Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Terugblik en presentatie praktijkdag digitaal dossierbeheer en data-analyse in het teken van RGS (14-3-2018)

Plaatsingsdatum 15-03-2018
Berichtdatum 15 maart 2018

26-4-2018
Opnames van de presentaties over Referentie GrootboekSchema (RGS) staan NU op YouTube.

Op woensdag 14 maart 2018 heeft voor het 7e jaar op rij de ICT Accountancy praktijkdag "Digitaal dossierbeheer en data-analyse" plaatsgevonden te Hoevelaken. Deze dag stond ditmaal voor een belangrijk deel in het teken van RGS (Referentie Grootboekschema) met meerdere ervaren sprekers op dit gebied. 

Het motto is: "In de toekomst kunnen alle grootboekadministraties met elkaar communiceren via het Referentie grootboekschema (RGS), hetgeen Business Intelligence (BI) over administraties heen beter mogelijk maakt".

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. RGS is inmiddels een aantal jaar in ontwikkeling en afgelopen november (2017) is RGS 3.0 op de markt gekomen met de nodige uitbreidingen. Vanuit de (accountancy)praktijk wordt positief gereageerd op RGS en een aantal softwareleveranciers zijn er volop mee aan de slag.

Onderstaand een overzicht van aanwezige sprekers, waarbij een aantal presentaties beschikbaar zijn: 

 • Inleiding RGS organisatie
  Door Robert Mul, NBA, Voorzitter Expertgroep RGS en lid SBR-beraad.
  Robert gaf een mondelinge toelichting op het RGS initiatief en noemde als een van de doelstellingen tweerichtingverkeer bewerkstelligen met RGS. Ook werd het filmpje "RGS in 2 minuten" getoond. 

 • RGS 3.0
  Door Jacques Urlus, NBA, Voorzitter Beheergroep RGS.
  November 2017 is RGS 3.0 gelanceerd. Wat houdt RGS 3.0 in en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
  Jacques noemde in zijn presentatie RGS een brug tussen de boekhouding, kassasystemen en andere systemen. En in tegenstelling tot het standaard rekeningschema in België is het gebruik van RGS niet verplicht. 
  Opvragen presentatie Jacques Urlus (PDF).

 • RGS in de praktijk
  Door Perry Telle, Hoornwijck Groep.
  Perry gaf een toelichting op RGS vanuit de kantoorpraktijk. Hoe boekhoudsoftware, fiscale aangiftesoftware, rapportage- en dashboard software en salarissoftware met elkaar gegevens uitwisselen op basis van RGS. Zoals inzicht in de WKR op basis van RGS. Perry noemde nadrukkelijk dat we wachten op RGS in: kassasoftware, productiesoftware, factuursoftware, salarissoftware en de auditfiles. 
  Opvragen presentatie Perry Telle (PDF).
    
 • RGS Doener
  Door Joris Joppe van analys.io.
  Joris gaf een presentatie over hoe analys.io RGS vertaalt naar toegevoegde waarde voor kantoren. Ook kregen aanwezigen een kijkje in de keuken om te zien wat een nabije toekomst met RGS brengt als standaarden zoals RGS worden gecombineerd met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.
  Opvragen presentatie Joris Joppe (PDF).
    
 • RGS Doener
  Door Bastiaan Burgwal van Sparkholder.
  Sparkholder is een ontwikkelaar van financiële software met als kernproduct LoanStreet dat het mogelijk maakt om op basis van je online boekhouding snel te kunnen zien of je als MKB onderneming een financiering kunt krijgen en zo ja bij welke financier. RGS is voor LoanStreet van groot belang omdat dit de juistheid en interpretatie van de aangeleverde gegevens sterk verbetert en daarmee risico en tijdsinspanning verlaagt en dus ook kosten. Recentelijk is RGS aan de koppeling met Exact Online toegevoegd. Bastiaan gaf een mondelinge toelichting en demo van hun oplossing. Zo liet Bastiaan het aanmaken van een balans en resultatenrekening zien op basis van RGS, t.b.v. een kredietaanvraag. Bastiaan ging in op 'direct landing', oftewel direct als bank een beslissing kunnen nemen over te vertrekken krediet. Voor dit laatste moet een bank dan ook snel beschikken over actuele cijfers e.d. en daarbij kan RGS een rol spelen. Bastiaan liet ook enkele kritische geluiden horen: het gebruik van RGS is nog niet groot, op dit moment heeft RGS weinig toegevoegde waarde en wordt sneller gewerkt met eigen algoritmes. En een puntje van aandacht is dat het RGS-schema nog wel eens wijzigt. Tot slot vindt Bastiaan dat we niet door moeten slaan als het gaat om standaarden en verwoord dat als volgt: "In mijn optiek is het soms beter om een standaard te hebben die maar 95% perfect is, maar wel door iedereen geaccepteerd en geïmplementeerd wordt."
     
 • RGS Ready
  Door Gerard Bottemanne van GBNED.
  Uw leverancier van boekhoudsoftware zegt RGS operationeel te hebben. Met behulp van RGS Ready kunt u nagaan in hoeverre RGS optimaal ondersteund wordt vanuit uw boekhoudsoftware. Gerard gaf een toelichting op 14 eigenschappen die van belang zijn om RGS optimaal te ondersteunen vanuit boekhoudsoftware. Op dit moment is RGS Ready gebaseerd op RGS 3.0 en is het nog even wachten totdat de nodige leveranciers van boekhoudsoftware daar klaar voor zijn.
  Opvragen presentatie Gerard Bottemanne (PDF). Of direct naar www.rgs-ready.nl

 • Data analyse en risico-signalering
  Door Tom Koning van Cygnus Atratus.
  Tom ging in op het monitoren van de kwaliteit van de administratie en de risico-signalering voor het samenstelwerkprogramma, met (big) data ondersteund. Tom gebruikt RGS 3.0 als norm voor het mappen van grootboekrekeningen aan verslagcodes. Via een live demo toonde Tom enkele voorbeelden op basis van een samensteldossier en RGS. Tom maakte daarbij de toepasselijke parallel met een garagehouder: "In eerste instantie moest een monteur een auto 2 uur langslopen en vandaag de dag doet een aangesloten stekker het zelfde werk in 5 minuten".
  Opvragen presentatie Tom Koning (PDF).
     
 • Woningcorporaties bezig in de praktijk met RGS en SBR
  Door Richard van der Zee van SKARP Sector Intelligence.
  In opdracht van Aedes is het referentie grootboekschema voor woningcorporaties ontwikkeld. Richard is de drijvende kracht achter het RGS voor woningcorporaties dat op dit moment in de praktijk getoetst wordt bij woningcorporaties zelf die aangesloten zijn bij een daarvoor opgerichte klankbordgroep. Voor woningcorporaties is RGS een belangrijke schakel voor zowel interne als externe rapportages. Zo is er een SBR/XBRL-rapportage aan de Autoriteit woningcorporaties in de maak, waarbij het de bedoeling is dat met behulp van RGS direct aansluiting wordt gevonden vanuit de financiële administratie bij aangesloten corporaties. Richard vertelde over de stand van zaken, hoe omgegaan is met uitbreidingen op het bestaande RGS en wat de planning is om een en ander in 2018 zijn beslag te laten krijgen. Ook is Richard ingegaan op de relatie met externe verantwoording en de relatie tussen RGS en SBR. Interessant te melden is dat RIchard is ingegaan op het daadwerkelijk gebruik van RGS-extensies. 
  Opvragen presentatie Richard van der Zee (PDF).
    
 • Analytics Library
  Door Joris Joppe namens Analytics Library.
  Analytics Library is een open source project voor data-analyse in de accountancy met als uitgangspunt "vele handen maken licht werk" en als doelstelling om data-analyse zo laagdrempelig te maken dat het voor alle kantoren en professionals bereikbaar is. Joris gaf een toelichting op de status van het project en nodigde deelnemers in zaal uit om te participeren.
  Opvragen presentatie Jorris Joppe (PDF).

 • Rapport Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2018
  Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van digitaal dossierbeheer en werkprogramma's. Met speciaal aandacht voor:
  - In hoeverre wordt al rekening gehouden met SBR bij digitaal dossierbeheer en werkprogramma's.
  - Het resultaat van een inleidend onderzoek naar een eventueel verband tussen de uitkomst van het toetsen door NBA, SRA en AFM van controleplichtige accountantskantoren en gebruik van bepaalde software voor digitaal dossierbeheer. Met als kernvraag "kan de inzet van bepaalde software voor digitaal dossierbeheer van invloed zijn op de uitslag van het toetsen van een controleplichtig accountantskantoor".
  Meer informatie en gratis opvragen rapport "Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2018".

  Forumdiscussie
  CaseWare Nederland, Make Life Easier (MLE) en Unit4 zijn aanbieders van onder meer digitaal dossierbeheer en werkprogramma's, gericht op controleplichtige (OOB- en niet OOB-kantoren). Namens deze organisaties namen de volgende personen deel aan de forumdiscussie: Hugo Steensma namens CaseWare Nederland, Michiel Wijma namens MLE en Roos Timmermans namens Unit4. Tijdens de forumdiscussie kwamen onder meer de vragen aan de orde die hiervoor zijn genoemd. 

  Met een bevestiging van de conclusie dat SBR volgens het NBA groenboek impact heeft op het controleproces rondom het tot stand komen van de SBR jaarrekening en niet op het toetsen van controleplichtige OOB accountantskantoren (door AFM) en niet OOB accountantskantoren (door NBA of SRA namens de AFM. 

  Aan de orde is ook geweest dat branche organisaties als SRA, Novak en anderen allen hun eigen werkprogramma's uitbrengen in ook nog eens een eigen formaat. Er is daarbij dus geen sprake van uitwisselbaarheid. Dit is eerdere jaren al een paar ter sprake gebracht door Onderzoeksbureau GBNED. Maar heeft niet tot een andere werkwijze geleid wat betreft het uitbrengen van werkprogramma's. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat snelle tussentijdse updates van werkprogramma soms noodzakelijk blijken en dat nu niet altijd het geval is. 

26-4-2018
Opnames van de presentaties over Referentie GrootboekSchema (RGS) staan NU op YouTube.

Met dank voor een ieders inbreng.
Suggesties voor een volgende praktijkdag "Digitaal dossierbeheer en data-analyse" begin 2018 zijn welkom. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Onderzoeksbureau GBNED.
 

Categorie(n) Events terugblikken, Soort > Documentbeheer en dossierbeheer, Branche > Accountantskantoren, Soort > Externe verslaggeving, Audit, dossierbeheer en data analyse, Standaardisatie, (open)standaarden, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED