Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Belastingdienst ziet kansen om de implementatie van XAA (Auditfile afrekensystemen) in de Nederlandse markt te versnellen

Plaatsingsdatum 11-01-2018
Berichtdatum 10 januari 2018

Vanaf januari 2017 stelt Noorwegen specifieke eisen aan kassa’s. Marktpartijen geven een “Produkterklaerung” af waarin ze aangeven dat aan de voorwaarden wordt voldaan. De eisen lijken verregaand overeen te komen met de Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem. Het afrekensysteem moet een export door middel van de SAF-T cashregister aan kunnen leveren. Het SAF-T cashregister is direct afgeleid van de Nederlandse XAA (de XML Auditfile Afrekensystemen). In de lijst met afrekensystemen die de “Produkterklaerung” hebben staan merken die ook in Nederland worden verkocht c.q. een relatie hebben. Ook Zweden en Denemarken hebben interesse getoond voor deze export-standaard voor afrekensystemen.

Op 13 februari a.s. is een bijeenkomst gepland van de domeingroep XAA van het Auditfile Platform. De Nederlandse Belastingdienst ziet kansen om de implementatie van XAA in de Nederlandse markt te versnellen. De hiervoor genoemde ontwikkelingen in Scandinavië geven daar mogelijk aanleiding toe.

Tijdens de bijeenkomst wil het XML Platform dit uitgebreid bespreken en de status van XAA versie 3.2 beoordelen en deze met Noorse versie vergelijken. 

Lijst van Noorse systemen die reeds aan de richtlijnen voldoen.

Categorie(n) ICT Innovatie, Branche > Detailhandel & Horeca, Assuring (incl. certificeren en compliance), XML Auditfiles, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding XML Platform
Internet URL http://www.xmlauditfiles.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Plenaire vergadering van het Auditfile platform op 14 juni 2018 [16-05-2018]

Auditfileplatform: domein auditfile logistiek, vergadering op 22 maart 2018 [02-03-2018]

Consultatieversie Auditfile Afrekensystemen (XAA) beschikbaar [04-11-2017]

Consultatieversie Auditfile Financieel (XAF) beschikbaar met duidelijkheid over het vullen van RGS-codes [07-09-2017]

Verslag Overleg XML Platform t.a.v. Auditfiles (XAA, XAF en XAS) [30-06-2015]


Woensdag 12 december 2018
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk

Deze dag is volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en PEPPOL. Ook komt de FraudeInfodesk aan de orde, controle van inkomende facturen en robotic accounting. En er worden meerdere LIVE demonstraties verzorgd.
Meer informatie en aanmelden...


CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED