Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

White papers

Smart Industry vraagt om Smart Planning: past in concept van Lean en Internet of Things (IoT)

Plaatsingsdatum 13-02-2018
Berichtdatum Februari 2018

Smart Industry draait om het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren. Het staat bij de meeste ondernemers hoog in het vaandel maar hoe kunt u het nu daadwerkelijk toepassen in uw organisatie?

De productie-industrie staat onder druk, er is momenteel erg veel werk en bedrijven komen moeilijk aan nieuw personeel. Efficiënt omgaan met de beschikbare capaciteiten zoals mensen en machines is daarom van het grootste belang. Het optimaliseren van de productieplanning zorgt dan ook voor een betere workflow en hogere efficiëntie.
Smart Industry vraagt echter ook veel flexibiliteit. Hoe flexibel bent u? En, hoe flexibel is uw productieplanning? Past een planning in Excel nog in uw business drivers?

Planningsuitdaging
Klantordergestuurd (tailor made) produceren voert de druk nog verder op. Op maat produceren is moeilijker te voorspellen en vraagt veel flexibiliteit, iets dat de planning eenvoudig kan ontwrichten. Klantgericht als we zijn stellen we ons graag flexibel op en stellen de juiste prioriteiten maar aan de andere kant willen we de rust op de werkvloer zo weinig mogelijk verstoren.
Daarnaast willen we verspillingen tegengaan (Lean principes). Overproductie, het niet goed inzetten van gekwalificeerde werknemers, tijdsverlies door onlogische routes op de werkvloer, te veel omstellingen, onnodige wachttijden: een gestroomlijnde productieplanning voorkomt al deze punten. In praktijk blijkt dat met de juiste tools op deze punten nog flink veel valt te verbeteren.

Tool Smart Industry: Smart Planning
Een van de tools die prima aansluit bij het Smart Industry concept is planningssoftware.
Planningssoftware Limis Planner (APS, Advanced Planning & Scheduling) hanteert de zogenaamde
push strategie: de productieplanning wordt van bovenaf aangestuurd. De scheduler berekent de optimale planning en bepaalt de starttijden en de juiste volgorde van de stroom van taken om zo een soepele workflow te creëren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de combinaties van man- en machine, vaardigheden, inkoop en voorraad. Ook clusteren op gelijksoortig werk, materiaal, kleur e.d. is een stelregel waarop kan worden gepland. Dit zorgt voor een reductie van bijvoorbeeld omsteltijden. We realiseren zo een geoptimaliseerde planning: de juiste persoon op het juiste moment op de juiste machine met het juiste materiaal en met de juiste gereedschappen.

Automatische uitwisseling van gegevens
Ook bij planningssoftware geldt: garbage in is garbage out. De samenwerking met ERP of andere software (bv. CadCAM of nestingsoftware) betekent eenmalige data-invoer en dat scheelt tijd en fouten.
De registratie op de werkvloer en/of op de machine zorgt voor real-time inzicht in uren en aantallen waardoor ook een real-time inzicht in de status van de planning kan worden gegeven. Tijdig bijsturen maakt de productieplanning flexibel zonder de rust op de werkvloer te verstoren. Een gewijzigde planning verschuift ook alle onderliggende taken en toont of de nieuwe situatie haalbaar is (of het signaleert tijdig nieuwe bottlenecks). Met een druk op de knop heeft u alle wijzigingen verwerkt in de planning. Deze flexibele manier van plannen van de productie is in ERP en Excel onmogelijk.
Bovendien is het met Limis Planner mogelijk om paperless plannen te realiseren.
Een gestroomlijnde productieplanning maakt het mogelijk om sneller en efficiënter te produceren en daarmee de kosten te reduceren.
De behoefte aan inzicht en efficiëntie maakt de vraag naar metingen van de output van de machineproductie groot. Steeds meer machines zijn in staat gerealiseerde productie bij te houden en te communiceren. Op basis van de output (gerealiseerde aantallen) kan Limis Planner daadwerkelijk meten wat de voortgang is en dus aangeven of de productie nog op tijd loopt. De machine stuurt daarvoor de benodigde gegevens naar de planningssoftware. De voortgang wordt bewaakt indien men registreert waarmee men vertraging voorkomt. Dit geheel past binnen het concept van Smart Industry.

Onbemande machines
En hoe zit het met onbemande machines? Robots, verspaningsmachines die zijn voorgeprogrammeerd op gereedmeldingen: dat is lastig plannen maar zeker mogelijk. De vaardigheden van de medewerkers zijn bij deze manier van plannen heel belangrijk. Bij de verspanende industrie zien we vaak dat dit CadCAM gestuurd is: de medewerker is nodig voor het instellen van de machine en daarna draait de taak zoals ingegeven. De vraag naar het plannen van onbemande machines wordt steeds groter. Limis Planner is in staat om de lange onbemande taken zo te plannen dat deze ’s nachts lopen: over slim gesproken.

Planningssoftware en Smart Industry in het kort:

  • verhoogt efficiency;
  • helpt bij het elimineren van verspillingen;
  • maakt planning voorspelbaar;
  • flexibel;
  • optimaliseert workflow;
  • past tevens in concept van Lean en van Internet of Things;
  • zorgt ervoor dat u zich kan onderscheiden en;
  • versterkt uw concurrentiepositie.

PRAKTIJKCASE

Mogema: ’Vooruitzien is regeren
Waarom vond Mogema het nodig om de productieplanning aan te pakken en waarom is gekozen voor Limis Planner?

Introductie
Mogema is hightech expert in lassen, verspanen en vacuümtechnologie. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in hoogwaardige engineering en assemblage. Met deze combinatie van activiteiten is Mogema in staat gehele trajecten van ontwikkeling tot en met levering van complete modules uit te voeren en aan te bieden. Mogema is onderdeel van Aalberts Industries, een netwerk van specialisten in productietechnieken en oppervlaktebehandelingen.

Probleemstelling
De problemen die Mogema ondervond met de planning waren uiteenlopend. Met zo’n 3.000 lopende orders met gemiddeld 2 maanden doorlooptijd had Mogema behoefte aan meer overzicht. De geplande tijd was niet order specifiek terwijl orders wisselende doorlooptijden hebben. Ze wilden graag eerder zien waar eventuele bottlenecks zouden kunnen ontstaan. Op de werkvloer werd wel geclusterd, maar daarbij miste het inzicht in leverdata en prioriteiten waardoor het clusteren tot gevolg had dat ander werk soms achterliep.
Mogema heeft een AS/400 systeem van I-Make als ERP pakket en de planning werd gedaan in I-Make (en van daaruit werden capaciteitsoverzichten automatisch ingelezen in Excel). Men plande op oneindige capaciteiten terwijl ze graag op oneindige én eindige capaciteiten wilden plannen.

Wensen- en eisenlijst
De directeur van Mogema had in zijn vorige werkomgeving al naar tevredenheid gewerkt met Limis Planner en zodoende had Limis een streepje voor bij de zoektocht naar een oplossing voor de productieplanning.

Aan het woord de heer Mohamed Botaarourt, Planner / ERP Application Manager van Mogema:
We planden in I-make en we stonden op het punt om de planmogelijkheden uit te gaan breiden. Om te onderzoeken of Limis Planner ook daadwerkelijk een oplossing zou zijn voor Mogema werd een nauwkeurige wensen- en eisenlijst opgesteld en een GAP-fit analyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat Limis Planner wel aansloot bij de behoefte die Mogema had hoewel sommige eisen van Mogema niet werden ondersteund. Dit betrof details in de MRP maar daar is een alternatieve weg voor ingeslagen die goed werkt. Een werkorder kan bij ons meerdere vaste bestemmingen hebben en met de MRP kan je schuiven. Limis heeft daarop wijzigingen in het pakket doorgevoerd zodat onze wens kon worden vervuld. Heel flexibel en doelgericht. Daarnaast wilden we plannen op eindige en oneindige capaciteiten, volgens het Just in Time (JIT) principe met als doel onze voorraad kostbare eindproducten en halffabricaten en het aantal koopdelen te verminderen omdat dat onnodig veel geld kost. Tenslotte wilden we inzicht in de capaciteitsplanning zodat we meer proactief konden reageren.”

Oplossing
Voor ons was het duidelijk dat werk beter moest worden geclusterd. Het omstellen van onze gereedschappen duurt soms wel een halve dag dus optimaliseren van de omsteltijden biedt ons direct heel veel voordeel. In Limis Planner hebben we veel overzicht waardoor we goed voortijdig kunnen anticiperen op bijvoorbeeld het ontstaan van bottlenecks. Limis Planner geeft inzicht waar ze ontstaan, hoe groot ze zijn en welke orders dit veroorzaken.

Dat Limis Planner rekening houdt met What-if orders is voor ons een uitkomst. We zien direct wat de impact van een nieuwe order is op de capaciteit.

We staan op het punt om te beginnen met terugsluizen van de gewijzigde plandata naar AS/400 om te worden verwerkt voor de inkoop. De planning loopt volgens het Just in Time (JIT) principe."

Verbetering op vele fronten zichtbaar
Onze nieuwe manier van plannen heeft ons veel gebracht. Met één muisklik hebben we inzicht in onze productiecapaciteit, op de korte maar ook op de lange termijn. Daarvoor gebruiken we de bulldozergrafiek in Limis Planner, die werkt heel goed voor ons. We kijken zo´n twee maanden in het voren en kunnen dan nog rustig bekijken of we nog tijd hebben om te schuiven met de order of dat het op een andere machine moet worden uitgevoerd of dat we onze capaciteit anders moeten gaan inzetten of dat de order uitbesteed moet worden. We hebben minder last van bottlenecks en hebben onze achterstandsuren kunnen halveren. We zijn op de goede weg en ervan overtuigd we hierin nog meer stappen kunnen maken.

Wat heel fijn is aan Limis Planner is dat de kritieke orders worden getoond in het startscherm. In een oogopslag weten we waar we moeten ingrijpen. Dat geldt ook voor orders die dreigen te gaan achterlopen. We hebben de eerste tijd schaduw gedraaid met beide plansystemen maar hebben dat inmiddels losgelaten omdat Limis Planner de meerwaarde heeft bewezen".

Mogema over het werken met Limis Planner:
We zijn heel positief over het werken met Limis Planner. Ik ben zelf betrokken geweest bij de implementatie en heb gemerkt dat het een serieuze klus is waar echt tijd voor vrij moet worden gemaakt. We hebben grote stappen gemaakt met onze productieplanning en kunnen nu onze capaciteiten optimaal benutten.
Limis Planner willen we nog verder implementeren op het gebied van projectplanning zodat we nog beter kunnen zien wat de status is en waar we moeten ingrijpen. Limis draagt zorg voor een op maat gemaakte implementatie en daar zijn we blij mee.”

Daarnaast wilden we plannen op eindige en oneindige capaciteiten, volgens het Just in Time (JIT) principe met als doel onze voorraad kostbare eindproducten en halffabricaten en het aantal koopdelen te verminderen omdat dat onnodig veel geld kost. Tenslotte wilden we inzicht in de capaciteitsplanning zodat we meer proactief konden reageren.”
 

Categorie(n) Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek, Soort > ERP, Soort > Planning- en reservering software, Branche > Dienstverlening, ICT Innovatie
Bronvermelding Limis
Internet URL Limis

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED