Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Auditfile Logistics on EU-level: verslagen en presentatie van seminar op 22-3-2018

Plaatsingsdatum 30-03-2018
Berichtdatum 29 maart 2018

Is een standaard auditfile logistiek (logistics) wenselijk op EU-niveau? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor een standaard auditfile logistiek? Welke aandachtspunten zijn er te onderkennen? Wie zijn de stakeholders en van wie is commitment nodig? Wat en wie kan / moet op de korte termijn plaatsvinden?

Deze vragen stonden centraal tijdens seminar “Auditfile Logistics on EU-level” op 22 maart 2018 bij de SRA in Nieuwegein.

Door verschillende sprekers (verschillende stakeholders) zijn korte presentaties gegeven om meer achtergrond / huidige stand van zaken te geven over de ontwikkelingen en gebruik van auditfiles. 

Van de volgende sprekers zijn presentaties beschikbaar:

 1. Marco Heijnen: Harmonisation and Standardisation
  Marco geeft als voorzitter van het seminar een presentatie over Harmonisation and Standardisation en noemt daarbij "Auditfile should be the result of standardized and harmonized processes".
  Opvragen presentaitie Harmonisation and Standardisation (PDF).
   
 2. Arnold Roza: ISO ADCS
  Arnold geeft een korte update over de ISO ADCS (Audit Data Collection Standard). Dit project is een initiatief van China (SAC). De focus is het perspectief van financial auditing. De eerste standaard (Committee Draft CD1) is gepubliceerd. Ook Nederland (NEN), als actief lid van de ISO/PC 295, heeft hierop commentaar ingeleverd aangaande de inhoud en structuur.
  Opvragen presentatie ISO ADCS (PDF).
    
 3. Carlos Saez: ERP Vision (Oracle)
  Carlos gaat in op de huidige situatie en eindigt met een aantal aanbevelingen. Dit vanuit het perspectief van een internationaal software(ontwikkelaars/leveranciers)bedrijf. De huidige situatie is dat er vele verschillende oplossingen zijn voor e-auditing. Het bekende wiel bestaat al. Probleem is echter dat er dus vele verschillende zijn. Landen leven de normen verschillend na (formats, verplicht/optioneel, wel/niet periodiek, files etc.). Elk land heeft zo zijn eigen eisen. Een bekend voorbeeld is SAF-T van de OECD.
  Opvragen presentatie ERP Vision (PDF).
    
 4. Frans van Basten: inzichten na normaliseren van het ISO ADCS
  Frans heeft zich gericht op de gepubliceerde ISO ADCS tabellen. Zijn algemene mening over het ISO ADCS is dat redundantie hoogtij viert (bijvoorbeeld de adresgegevens in physical and billing adress) en dat de huidige structuur slechts een platte bestandsformaat ondersteunt, geen vorm van nesting kent en dat alle relaties zijn gelegd met foreign keys. Het geheel komt het onderhoud van een standaard eveneens niet ten goede.

  Om hierin verbetering te brengen heeft Frans juist die huidige presentatie van tabellen gemodelleerd (genormaliseerd) onafhankelijk van de techniek (relationeel model). Een eerste resultaat is de afname van redundantie van de velden met 35% en met de mogelijkheid om dit nog beduidend verder af te laten nemen (- 200 velden).
  Opvragen presentatie Inzichten na normaliseren van het ISO ADCS (PDF).
    
 5. Wim Visscher: Douane-ontwikkelingen nationaal en internationaal
  Op het niveau van de Europese Unie wordt het EU Customs Data Model gevolgd wat een afgeleide is van het (mondiale) WCO Data Model. Aangiften en dergelijke berichten zijn daarvan voorbeelden. Echter er zijn geen data / data requirements voor een auditfile vastgesteld. Over de nationale douane ontwikkelingen verwijst Wim in de eerste plaats naar de handhavingsvisie op youtube: van de Nederlandse Douane.

  Deze visie gaat uit van risicogerichte aanpak en 100% toezicht. Die handhavingsvisie maakt onderscheid in trusted traders (AEO), trusted trade lanes en others. Bij de laatste groep is het toezicht vooral gebaseerd op fysieke controles. Voor douanevergunningen en douanevereenvoudigingen is het toezicht meer gericht op de administratieve organisatie en de interne controle/beheersing van de partner.
  Opvragen presentatie Douane-ontwikkelingen nationaal en internationaal (PDF).

Verder is beschikbaar:

Categorie(n) GRC en Assuring, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren, Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek, XML Auditfiles
Bronvermelding Auditfile Platform
Internet URL Auditfile Platform

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED