Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Op 7 december komen 30 accountants en data-analisten bij elkaar om aan het open source project Analytics Library te werken

Plaatsingsdatum 29-11-2017
Berichtdatum 29 november 2017

Sinds april 2017 bestaat het project Analytics Library - een open source initiatief dat zich richt op de ontwikkeling en publicatie van dat-analyse oplossingen voor accountantskantoren (controle en samenstelpraktijk). Het idee is voort gekomen uit het Auditfile Platform en wordt gesteund door SBR-NL (2017 3e herijkte versie roadmap). De gedachte is dat data-analyse een essentieel onderdeel is/wordt van de accountantspraktijk en dat de sector veel baat kan hebben bij een standaard set analyses. In de praktijk betekent dit dat iedereen het wiel een beetje uit zit te vinden waardoor de adoptie van data-analyse binnen kantoren (en de sector) achter blijft bij wat wenselijk en mogelijk is.

Uiteraard zijn er veel data-analyse oplossingen voorhanden maar dit zijn, net als bijvoorbeeld Word of Excel "lege dozen" die je bruikbaar maakt door de ontwikkeling van scripts. Het Analytics Library project heeft als doel deze scripts als open source te ontwikkelen. Zo kan iedereen bijdragen maar is het ook voor iedereen om niet te gebruiken (praktisch gezien door alles online te publiceren). De gedachte is dat het project zichzelf in stand gaat houden door bijdragen en gebruik van de gemeenschap van accountants en data-analisten.

Katalysatoren voor het project zijn standaarden als de auditfile familie en het referentiegrootboekschema (RGS)waardoor het mogelijk wordt om meer dingen generiek te ontwikkelen (en dus breder toepasbaar).

op 7 december 2017 komen 30 accountants en data-analisten bij elkaar om aan dit open source project te werken. Concreet betekent dit het ontwerpen en ontwikkelen van analyse scripts op basis van standaarden zoals de auditfile en het referentiegrootboekschema. Bij mijn weten het eerste open source project in de accountancy waarbij op deze wijze kennis en tools worden gedeeld. De aanwezigen hebben allemaal ervaring in één of meerdere analyse oplossingen en zijn bereid om hun kennis en ervaring te delen. Het gaat om mensen die als zelfstandige werken maar ook afgevaardigden van middelgrote en grote kantoren. De uitkomst is hopelijk een substantiële set aan analyses, makkelijk bruikbaar voor mensen met minder ervaring en een goede basis voor doorontwikkeling.

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Analytics Library
Internet URL http://www.analyticslibrary.nl/

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Hackathon Analytics Library uitgevoerd op 7 december 2017 [21-12-2017]


Kleisteen

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED