Softwarepakketten.nl
Urios
Centralservices

White papers

Dagstempel: Betrouwbaar digitaal dateren is nu niet lastig meer door cryptologie zoals bij de blockchain

Plaatsingsdatum 02-12-2017
Berichtdatum 1 december 2017

Vandaag de dag bestaat er steeds meer alleen in digitale vorm en is het betrouwbaar dateren van een digitaal bestand steeds belangrijker. Bij de creatie van een digitaal bestand worden een aantal data meegegeven zoals: gemaakt, gewijzigd en laatst geopend. Echter al deze data zijn erg gemakkelijk te veranderen en dus zijn niet betrouwbaar als het er op aan komt.En dat kan nog wel eens gebeuren: bijvoorbeeld alles waarbij er discussie ontstaat wie de eerste eigenaar. bedenker, uitvinder, etc. is. Of bij zaken die niet ge-antidateerd mogen worden, zoals contracten en rapportages.

Een freelance fotograaf die zijn foto instuurt is overgeleverd aan de opdrachtgever. Als deze de foto plaatst, dan is het voor de freelance fotograaf erg lastig te bewijzen dat hij de foto in eerste instantie gemaakt had. Dat kan wel als de fotograaf kan bewijzen dat hij de foto eerder had dan de opdrachtgever. Tekstschrijvers gebruiken wel eens de volgende methode: ze sturen de tekst per post naar zichzelf, laten het pakketje ongeopend en als er discussie is waar wie de maker is, biedt de datum op het pakketje uitsluitsel.
Met Dagstempel.nl doe je hetzelfde maar dan digitaal.

Een digitale vingerafdruk
Vanuit de cryptologie zijn algoritmes ontwikkeld die een grote rol spelen bij versleuteling van bestanden en bijvoorbeeld ook het “minen” van cryptocurrencies. Een van deze algoritmes is SHA-256: een wiskundige bewerking die op ieder digitaal bestand kan worden losgelaten. SHA staat voor Secure Hash Algorithm en de bewerking van een bestand wordt ook wel “hashen” genoemd. Bij het hashen van een bestand ontstaat een unieke zeer lange code wat 1 op 1 is verbonden met dit bestand. Met andere woorden: als je het bestand ook maar een beetje veranderd en daarna weer hasht krijg je een compleet andere code. Precies hetzelfde bestand levert wel weer precies dezelfde code op.

Een voorbeeld van een hashcode:
4d4bf388258ed79d5ddddfbc772f035702a42f7d5925fba509e55b429c9e82fd

SHA-256 heeft nog een belangrijke eigenschap: het werkt maar 1 kant op. Vanuit een bestand kun je heel makkelijk een code genereren maar vanuit een code kun je met geen mogelijkheid het bestand creëren. “Reverse engineering” vanuit een hashcode is dus onmogelijk.

Een onveranderbare tijdslijn
Voor het betrouwbaar dateren van een digitaal bestand hebben we ook een onveranderbaar “anker” in de tijd nodig, die niet met terugwerkende kracht kan worden aangepast. Als we dit anker dan kunnen verbinden met de digitale vingerafdruk (dus met een specifiek bestand) dan hebben we een een directe link met een datum en een bestand: "digitaal gedagstempeld".

Bij een onveranderbare tijdslijn wordt al snel aan een publieke blockchain gedacht (bijvoorbeeld weer van Bitcoin). Ondanks dat iedereen erover praat staan toegankelijkheid, gebruikersgemak en algemene acceptatie nog het beginstadium. Een ander nadeel is dat er een Bitcoin transactie gedaan moet worden, dus gebruikers hebben een Bitcoin account nodig en Bitcoins in bezit.

Dagstempel.nl heeft gekozen voor een andere manier, namelijk gebruik van een reguliere banktransactie. Banken kunnen heel veel dingen niet goed maar er is een ding waar ze wel heel erg goed in zijn: het bijhouden en registreren van transacties. Bovendien is het onmogelijk om een transactie met terugwerkende kracht te veranderen.

Een bijkomend voordeel is dat een bankrekening altijd verbonden is aan een entiteit of persoon, dus hiermee wordt het gedagstempelde digitale bestand niet alleen aan een onveranderbare datum gelinkt, maar ook aan die persoon of entiteit.

Dateren en verifiëren
Dagstempel.nl combineert dus een banktransactie en een digitale vingerafdruk en hangt daarmee een onveranderbare datum en een entiteit aan elk digitaal bestand. Praktisch gezien is het een overzichtelijk proces:

  • Het te stempelen bestand wordt geupload;
  • De (geringe) kosten via een Ideal betaling voldaan;
  • Er wordt een betaling van 1 eurocent naar de bankrekening van de gebruiker gedaan, met als omschrijving de digitale vingerafdruk (lees de SHA-256 hashcode) van het bestand.
  • Deze code in combinatie met de datum staat nu op twee plekken: de ontvangende bank van de gebruiker en de betalende bank van Dagstempel.nl
  • Verifiëren kan door een upload van hetzelfde bestand, waarna wordt aangegeven of- en wanneer er gedateerd is en ook wordt de digitale vingerafdruk weergegeven die kan worden vergeleken met de meegegeven hashcode op het bankafschrift.

Toepassingen
Toepassingen zijn te vinden in de volgende gebieden:

  • Bij mogelijke discussie over een eerste eigenaar. bedenker, uitvinder, etc. is.
  • Bij zaken die niet ge-antidateerd mogen worden zoals contracten en rapportages.
  • Bij voorheen moeilijk te dateren bestanden zoals geluidsopnames of fotos

Enige praktische voorbeelden:

Copyright, TV formats
Soms komt het voor dat succesvolle TV formats worden geclaimd door een andere partij. Wie nou als eerste de format had bedacht is erg lastig te bewijzen. Als een bedenker van een format Dagstempel.nl gebruikt, zit er onlosmakelijk een datum aan vast, met een sterke juridische positie.

Software ontwikkeling
Het overdragen van een source code is niet zonder risico’s: na overdracht naar een andere partij is erg moeilijk te bewijzen wie de eerste auteur is geweest. Dagstempel.nl kan een waardevol bewijs zijn in een eventuele juridische procedure.

Notarieel
Contracten worden steeds vaker alleen nog in digitale vorm bewaard. De contractdatum wordt veelal niet meer met de hand geschreven maar in getypte vorm weergegeven. Deze datum is zeer eenvoudig te veranderen. Dagstempel.nl geeft een additionele zekerheid dat het contract op (of voor) de contract datum bestaan heeft.

Anti-antidateren
Het komt helaas nog wel eens voor dat contracten of andere stukken ge-antidateerd worden naar een datum in het verleden. Alhoewel dit natuurlijk niet legaal is, is het vaak erg lastig te bewijzen. Door een Dagstempel.nl van het document verplicht te stellen is een antidatering naar het verleden onmogelijk geworden

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, ICT Innovatie, GRC en Assuring, Branche > Juridisch, Branche > ICT bedrijven
Bronvermelding Result Financiële Dienstverlening BV
Internet URL Result Financiële Dienstverlening BV

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED