Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Nederland ICT heeft het privacykeurmerk Data Pro Code ontwikkeld

Plaatsingsdatum 12-03-2018
Berichtdatum 12 maart 2018

Om ICT-bedrijven te helpen voldoen aan deze regels van de AVG (GDPR), heeft Nederland ICT de Data Pro Code ontwikkeld. Met het Data Pro Certificate biedt Nederland ICT een betrouwbaar, laagdrempelig privacykeurmerk voor kleine en middelgrote ICT-bedrijven.

De Avg biedt in grote lijnen principes voor de omgang met persoonsgegevens. De vertaling en invulling van deze principes verschilt sterk per branche of zelfs per bedrijf. In de Avg wordt daarom expliciet verwezen naar de rol van brancheverenigingen bij het implementeren van de Avg. Met het ontwikkelen van de Data Pro Code geeft Nederland ICT invulling aan deze rol.

In samenwerking met onze leden hebben we de eisen die de Avg stelt aan verwerkers vertaald naar acht principes. In deze principes staat uitgelegd wat er van een professionele data processor kan worden verwacht. Tijdens het ontwikkelen van de code hebben we expliciet de praktijk van kleine tot middelgrote ICT-ondernemers als uitgangspunt genomen. Het moet voor elk ICT-bedrijf, van klein tot groot, haalbaar zijn om de code toe te passen.

We willen bedrijven die voldoen aan de code gelegenheid geven om dit aan te tonen door middel van een Data Pro Certificate (meer informatie hierover volgt. Houd de Avg-nieuwsbrief in de gaten). Deze certificering zal door een onafhankelijke partij worden uitgevoerd en jaarlijks getoetst op basis van de meest actuele wetgeving. Met het Data Pro Certificate bieden we een betrouwbaar, laagdrempelig privacykeurmerk voor kleine en middelgrote ICT-bedrijven.

 

 

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance)
Bronvermelding Nederland ICT
Internet URL http://www.nederlandict.nl

Terug

Woensdag 18 april 2018
SEMINAR ROBOTIC ACCOUNTING
Op 18 april a.s.wordt voor de tweede maal het "Seminar Robotic accounting" georganiseerd. Het doel van dit seminar is geïnteresseerden inzicht bieden in innovaties op het gebied van robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Robotic proces automation (RPA), PSD2 (met Access to the Account - XS2A), Blockchain, Artificial Intelligence (AI) met machine learning en E-factureren o.b.v. UBL.
Meer informatie en aanmelden...


CreAim

Informer software


KING


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED