering (Dictu) en de Kamer van Koophandel.

Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar BZK wil het kabinet meer samenhang brengen in de digitale overheidsinfrastructuur en – dienstverlening voor zowel burgers als bedrijven. De verantwoordelijke staatssecretaris is Raymond Knops.

En wat gaat EZK doen?
Het ministerie van EZK blijft verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van ondernemersklimaat, digitale economie, telecomnetwerken, marktordening, de digitale markt binnen de Europese Unie, en de daarmee samenhangende voorzieningen voor vertrouwensdiensten Eidas. Verder blijft het ministerie van EZK beleidsverantwoordelijk voor digitale contacten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten.

Na meer dan twaalf jaar verdwijnt de portefeuille e-factureren van Economische Zaken naar BZK. En dat is best bijzonder.

Categorie(n) Branche > Overheid en semi overheid, Standaardisatie, (open)standaarden, Soort > (Elektronisch) factureren, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL
Bronvermelding Computable en platform E-factureren
Internet URL http://www.computable.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED